2.2. Kanalų dialogas

Pav. 15.9. The Channels dialog

The Channels dialog

The Channels dialog is the main interface to edit, modify and manage your channels. Channels have a double usage. This is why the dialog is divided into two parts: the first part for color channels and the second part for selection masks.

Color channels apply to the image and not to a specific layer. Basically, three primary colors are necessary to render all the wide range of natural colors. As other digital software, GIMP uses Red, Green, and Blue as primary colors. The first and primary channels display the Red, Green, and Blue values of each pixel in your image. Next to the channel name is a thumbnail displaying a grayscale representation of each channel, where white is 100% and black is 0% of the primary color. Alternatively, if your image is not a colored but a Grayscale image, there is only one primary channel called Gray. For an Indexed image with a fixed number of known colors there is also only one primary channel called Indexed. Then there is an optional channel called Alpha. This channel displays transparency values of each pixel in your image (See Alpha Channel in Glossary). In front of this channel is a thumbnail displaying a grayscale representation of the transparency where white is opaque and visible, and black is transparent and invisible. If you create your image without transparency then the Alpha channel is not present, but you can add it from the Layers dialog menu. Also, if you have more than one layer in your image, GIMP automatically creates an Alpha channel.

[Pastaba] Pastaba

GIMP nepalaiko CMYK arba YUV spalvų modelių.

Pav. 15.10. Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

Raudonas kanalas

Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

Žalias kanalas

Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

Mėlynas kanalas

Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

Alfa kanalas

Paveikslėlio su kanalais pavaizdavimas

All channels


Dešinysis paveikslėlis yra išskaidytas į tris spalvų kanalus (raudoną, žalią ir mėlyną) ir Alfa kanalą permatomumui. Dešiniajame paveikslėlyje permatomumas rodomas kaip pilka šaškių lenta. Spalvų kanale balta yra visada balta, kadangi yra visos spalvos, o juoda spalva yra juoda. Raudona skrybelė yra matoma raudoname kanale, tačiau beveik nematoma kituose kanaluose. Tai pat ir su lygia žalia ir mėlyna, kurios yra matomos tik jų kanaluose ir nematomos kituose.

2.2.1. Activating the Dialog

The Channels dialog is a dockable dialog; see Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • from an image menu: WindowsDockable DialogsChannels;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabChannels.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Channels dialog from the image-menu: WindowsChannels.

2.2.2. Kanalų dialogo naudojimas

2.2.2.1. Apžvalga

The top channels are the color channels and the optional Alpha channel. They are always organized in the same order and they cannot be erased. Selection masks are described below and displayed as a list in the dialog. Every channel appears in the list with its attributes, including a thumbnail and its name. A right-click in a channel list entry opens the channel context menu.

2.2.2.2. Kanalo atributai

Every channel is shown in the list with its own attributes, which are very similar to the layer attributes:

Channel visibility

By default every channel and thus every color value is visible. This is indicated by an open eye icon. Clicking on the eye-symbol (or the space if the channel is not visible) will toggle the visibility of the channel.

Chain channels

The channels representing selection masks (the new channels in the lower part of the channel list) may be grouped using the button with the chain symbol. Then these channels are all affected in the same way by operations applied to any one of them.

Primary color channels (the default channels in the upper part of the channel list) may be grouped too. By default, all color channels (and the alpha channel) are selected, their list entries are highlighted. Operations will be performed on all channels. By clicking on a channel list entry you can deactivate this channel. Operations like colorizing a layer will then be applied to the selected (grouped) channels only. Clicking again on the list entry will activate the channel.

Thumbnail

A small preview-icon represents the effect of the channel. On a selection mask, this preview can be enlarged by holding click down on it.

Channel name

The name of the channel, which must be unique within the image. Double-clicking on the name of a selection mask channel will allow you to edit it. The names of the primary channels (Red, Green, Blue, Alpha) can not be changed.

[Atsargiai] Atsargiai

Aktyvuoti kanalai dialoge rodomi paryškinti (paprastai) mėlyna spalva. Jeigu spustelite sąraše esantį kanalą, perjungiate atitinkamo kanalo aktyvavimą. Išjungus raudoną, mėlyną arba žalią spalvos kanalą gaunamas labai skirtingas rezultatas. Pavyzdžiui, jeigu išjungsite mėlyną kanalą, visi paveikslėlyje nuo dabar pridedami pikseliai bus be mėlyno komponento, o balti pikseliai bus geltonos papildomos spalvos.

