7.27. Keisti sluoksnio kaukę

Kai spustelite pomeniu Sluoksnio kaukė elementą Keisti sluoksnio kaukę, šalia jo parodomas paukščiukas, sluoksnio kaukė tampa aktyvus dabartinio sluoksnio komponentas ir sluoksnio kaukė Sluoksnių dialoge yra rodoma su baltu kontūru. Kai atžymite šį meniu elementą, pats sluoksnis tampa aktyviu komponentu ir yra rodomas su baltu kontūru. Jūs taip pat galite aktyvuoti norimą komponentą paprasčiausiai spustelėdami jį Sluoksnių dialoge.

7.27.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskEdit Layer Mask.

  • Šį veiksmą galite atšaukti atžymėdami šį elementą meniu SluoksnisKaukė arba spustelėdami sluoksnio komponentą Sluoksnių dialoge.