3.13. Buffer

Pav. 16.19. Meniu Keisti pomeniu Buferis

Meniu „Keisti“ pomeniu „Buferis“

Šiame pomeniu esančios komandos veikia pavadintus buferius. Norėdami pamatyti ir tvarkyti visus savo sukurtus pavadintus buferius, galite naudoti Buferių dialogą.

3.13.1. Activate the Submenu

You can access this submenu from the image menubar through EditBuffer.

3.13.2. Pomeniu įrašai

Iškirpti pavadintą

Komanda Iškirpti pavadintą iškerpa pažymėjimo iš aktyvaus sluoksnio turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje iškarpinėje, ji jį saugo specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Kopijuoti pavadintą

Komanda Kopijuoti pavadintą kopijuoja pažymėjimo iš aktyvaus sluoksnio turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje įrankinėje, ji saugoja jį specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Kopijuoti matomą pavadintą

Komanda Kopijuoti matomą pavadintą kopijuoja pažymėjimo iš visų matomų sluoksnių turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje įrankinėje, ji saugoja jį specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Įdėti pavadintą

Komanda Įdėti pavadintą paprasčiausiai atveria Buferių dialogą. Pasirinkę vieną iš parodytų buferių ir paspaudę vieną iš apačioje esančių mygtukų, jūs galite Įdėti buferį, Įdėti buferį į, arba Įdėti buferį kaip naują.