5.4. Taškas į tašką

Komanda Taškas į tašką įjungia ir išjungia veikseną Taškas į tašką. Jeigu ji įjungta (pažymėta) ir mastelis yra 100%, kiekvienas paveikslėlio pikselis yra rodomas kaip pikselis ekrane. Jeigu ši parinktis įjungta, paveikslėlis rodomas tikrojo dydžio, tokio dydžio, kokio jis bus išspausdintas.

The example below will illustrate this. Imagine the following image properties:

Kad veiksena Taškas į tašką veiktų tinkamai, paveikslėlio raiška turi būti tokia pat kaip ir Nustatymų meniu nurodyta ekrano raiška.

Šią veikseną rekomenduojama įjungti, jeigu dirbate su piktogramomis ir žiniatinklio grafika. Jeigu dirbate su paveikslėliais, kuriuos spausdinsite, turėtumėte išjungti veikseną Taškas į tašką.

5.4.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through ViewDot for Dot.