4.12. Apsukimo įrankis

Pav. 14.157. Apsukimo įrankis

Apsukimo įrankis

Apsukimo įrankis suteikia galimybę vertikaliai arba horizontaliai apsukti sluoksnius arba pažymėjimus. Apsukus pažymėjimą, sukuriamas naujas sluoksnis su plaukiojančiu pažymėjimu. Galite naudoti šį įrankį norėdami sukurti atspindžius.

4.12.1. Įrankio aktyvavimas

You can access the Flip Tool in different ways:

  • From the image menu bar Tools/ Transform Tools Flip,

  • By clicking the tool icon: in Toolbox,

  • by using the Shift+F key combination.

4.12.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Ctrl

Klavišas Ctrl leidžia keisti veikseną tarp horizontalaus ir vertikalaus apsukimo.

4.12.3. Parinktys

Pav. 14.158. Apsukimo įrankio parinktys

„Apsukimo įrankio“ parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Veikti
[Pastaba] Pastaba

Šios parinktys yra aprašytos sekcijoje Bendros transformavimo įrankių parinktys.

Apsukimo tipas

The Tool Toggle settings control flipping in either a Horizontal or Vertical direction. This toggle can also be switched using Ctrl.

Clipping
[Pastaba] Pastaba

Šios parinktys yra aprašytos sekcijoje Bendros transformavimo įrankių parinktys.

Using Guides

With GIMP-2.10, you can use guides as flipping axis, instead of the default layer center: place a guide, open Flip tool and click on the guide.

On the left: original image with a guide activated.

On the right: result with Clipping option = Clip.