8.40. Gradiento atvaizdis

8.40.1. Apžvalga

Pav. 16.225. Gradiento atvaizdžio pavyzdys

Gradiento atvaizdžio pavyzdys

Gradiento atvaizdžio pavyzdys. Viršuje: originalus paveikslėlis. Viduryje: gradientas. Apačioje: gradiento pritaikymas paveikslėliui naudojant filtrą Gradiento atvaizdis.


Šis filtras naudoja dabartinį gradientą, kuris parodytas įrankinėje esančioje teptuko / rašto / gradiento srityje, aktyvaus paveikslėlio sluoksnio arba pažymėjimo perspalvinimui. Norėdami jį naudoti, Gradientų dialoge pasirinkite gradientą. Tuomet pasirinkite pageidaujamą pakeisti paveikslėlio dalį ir suaktyvinkite šį filtrą. Filtras bus vykdomas automatiškai, neatveriant jokio dialogo ir neprašant jūsų įsikišimo. Jis naudoja paveikslėlio spalvų intensyvumus (0 - 255), sukurdamas tamsiausių pikselių atvaizdį į kairiojo gradiento krašto spalvą bei šviesiausių pikselių atvaizdį į dešiniojo gradiento krašto spalvą. Tarpinės reikšmės nustatomos į atitinkančias tarpines spalvas.

8.40.2. Filtro aktyvavimas

You can find this filter in the image window menu under ColorsMapGradient Map.