2.2.2.3. Kanalų valdymas

Po kanalų sąrašu yra mygtukų sąrašas, leidžiantis kanalų sąraše atlikti kelias pagrindines operacijas.

Edit Channel Attributes

Only available for selection masks. Here you can change the Channel name. The other two parameters affect channel visibility in the image window; they control Opacity and color used for the mask in the image window. A click on the color button displays the GIMP color selector and then you can change the mask color.

New Channel

You can create here a new channel. The displayed dialog lets you set Opacity and mask color used in the image to represent the selection. (If you use the New Channel button in Channel Menu, you can create this new channel with the options previously used by pressing the Shift key when clicking). This new channel is a channel mask (a selection mask) applied over the image. See Selection Mask

Raise Channel

Only available for selection masks: you can here put the channel up a level in the list. Press Shift key to move channel to top of the list.

Lower Channel

Čia galite kanalą sąraše nuleisti lygiu žemyn. Norėdami perkelti kanalą į sąrašo apačią, paspauskite klavišą Shift.

Duplicate Channel

Čia galite sukurti aktyvaus kanalo kopiją. Prie naujo kanalo pavadinimo bus pridėtas skaičius.

[Patarimas] Patarimas

Galite sukurti spalvos kanalo arba Alfa kanalo kopiją. Tai lengvas būdas pasilikti jų kopiją ir naudoti juos vėliau kaip pažymėjimą paveikslėlyje.

Channel to Selection

Here you can transform the channel to become a selection. By default the selection derived from a channel replaces any previous active selection. It's possible to change this by clicking on control keys.

 • Shift: iš kanalo sukurtas pažymėjimas yra pridedamas prie ankstesnio aktyvaus pažymėjimo. Galutinis pažymėjimas suliejamas iš abiejų.

 • Ctrl: galutinis pažymėjimas yra iš kanalo sukurto pažymėjimo atėmimas iš anksčiau aktyvaus pažymėjimo.

 • Shift+Ctrl: galutinis pažymėjimas yra iš kanalo sukurto pažymėjimo sankirta su ankstesniu aktyviu pažymėjimu. Paliekamos tik bendros dalys.

Delete Channel

Only available for selection masks: you can here delete the active channel.

2.2.2.4. Kanalų meniu

Pav. 15.11. Kanalų meniu

Kanalų meniu

Apžvalga

Kanalo kontekstinį meniu galite gauti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję kanalo miniatiūrą. Šiame meniu yra tos pačios kanalų operacijos, kaip ir esančios dialogo mygtukuose. Vienintelis skirtumas yra tai, kad kiekvienam pažymėjimo operacijų tranformavimui yra skirtas atskiras meniu įrašas.

Edit Channel Attributes, New Channel, Raise Channel, Lower Channel, Duplicate Channel, Delete Channel

See Managing channels.

Channel to Selection

Selection derived from channel replaces any previous active selection.

Add to Selection

Selection derived from channel is added to previous active selection. Final selection is merging of both.

Subtract from Selection

Final selection is subtraction of selection derived from a channel from previous active selection.

Intersect with Selection

Final selection is intersection of selection derived from a channel with the previous active selection. Only common parts are kept.

2.2.3. Pažymėjimo kaukės

Pav. 15.12. Iš kanalų sudarytas pažymėjimas

Iš kanalų sudarytas pažymėjimas

Channels can be used to save and restore your selections. In the channel dialog you can see a thumbnail representing the selection. Selection Masks are a graphical way to build selections into a gray level channel where white pixels are selected and black pixels are not selected. Therefore gray pixels are partially selected. You can think of them as feathering the selection, a smooth transition between selected and not selected. This is important to avoid the ugly pixelization effect when you fill the selection or when you erase its content after isolating a subject from background.

Pažymėjimo kaukių kūrimas

There are several ways to initialize a selection mask.

 • From the image window menu SelectSave to Channel if there is an active selection.

 • In the image window the bottom-left button creates a Quick Mask; the content will be initialized with the active selection.

 • From the channel dialog, when you click on the New channel button or from the context menu. When created, this Selection mask appears in the Channel dialog, named Selection maskcopy with a queuing number. You can change this by using the context menu that you get by right-clicking on the channel.

2.2.3.1. Pažymėjimo kaukių naudojimas

Once the channel is initialized, selected (highlighted in blue), visible (eye-icon in the dialog), and displayed as you want (color and opacity attributes), you can start to work with all the paint tools. The colors used are important. If you paint with some color other than white, grey, or black, the color Value (luminosity) will be used to define a gray (medium, light, or dark). When your mask is painted, you can transform it to a selection by clicking on the button (Channel to Selection) or from the context menu.

