3. Meniu Keisti

3.1. Meniu Keisti įrašai

Pav. 16.16. Meniu Keisti turinys

Meniu Keisti turinys

Šioje sekcijoje jūs rasite komandų, esančių meniu Edit aprašymus.

[Pastaba] Pastaba

Be čia aprašytų komandų, šiame menu galite taip pat rasti kitus įrašus. Jie nėra pačios programos GIMP dalis, tačiau buvo pridėti plėtinių (įskiepių). Informaciją apie įskiepio veikimą galite rasti jo dokumentacijoje.