6.31. Naujos gairės iš pažymėjimo

Komanda Naujos gairės iš pažymėjimo prideda keturias gaires, po vieną viršutiniam, apatiniam, kairiam ir dešiniam darbartinio pažymėjimo kraštui. Jeigu paveikslėlyje nėra pažymėjimo, gairės nesukuriamos.

6.31.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through ImageGuidesNew Guides from Selection.