Pažymėjimo kaukėse galite dirbti naudodami ne tik piešimo įrankį, bet ir kitus įrankius. Pavyzdžiui, norėdami vienodai užpildyti sritis gradientais arba raštais, galite naudoti pažymėjimo įrankius. Sąraše pridėdami daug pažymėjimo kaukių galite lengvai sukurti labai sudėtingus pažymėjimus. Galima sakyti, kad pažymėjimo kaukė pažymėjimui yra tas pats, kas sluoksnis yra paveikslėliui.

[Atsargiai] Atsargiai

Kol pažymėjimo kaukė yra aktyvuota, dirbate kaukėje, o ne paveikslėlyje. Norėdami dirbti paveikslėlyje, turite išjungti visas pažymėjimo kaukes. Taip pat nepamirškite išjungti kaukių rodymą paveikslėlyje pašalindami akies piktogramą. Taip pat patikrinkite ar paveikslėlyje įjungti ir rodomi visi RGB ir Alfa kanalai.

2.2.4. Greita kaukė

Pav. 15.13. Dialogas Greita kaukė

Dialogas Greita kaukė

A Quick Mask is a Selection Mask intended to be used temporarily to paint a selection. Temporarily means that, unlike a normal selection mask, it will be deleted from the channel list after its transformation to selection. The selection tools sometimes show their limits when they have to be used for doing complex drawing selection, as progressive. In this case, using the QuickMask is a good idea which can give very good results.

2.2.4.1. Activating the dialog

The QuickMask can be activated in different ways:

 • From the image menu: SelectToggle QuickMask.

 • By clicking the left-bottom button showed in red on the screenshot.

 • By using the Shift+Q shortcut.

2.2.4.2. Greitos kaukės kūrimas

To initialize a Quick Mask, click the bottom-left button in the image window. If a selection was active in your image, then its content appears unchanged while the border is covered with a translucent red color. If no selection was active then all the image is covered with a translucent red color. Another click on the bottom-left button will deactivate the quick mask.

From the channel dialog you can double click on the name or the thumbnail to edit the QMask attributes. Then you can change the Opacity and its filling color. At every moment you can hide the mask by clicking on the eye icon in front of the QMask.

The mask is coded in gray tones, so you must use white or gray to decrease the area limited by the mask and black to increase it. The area painted in light or dark gray will be transition areas for the selection like feathering. When your mask is ready, click again on the bottom-left button in the image window and the quick mask will be removed from the channel list and converted to a selection.

Quick mask's purpose is to paint a selection and its transitions with the paint tools without worrying about managing selection masks. It's a good way to isolate a subject in a picture because once the selection is made you only have to remove its content (or inverse if the subject is in the selection).

2.2.4.3. Using Quick Mask with a gradient

Aprašymas

 1. Screenshot of the image window with activated QuickMask. As long as the Quickmask is activated, all operations are done on it. A gradient from black (left) to white (right) has been applied to the mask.

 2. The QuickMask is now disabled. The selection occupies the right half part of the image (marching ants) because the limit of the selection is at the middle of the gradient.

 3. A stroke is now added during the enabled selection. Weird! The gradient, although not visible, remains active all over the image, in selected and non selected areas!

After the QuickMask Button is pressed, the command generates a temporary 8-bit (0-255) channel, on which the progressive selection work is stored. If a selection is already present the mask is initialized with the content of the selection. Once QuickMask has been activated, the image is covered by a red semi-transparent veil. This one represents the non-selected pixels. Any paint tool can be used to create the selection on the QuickMask. They should use only grayscale color, conforming the channel properties, white enabling to define the future selected place. The selection will be displayed as soon as the QuickMask will be toggled but its temporary channel will not be available anymore.

[Patarimas] Patarimas

Norėdami išsaugoti kanale Greita kauke atlikta pažymėjimą, paveikslėlio meniu pasirinkite Žymėjimas/Išsaugoti į kanalą

2.2.4.4. Naudojimas
 1. Atverkite paveikslėlį arba sukurkite naują dokumentą.

 2. Aktyvuokite Greitą kaukę naudodami paveikslėlio lango apatiniame kairiajame kampe esantį mygtuką. Jeigu yra pažymėjimas, kaukė yra sukuriama su pažymėjimo turiniu.

 3. Choose a drawing tool and use it with grayscale colors on the QuickMask.

 4. Išjunkite Greitą kaukę spustelėdami paveikslėlio lango apatiniame kairiajame kampe esantį mygtuką.