7. The Layer Menu

7.1. Įvadas į meniu Sluoksnis

Pav. 16.105. Sluoksnis turinys

„Sluoksnis“ turinys

The commands in the Layer menu allow you to work with layers.

In addition to accessing the Layer menu from the Image menubar and by right-clicking on the image window, you can work on layers by opening the Layer dialog and, for example, change layer transparency and visibility, create new layers and layer groups, add a layer mask, merge or duplicate layers. This dialog also has a right-click context menu with mostly the same commands as shown in the main Layer menu.

[Pastaba] Pastaba

Be čia aprašytų komandų, šiame menu galite taip pat rasti kitus įrašus. Jie nėra pačios programos GIMP dalis, tačiau buvo pridėti plėtinių (įskiepių). Informaciją apie įskiepio veikimą galite rasti jo dokumentacijoje.