2.3. Darken Layer Modes

The Darken group contains layer modes that make the result darker.

Tik patamsinti

Pav. 8.20. Sluoksnio veiksenos Tik patamsinti pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Tik patamsinti“ pavyzdys

Top layer at 100% opacity using Darken only mode.


Naudojant veikseną Tik patamsinti visi aukštesniojo sluoksnio pikselių komponentai palyginami su atitinkamais žemesniojo sluoksnio pikselių komponentais, o gautajame paveikslėlyje naudojamos mažesnės reikšmės. Naudojant visiškai baltus sluoksnius galutinis rezultatas visiškai neįtakojamas, o naudojant visiškai juodus sluoksnius gaunamas juodas paveikslėlis.

Ši veiksena yra komutatyvi; šių dviejų sluoksnių tvarka yra nesvarbi.

Luma/Luminance darken only

Pav. 8.21. Example for layer mode Luma/luminance darken only

Example for layer mode „Luma/luminance darken only“

Top layer at 100% opacity using Luma/Luminance Darken only mode.


Luma/luminance Darken only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Daugyba

Pav. 8.22. Sluoksnio veiksenos Daugyba pavyzdys

Sluoksnio veiksenos „Daugyba“ pavyzdys

Top layer at 100% opacity using Multiply mode.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer. If either layer is black, the resulting image is completely black.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Tamsinimas

Pav. 8.23. Sluoksnių veiksenos Tamsinimas pavyzdys

Sluoksnių veiksenos „Tamsinimas“ pavyzdys

Top layer at 100% opacity using Burn mode.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, divides that by the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to Multiply mode.

Fotografijoje tamsinimas – tai technika, naudojama tamsiame kambarėlyje, norint sumažinti konkrečių paveikslėlio sričių išlaikymą. Taip ryškiose srityse gaunama daugiau detalių. Naudojant šiam tikslui, tamsinimas geriausiai veikia pilkų atspalvių paveikslėlyje naudojant piešimo įrankį, o ne naudojant tamsinimą kaip sluoksnio veikseną.

Linear burn

Pav. 8.24. Example for layer mode Linear burn

Example for layer mode „Linear burn“

Top layer at 100% opacity using Linear Burn mode.


Linear Burn mode adds the pixel values of the upper and lower layers, and then subtracts 1.0. It tends to make the image darker, somewhat similar to Multiply mode.