6.28.  Gairės

Pav. 16.95. Meniu Paveikslėlis pomeniu Gairės

Meniu „Paveikslėlis“ pomeniu „Gairės“

Pomeniu Gairės yra įvairios gairių kūrimo ir šalinimo komandos.

6.28.1. Pomeniu aktyvavimas

  • You can access this submenu from the image menubar through ImageGuides.

6.28.2. Pomeniu Gairės turinys

Pomeniu Gairės yra šios komandos: