7.29. Kaukė į pažymėjimą

Komanda Kaukė į pažymėjimą konvertuoja aktyvaus sluoksnio kaukę į pažymėjimą, kuris pakeičia dabartinį aktyvų paveikslėlio pažymėjimą. Baltos sluoksnio kaukės sritys yra pažymėtos, juodos – nepažymėtos, o pilkos sritys yra konvertuojamos į išlietus pažymėjimus. Ši komanda pačios sluoksnio kaukės nepakeičia.

7.29.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskMask to Selection,

  • or from the pop-up menu you get by right-clicking on the active layer in the Layers Dialog.

7.29.2. Sluoksnio kaukė į pažymėjimą iliustracija

Pav. 16.116. Sluoksnio kaukė į pažymėjimą iliustracija

„Sluoksnio kaukė į pažymėjimą“ iliustracija

Iš kairės į dešinę: originalus paveikslėlis su pažymėjimu, Sluoksnių dialogas su sluoksnio kauke, sukurta naudojant parinktį Sluoksnio alfa kanalas, įvykdžius komandą Kaukė į pažymėjimą.