8.37. Pasukti spalvas

8.37.1. Apžvalga

Pav. 16.215. Filtro Pasukti spalvas pavyzdys

Filtro „Pasukti spalvas“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Pasukti spalvas“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Pasukti spalvas


Šis filtras leidžia pakeisti vieną spalvų rėžį kitu rėžiu.

8.37.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under ColorsMapRotate Colors.

8.37.3. Pagrindinės parinktys

Pav. 16.216. Filtro Pasukti spalvas pagrindinės parinktys

Filtro „Pasukti spalvas“ pagrindinės parinktys

Yra du spalvų skrituliai, vienas spalvos rėžiui Nuo, o kitas spalvos rėžiui Iki:

Nuo

The Color Circle: Two axis to define From range. The curved arrow in angle lets to recognise From axis and To axis of range. Click-drag these axis to change range.

Perjungti į pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę: nustato rėžio perėjimo kryptį.

Pakeisti rodyklių tvarką: invertuoja ašis „nuo“ ir „iki“. Taip gaunamas didelis spalvų pokytis, kadangi pasirinkimo kampo nurodytos spalvos yra kitokios.

Pasirinkti viską: pasirinka visą spalvų skritulį.

Laukeliuose Nuo ir Iki rodomos pradžios ir pabaigos ašių, ribojančių pasirinktą spalvų rėžį, padėtys (rad/PI). Šias padėtis galite pakeisti įvesdami skaičius arba naudodami rodykles.

Iki

This section options are the same as From section ones.

8.37.4. Gray Options

Pav. 16.217. Base image for Gray Options

Base image for Gray Options

Three sectors are defined for Red, Green and Blue with different saturations. Gray and White colors are represented (0% Sat).


In this tab, you can specify how to treat gray. By default, gray is not considered as a color and is not taken in account by the rotation. Here, you can convert slightly saturated colors into gray and you can also convert gray into color.

Gray Color Circle

At center of this color circle is a small define circle. At center, it represents gray. If you increase gray threshold progressively, colors with saturation less than this threshold turn to gray.

Then, if you pan the define circle in the color circle, or if you use input boxes, you define Hue and Saturation. This color will replace all colors you have defined as gray. But result depends on Gray Mode too.

Gray Mode

Žymimosios akutės Laikyti šia ir Pakeisti į šią nurodo kaip bus naudojami jūsų ankstesni pasirinkimai:

  • With Change to this, gray will take the color defined by the define circle directly, without any rotation, whatever its position in the color circle.

  • With Treat as this, gray will take the color defined by the define circle after rotation, according to From and To choices you made in the Main tab. With this option, you can select color only in the From sector, even if it is not visible in Gray tab.

Pav. 16.218. Gray Mode

Gray Mode

The small circle is on yellow and mode is Change to this. Blue has changed to yellow. Note that Gray and White did so too.


Pilkumo slenkstis

Pav. 16.219. Pilkumo slenkstis

Pilkumo slenkstis

Gray-threshold is 0.25: the blue sector (sat 0.25) has turned to Gray (Note that Gray and White, that are 0% Sat., are not concerned).


You specify there how much saturation will be considered gray. By increasing progressively saturation, you will see an enlarging circle in color circle and enlarging selected areas in Preview if Continuous update is checked. In a black to white gradient, you can see enlarging color replacement as you increase threshold very slowly.

Iš juodos į baltą pereinantis gradientas didėjant slenksčiui progresyviai užpildomas spalva.

8.37.5. Peržiūros

Original, Rotated

Peržiūra Originalus rodo originalaus paveikslėlio miniatiūrą, o peržiūra Pasuktas interaktyviai rodo spalvų pokyčius prieš pritaikant juos paveikslėliui.

Nuolatinis atnaujinimas

Įjungus parinktį Nuolatinis atnaujinimas spalvų pokyčiai peržiūroje Pasuktas rodomi nuolatos.

Sritis

Šiame išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti:

  • Visas sluoksnis: veikia visame sluoksnyje (paveikslėlyje, jeigu nėra pažymėjimo).

  • Pažymėjimas: rodo tik pažymėtą sritį.

  • Kontekstas: rodo pažymėjimą paveikslėlio kontekste.

8.37.6. Vienetai

You can select here the angle unit used to locate colors in the Hue/Saturation circle. This choice is valid only for the current filter session: don't click on OK just after selecting unit, return to the wanted tab!