5.8. Dialogas Mėginių taškai

While the Color Picker can display color information about one pixel, the Sample Points dialog can display the data of four pixels of the active layer or the image, at the same time. Another important difference is that the values of these points are changed in real time as you are working on the image.

5.8.1. Activating the dialog

The Sample Points dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsSample Points.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabSample Points.

5.8.2. Mėginių taškų naudojimas

To create a sample point, Ctrl-click on one of the two measure rules of the image window and drag the mouse pointer. Two perpendicular guides appear. The sample point is where both guides intersect. You can see its coordinates in the lower left corner and the information bar of the image window. Release the mouse button.

The reticle you get Ctrl + click-and-dragging from a rule.

Pagal numatytuosius parametrus, šis mėginio taškas pažymimas apvaliu ženklu ir eilės numeriu. Šiuos ženklus galite atšaukti meniu Rodymas atžymėdami parinktį Rodyti mėginių taškus.

Sukūrus mėginio tašką, turėtų būti automatiškai atvertas dialogas Mėginių taškai. Jeigu neatveriamas, turite jį atverti patys.

To move or delete a sample point:

  • Using the Eye Dropper tool, simply click-and-drag the sample point, up to a ruler to delete it.

  • Using a paint tool, Ctrl + click-and-drag the sample point, up to a ruler to delete it.

Pagal numatytuosius parametrus, mėginiai imami visuose sluoksniuose. Jeigu norite tik aktyvaus sluoksnio mėginio, atžymėkite dialogo kortelės meniu esančią parinktį Sujungtas mėginys:

Pav. 15.93. Meniu Mėginių taškai

Meniu „Mėginių taškai“

5.8.3. Dialogo Mėginių taškai aprašymas

Pav. 15.94. Mėginių taškų dialogas

Mėginių taškų dialogas

The information about four sample points is displayed in this window. You can create more, which will be existing and not shown. To show them, you have to delete displayed points.

Mėginio taško spalva parodyta pavyzdžio laukelyje.

Išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti:

Ši pasirinktis rodo pikselio Raudoną, Žalią, Mėlyną ir Alfa reikšmes, kaip skaičius tarp 0 ir 255.

rodo RGB spalvų modelio reikšmes.

Ši pasirinktis rodo pikselio Raudoną, Žalią, Mėlyną ir Alfa reikšmes, kaip procentus. Ji taip pat rodo šešioliktainę pikselio spalvos reikšmę.

rodo procentinę reikšmę RGB spalvų modelyje.

Ši pasirinktis rodo pikselio Atspalvį laipsniais ir Sodrumą, Reikšmę bei Alfa procentais.

procentai HSV spalvų modelyje.

Ši pasirinktis rodo pikselio Žalsvai mėlyną (Cyan), Rausvai raudoną (Magenta), Geltoną, Juodą ir Alfa reikšmes kaip procentus.

procentai CMYK spalvų modelyje.

Pateikiami visų kanalų duomenys pasirinktame spalvų modelyje. Alfa yra rodomas tik tada, kai paveikslėlyje yra Alfa kanalas.

Hexa appears only with the RGB mode. That's the hexadecimal code of the HTML Notation.