5.4. Klaidų konsolė

Dialogas Klaidų konsolė suteikia daugiau galimybių, nei vienas GIMP pranešimas. Tai yra visų klaidų, iškilusių paleidus programą GIMP, žurnalas. Galite išsaugoti visą šį žurnalą arba tik pasirinktą jo dalį.

5.4.1. Activating the Dialog

The Error Console dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from an image menu: WindowsDockable DialogsError Console;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabError Console.

5.4.2. Dialogas Klaidų konsolė

Pav. 15.77. Dialogo langas Klaidų konsolė

Dialogo langas „Klaidų konsolė“

Išvalyti klaida

Šis mygtukas leidžia ištrinti visas žurnale rodomas klaidas.

[Įspėjimas] Įspėjimas

Šio veiksmo negalima atšaukti.

Išsaugoti visas klaidas

This button lets you save the whole log. You can also select a part of the log (by click-and-dragging the mouse pointer or by using the Shift+arrow keys key combination) and save only this selected part by pressing the Shift key.

A dialog window Save Error Log to File lets you choose the name and the destination directory of this file:

Pav. 15.78. Dialogo langas Išsauogti klaidų žurnalą į failą

Dialogo langas „Išsauogti klaidų žurnalą į failą“

[Patarimas] Patarimas

Jūs taip pat rasite šiuos mygtukus dialogo pomeniu spustelėję .