6.20. Spaudinio dydis

This command opens the Set Image Print Resolution dialog that allows you to change the dimensions of a printed image and its resolution. This command does not change the number of pixels in the image and it does not resample the image. (If you want to change the size of an image by resampling it, use the Scale Image command.)

6.20.1. Dialogo aktyvavimas

  • You can access this dialog from the image menubar through ImagePrint Size….

6.20.2. Dialogas Spaudinio dydis

Pav. 16.81. The Set Image Print Resolution dialog

The „Set Image Print Resolution“ dialog

The output resolution determines the number of pixels used per unit length for the printed image. Do not confuse the output resolution with the printer's resolution, which is a printer feature and expressed in dpi (dots per inch); several dots are used to print a pixel.

Atvėrus dialogą laukeliuose rodoma raiška yra originalaus paveikslėlio raiška. Jeigu padidinsite išvesties raišką, išspausdintas puslapis bus mažesnis, kadangi ilgio vienete bus naudojama daugiau pikselių. Priešingai, ir dėl tos pačios priežasties, pakeitus paveikslėlio dydį pakeičiama raiška.

Padidinus raišką padidėja išspausdinto paveikslėlio ryškumas. Tai gana skiriasi nuo paprasčiausio paveikslėlio sumažinimo pakeičiant jo dydį, kadangi nepašalinami jokie pikseliai (ir paveikslėlio informacija).

Plotis; Aukštis

Galite nustatyti spausdinimo plotį ir aukštį naudodami teksto laukelius. Taip pat sąraše galite pasirinkti šių reikšmių vienetus.

Kai tik pakeisite Plotį arba Aukštį, bus atitinkamai pakeistos X ir / arba Y raiškos reikšmės. Jeigu šios dvi raiškos reikšmės lieka susietos, paveikslėlio pločio ir aukščio santykis taip pat automatiškai išsaugomas. Jeigu norite šias reikšmes nustatyti atskirai, paprasčiausiai spustelėkite grandinės simbolį, kad nutrauktumėte saitą.

X raiška; Y raiška

Galite nustatyti raišką, naudojamą apskaičiuoti išspausdinto paveikslėlio aukštį ir plotį pagal jo fizinį dydį, t. y., pikselių jame skaičių.

Raiškos reikšmes galite pakeisti naudodami teksto laukelius. Jie gali būti susieti, kad jų santyki išliktų pastovus. Nenutrauktos grandinės simbolis tarp šių laukelių nurodo, kad šios reikšmės yra susietos kartu. Jeigu nutrauksite šį saitą spustelėdami grandinės simbolį, galėsite nustatyti šias reikšmes nepriklausomai vieną nuo kitos.

[Pastaba] Pastaba

The default resolution unit used for the X and Y resolution may depend on the type of image you imported. PNG images that have a resolution set, are known to be imported with the unit set to metric, meaning you will see pixels/mm here in that case.

GIMP currently does not have a preference that overrides the unit set in the image. However, if you change it here (and press OK to exit the dialog), it will be remembered for the current session.