7.19. Sluoksnis į viršų

Komanda Sluoksnis į viršų pakelia aktyvų sluoksnį į sluoksnių dėklo viršų. Jeigu aktyvus sluoksnis jau yra viršuje arba jeigu yra tik vienas sluoksnis, šis meniu įrašas yra išjungtas. Jeigu aktyvus sluoksnis yra dėklo apačioje ir jame nėra alfa kanalo, jo negalite pakelti, kol jam nepridėsite alfa kanalo.

7.19.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerStackLayer to Top,

  • arba paspausdami klavišą Shift ir spustelėdami Sluoksnių dialoge esančią rodyklės į viršų piktogramą.