6.17. Piešimo erdvės dydis

The canvas is the visible area of the image. By default the size of the canvas coincides with the size of the layers. The Canvas Size… command opens the Set Image Canvas Size dialog that lets you enlarge or reduce the canvas size. You can, if you want, modify the size of the layers. When you enlarge the canvas, you create free space around the contents of the image. When you reduce it, the visible area is cropped, however the layers still extend beyond the canvas border.

Kai sumažinate matomosios srities dydį, peržiūroje parodoma nauja matomoji sritis apsupta plonu negatyviu rėmeliu. Pelės žymiklis yra judantis kryželis: spustelėkite ir vilkite norėdami perkelti paveikslėlį į šį rėmelį.

6.17.1. Komandos aktyvavimas

 • You can access this command from the image menubar through ImageCanvas Size….

6.17.2. Description of the Set Image Canvas Size dialog

Pav. 16.74. The Set Image Canvas Size dialog

The „Set Image Canvas Size“ dialog

Piešimo erdvės dydis

Plotis; Aukštis

Galite nustatyti matomosios srities Plotį ir Aukštį. Numatytieji vienetai yra pikseliai, tačiau galite pasirinkti kitus vienetus, pvz., procentus, jei norite nustatyti naujus matmenis santykinai dabartiniams matmenims. Jeigu laukelių Plotis ir Aukštis dešinėje esanti Grandinė yra nenutraukta, yra išsaugomas Pločio ir Aukščio santykis. Tai yra, jeigu pakeičiate vieną reikšmę, kita taip pat atitinkamai pakeičiama. Jeigu spustelėję Grandinę ją nutrauksite, galėsite nustatyti Aukštį ir Plotį atskirai.

Nesvarbu, kokius vienetus naudojate, informacija apie dydį pikseliais ir dabartinę raišką visada rodoma po laukeliais Plotis ir Aukštis. Dialoge Matomosios srities dydis negalite pakeisti dialogo dydžio; jeigu norite tą padaryti, naudokite Spausdinimo dydžio dialogą.

Poslinkis

The Offset values are used to place the image (the image, not the active layer) on the canvas. You can see the size and the content of the canvas in the preview of the dialog window. When the canvas is smaller than the image, the preview window shows it in a frame with a thin negative border.

X ; Y

The X and Y specify the coordinates of the upper left corner of the image relative to the upper left corner of the canvas. They are negative when the canvas is smaller than the image. You can place the image in different ways (of course, the coordinates can't exceed the canvas borders):

 • by click-and-dragging the image,

 • by entering values in the X and Y text boxes,

 • by clicking on the small arrow-heads. This increments the value by one pixel (unit).

 • And when the focus is on a text box, you can use the keyboard arrow keys, Up and Down to change by one pixel (unit), or PageUp and PageDown to change the value by 10 pixels (units).

Sluoksniai
 • Resize layers: this drop-down list offers you several possibilities:

  Pav. 16.75. Sąrašas Keisti sluoksnių dydį

  Sąrašas Keisti sluoksnių dydį


  • Nėra: numatytoji parinktis. Nekeičiamas jokio sluoksnio dydis, o tik matomosios srities.

  • Visi sluoksniai: visų sluoksnių dydis pritaikomas prie matomosios srities dydis.

  • Paveikslėlio dydžio sluoksniai: keičiamas tik paveikslėlio dydžio sluoksnių dydis, jis keičiamas į matomosios srities dydį.

  • All visible layers: only visible layers, marked with a icon, in the Layer Dialog, are sized to canvas size.

  • All linked layers: only linked layers, marked with a in the Layer Dialog, are sized to canvas size.

 • Fill with: you can fill resized layers with Transparency (default), Background color, Foreground color, White, Pattern.

 • Resize text layers: Resizing text layers will make them uneditable.

Centras

Mygtukas Centras leidžia centruoti paveikslėlį matomoje srityje. Kai spustelite mygtuką Centras, poslinkio reikšmės apskaičiuojamos automatiškai ir parodomos teksto laukeliuose.

[Pastaba] Pastaba

Kai spustelite mygtuką Keisti dydį, pakeičiamas matomosios srities dydis, tačiau pikselių informacija ir paveikslėlio piešimo ištempimas nepakeičiami.

Jeigu paveikslėlio sluoksniai neužeina už matomosios srities ribų prieš jums pakeičiant jos dydį, matomosios srities, kuri buvo pridėta keičiant jos dydį, dalyje nėra jokių sluoksnių. Todėl ši matomosios srities dalis yra permatoma ir rodoma languotu raštu, ir nėra iš karto prieinama piešimui. Jūs galite arba suploti paveikslėlį, tokiu atveju gausite paveikslėlį su vienu sluoksniu, tiksliai atitinkančiu matomosios srities dydį, arba galite naudoti komandą Prilyginti sluoksnio dydį paveikslėliui, kad pakeistumėte tik aktyvaus sluoksnio dydį, nepakeičiant jokių kitų sluoksnių. Taip pat galite sukurti naują sluoksnį ir užpildyti jį norimu fonu. Tą darydami jūs sukuriate skaitmeninį paspartu (tam tikras stiklinis pagrindas, su nuimamu galu nuotraukos įkišimui).

6.17.3. Pavyzdys

Pav. 16.76. Originalus paveikslėlis

Originalus paveikslėlis

Pradėjome nuo žalio 100x100 pikselių dydžio fono sluoksnio, apibrėžiančio to paties dydžio numatytąją matomąją sritį. Tada pridėjome naują raudoną 80x80 pikselių dydžio sluoksnį. Aktyvaus sluoksnio ribos yra pažymėtos juoda ir geltona punktyrine linija. Raudonas sluoksnis ne visiškai užpildo matomąją sritį: neužimta dalis yra permatoma. Fono spalva įrankinėje yra geltona.


Pav. 16.77. Padidinta matomoji sritis (sluoksniai nepakeisti)

Padidinta matomoji sritis (sluoksniai nepakeisti)

Matomosios srities dydis padidėjo iki 120x120 pikselių. Sluoksnių dydis nepakito. Neužimta matomosios srities dalis permatoma.


Pav. 16.78. Canvas enlarged (all layers changed)

Canvas enlarged (all layers changed)

Matomoji sritis padidinta iki 120x120 pikselių. Visų sluoksnių dydis pekeistas į matomosios srities dydį. Neužpiešta dalis yra permatoma raudoname sluoksnyje ir geltona (įrankinėje nurodyta fono spalva) žaliame fono sluoksnyje.


6.17.4. Kam naudingas matomosios srities dydis?

You may want to add some stuff around your image: enlarge canvas size, add a new layer that will have the same size as the new canvas and then paint this new layer. That's the converse of cropping.

You can also use this command to crop an image:

Pav. 16.79. Matomosios srities dydžio keitimas

Matomosios srities dydžio keitimas

Spustelėkite šalia įrašų Plotis ir Aukštis esančius įrašus, kad atsietumėte matmenis. Pakeisdami šiuos matmenis ir perkeldami paveikslėlį prieš matomąją sritį, bandymų ir klaidų metodu, galite apkirpti norimą paveikslėlio dalį. Spustelėkite mygtuką Centras ir tada mygtuką Keisti dydį.

Pav. 16.80. Apkirptas paveikslėlis

Apkirptas paveikslėlis

[Pastaba] Pastaba

Įrankį Apkirpimo įrankis lengviau naudoti.