4.4. Apkirpimas

Pav. 14.126. Apkirpimo įrankis

Apkirpimo įrankis

Apkirpimo įrankis naudojamas apkarpyti arba iškarpyti paveikslėlį arba sluoksnį. Šis įrankis dažnai naudojamas norint pašalinti rėmelius arba nepageidaujamas sritis. Jis taip pat naudingas jeigu jums reikia specifinio paveikslėlio dydžio, neatitinkančio originalių jūsų paveikslėlio matmenų.

Kaip ir žymėjimo įrankiai, naujasis apkirpimo įrankis versijoje 2.4 buvo patobulintas. Dydžio keitimo rankenėlės iš tikro keičia apkirpimo stačiakampio dydį, o ne leidžia ir keisti dydį, ir perkelti šį stačiakampį. Šio įrankio veikimas dabar natūralesnis ir derantis prie kitų GIMP įrankių veikimo. Norėdami perkelti, paprasčiausiai spustelėkite stačiakampio srityje ir vilkite jį. Keisti dydį galima tuo pačiu metu dvejomis ašimis, velkant rankenėles šonuose ir kampuose. Išorinę sritį galima patamsinti gražiu aprėminimo efektu, padedančiu aiškiau matyti apkerpamą sritį. Norėdami patvirtinti apkirpimą, spustelėkite apkerpamame stačiakampyje arba paspauskite klavišą Enter.

When the mouse becomes the moving cross-hair, you can use the keyboard arrow keys to move the crop rectangle. Holding the Shift key down allows to move by increments of 25 pixels.

Apkirpimo sritį galite tiksliau nurodyti naudodami gaires. Įsitikinkite, kad pažymėta parinktis ViewSnap to Guides.

[Pastaba] Pastaba

You can see the aspect ratio in the status bar:

4.4.1. Įrankio aktyvavimas

You can activate this tool in different ways:

  • From the image menu bar ToolsTransform toolsCrop,

  • by clicking the tool icon: in the ToolBox,

  • by using the keyboard shortcut Shift+C.

4.4.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Spustelėjus apkirpimo stačiakampyje, išnyksta rankenėlės ir

  • laikant paspaudus klavišą Ctrl, perjungiama parinktis Išplėsti nuo centro,

  • laikant paspaudus klavišąShift, perjungiama parinktis Fiksuota, fiksuojanti kai kuriuos matmenis.

4.4.3. Tool Options

Pav. 14.127. Tool Options for the Crop tool

Tool Options for the „Crop“ tool

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Tik esamą sluoksnį

Įjungus šią parinktį, apkirpimas arba dydžio keitimas veikia tik aktyvų sluoksnį.

Leisti didinimą

This option allows the crop or resize to take place outside the image (or layer), and even the canvas. So, you can give the size you want to the resulting image. Transparency will be used if there is no material to crop.

Pav. 14.128. Leisti didinimą pavyzdys

„Leisti didinimą“ pavyzdys

An image on a big canvas

„Leisti didinimą“ pavyzdys

The option is checked. The crop rectangle extends outside the canvas.

„Leisti didinimą“ pavyzdys

The resulting image.


Išplėsti nuo centro

Pažymėjus šią parinktį apkirpimo stačiakampis plečiamas nuo pirmojo spustelėto pikselio kaip centro. Šią parinktį galite perjungti brėžiant apkirpimo stačiakampį nuspausdami klavišą Ctrl.

Fixed

Šią parinktį galite įjungti brėžiant apkirpimo stačiakampį nuspaudę klavišą Ctrl. Taip galite suvaržyti apkirpimo stačiakampio matmenis arba jų santykį:

  • Proporcija: tai – numatytoji parinktis. Brėžiant apkirpimo stačikampį išsaugoma ta pati originalaus paveikslėlio aukščio ir pločio proporcija

  • Width / Height: Only Width or Height will remain fixed. The value of this dimension can be set in the text box below; it defaults to 100 pixels.

  • Size: Both Width and Height will be fixed. Their values can be set in the text box below, in the form 150x100 for example. The crop rectangle will adopt this values as soon as you click the image. On the right, two buttons let you choose a Landscape (widthwise) or Portrait (upright) format for the crop rectangle.

Padėtis

Šie du įvesties laukeliai realiu laiku rodo apkirpimo stačiakampio viršutiniojo kairiojo kampo padėtį (horizontalią – kairėje, vertikalią – dešinėje) ir taip pat leidžia ją nurodyti. Ji rodoma pikseliais (px), tačiau naudodamiesi šalia esančiu išskleidžiamuoju sąrašu galite vienetus pakeisti. Koordinačių pradžia yra viršutinysis kairysis piešiamosios srities (ne paveikslėlio) kampas.

Dydis

Šiuose dviejuose teksto laukeliuose realiu laiku rodomos apkirpimo stačiakampio dydis (horizontalus – kairėje, vertikalus – dešinėje) ir taip pat leidžia jį keisti. Jis rodomas pikseliais, tačiau naudodamiesi išskleidžiamu sąrašu galite pakeisti matavimo vienetus.

Paryškinti

Ši parinktis įjungia / išjungia srities, esančios už apkirpimo stačiakampio, tamsinimą.

The dark area opacity can be set using the Highlight opacity cursor.

Gairės

Visų rūšių gairės yra aprašytos sekcijoje Skyrius 2.2, „Rectangle Selection“

Automatiškai sumažinti

Spustelėjus mygtuką Automatiškai sumažinti, aktyviame sluoksnyje bandoma rasti ribą, nuo kurios brėžti stačiakampio pažymėjimo matmenis. Ši funkcija gerai veikia tik apkerpant izoliuotus objektus, gerai išsiskiriančius iš fono.

Pav. 14.129. Automatiškai sumažinti pavyzdys

„Automatiškai sumažinti“ pavyzdys

Paveikslėlis, kuriame yra aiški riba ir apkirpimo stačiakampis.

„Automatiškai sumažinti“ pavyzdys

Spustelėjus mygtuką Automatiškai sumažinti, apkirpimo stačiakampis buvo sumažintas tiek, kad atitiktų aiškiai matomas ribas.


Sumažinti sujungtus

Ši parinktis veikia vienodai tiek naudojant automatinį sumažinimą, tiek jo nenaudojant. Ji naudoja visų matomų sluoksnių pikselio informaciją, ne tik aktyviojo sluoksnio.