5.13. Rodyti pažymėjimą

Komanda Rodyti pažymėjimą įjungia ir išjungia pažymėjimą supančios punktyrinės linijos rodymą paveikslėlio lange. Atminkite, kad pažymėjimas vis dar egzistuoja, netgi jeigu šios linijos rodymas yra išjungtas.

Numatytąjį pažymėjimo rodymą galite nustatyti dialoge Paveikslėlio lango išvaizda.

5.13.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through ViewShow Selection,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+T.