12. Meniu Žinynas

12.1. Įvadas į meniu Žinynas

Pav. 16.273. Meniu Žinynas turinys

Meniu „Žinynas“ turinys

Meniu Žinynas yra komandos, padedančios jums dirbti su programa GIMP.

[Pastaba] Pastaba

Be čia aprašytų komandų, šiame menu galite taip pat rasti kitus įrašus. Jie nėra pačios programos GIMP dalis, tačiau buvo pridėti plėtinių (įskiepių). Informaciją apie įskiepio veikimą galite rasti jo dokumentacijoje.