7.42. Alfa kanalo sankirta su pažymėjimu

Komanda Sankirta su pažymėjimu sukuria pažymėjimą aktyviame sluoksnyje iš alfa kanlo. Nepermatomi pikseliai yra visiškai pažymimi, permatomi pikseliai yra nepažymi, o dalinai permatomi pikseliai yra pasirenkami dalinai. Šis pažymėjimas yra susikerta su esamu pažymėjimu: paliekamos tik bendros abiejų pažymėjimų dalys. Pats alfa kanalas nekeičiamas.

7.42.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyIntersect with Selection,

  • arba iškeliamame meniu, kuris parodomas dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus sluoksnį Sluoksnių dialoge.

7.42.2. Pavyzdys

Pav. 16.126. Pritaikoma Sankirta su pažymėjimu

Pritaikoma „Sankirta su pažymėjimu“
Pritaikoma „Sankirta su pažymėjimu“

Nepermatomi aktyvaus sluoksnio pikseliai susikerta su su esamu stačiakampiu pažymėjimu.