3.10. Dažų purkštuvas

Pav. 14.85. Įrankis Dažų purkštuvas įrankinėje

Įrankis Dažų purkštuvas įrankinėje

Dažų purškimo įrankis emuliuoja tradicinį dažų purkštuką. Šis įrankis tinkamas piešti švelnias spalvos vietas.

3.10.1. Įrankio aktyvavimas

Dažų purškimo įrankį galite aktyvuoti šiais būdais:

  • From the image-menu, through : ToolsPaintToolsAirbrush

  • By clicking on the tool icon: in the Toolbox,

  • Naudojant klavišų susiejimą A.

3.10.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Ctrl

Klavišas Ctrl pakeičia dažų purškimo įrankį į Spalvų parinkiklį.

Pakelti

Shift places the airbrush into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight lines that originate from the end of the last line.

3.10.3. Parinktys

Pav. 14.86. Dažų purkštuvo parinktys

Dažų purkštuvo parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view

See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.

Motion only: if this option is checked, the airbrush paints only when it moves.

Greitis

Slankiklis Greitis reguliuoja dažų purkštuvo piešiamos spalvos pritaikymo greitį. Nustačius didesnį parametrą per trumpesnį laiką bus nupiešti tamsesni teptuko potėpiai.

Flow

Šis slankiklis valdo dažų purkštuvo piešiamos spalvos kiekį. Didesnis parametras – tamsesni potėpiai.