4.13. Rėmelis

Pav. 16.39. Rėmelio kūrimo iš pažymėjimo pavyzdys

Rėmelio kūrimo iš pažymėjimo pavyzdys

Paveikslėlis su pažymėjimu

Rėmelio kūrimo iš pažymėjimo pavyzdys

Po Pažymėti rėmelį


Komanda Rėmelis sukuria naują pažymėjimą ties esamo dabartinio paveikslėlio pažymėjimo kraštu. Dabartinio pažymėjimo kraštas yra naudojamas kaip forma, o tada aplink jį sukuriamas naujas pažymėjimas. Dialogo lange galite įvesti rėmelio plotį pikseliais arba kitais vienetais. Pusė naujo rėmelio yra pažymėtoje srityje, o pusė už jos.

4.13.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through SelectBorder….

This command is grayed out, inactive, if there is no selection.

Two conditions must be respected to use this command:

  • The image must have an alpha channel.

  • The original image must be created with the Antialiasing option checked in the selection tool that is used.

4.13.2. Dialogo lango Rėmelis aprašymas

Pav. 16.40. Dialogo langas Rėmelis

Dialogo langas „Rėmelis“

Pažymėtų sričių rėmelio storis

Įveskite pažymėjimo rėmelio plotį. Numatytieji vienetai yra pikseliai, tačiau sąraše galite pasirinkti kitus vienetus.

Border Style
  • Hard: this option does not keep antialiasing. This can be useful in some cases.

  • Smooth: this option keeps antialiasing. Note that Smooth does not create any antialiasing. That's why antialiasing must be added when creating the original selection. This option is the best one.

  • Feathered: this option does the same things as Hard, but instead of the resulting border being fully selected, it fades outwards. The result is not very good; if you want a feathered border, better is use one of the other modes, and then feather the result. It's there for history reason.

Pav. 16.41. Border Style Comparison

Border Style Comparison

Hard option. Selection editor, zoom 800%

Border Style Comparison

Smooth option. Selection editor, zoom 800%

Border Style Comparison

Feathered option. Selection editor, zoom 800%


Selected areas continue outside the image

This option was Lock selection to image edges. Its function is unchanged.

Pažymėjus šią parinktį pažymėjimo (paprastai stačiakampio) kraštas lieka nepakeistas, jeigu jis lygiuojasi su paveikslėlio kraštu; aplink jį nebus sukurtas joks naujas pažymėjimas.

Pav. 16.42.  Select border with and without Selected areas continue outside the image

Select border with and without „Selected areas continue outside the image“

Pažymėti rėmelį be (viduryje) ir su (dešinėje) užrakintu pažymėjimu.

Select border with and without „Selected areas continue outside the image“

Tie patys pažymėjimai užpildyti raudona spalva.