8.16. Išlyginti

Komanda Išlyginti automatiškai pakoreguoja aktyvaus sluoksnio spalvų šviesumą, kad Reikšmės kanalo histograma būtų kiek įmanoma lygi, t. y., kad kiekviena galima šviesumo reikšmė būtų naudojama beveik tiek pat pikselių, kiek ir kiekviena kita reikšmė. Tai galite matyti žemiau pateiktame pavyzdyje parodytose histogramose; dažnai paveikslėlyje pasitaikančios paveikslėlių spalvos yra labiau ištemptos nuo rečiau pasitaikančių pikselių spalvų. Šios komandos rezultatai gali šiek tiek skirtis. Kartais komanda Išlyginti labai gerai pagerina paveikslėlio kontrastą, paryškinant detales, kurias anksčiau buvo sunku pastebėti. Tačiau kartais rezultatas gali būti labai prastas. Tai yra labai galinga operacija, todėl verta pažiūrėti, gal ji pagerins jūsų paveikslėlį. Ji veikia RGB ir pilkų atspalvių paveikslėlių sluoksniuose. Jeigu paveikslėlis yra indeksuotas, šis meniu įrašas yra išjungtas.

8.16.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through ColorsAutoEqualize

8.16.2. Komandos išlyginti pavyzdys

Pav. 16.178. Originalus paveikslėlis

Originalus paveikslėlis

Aktyvus sluoksnis ir jo raudona, žalia ir mėlyna histogramos prieš įvykdant komandą Išlyginti.


Pav. 16.179. Image after the command

Image after the command

Aktyvus sluoksnis ir jo raudona, žalia, mėlyna histogramos po apdorojimo.

Histogram stretching creates gaps between pixel columns giving it a striped look: colors that occur frequently are stretched.