4.2. Paveikslėlių dialogas

Pav. 15.72. Paveikslėlių dialogas

Paveikslėlių dialogas

The Images Dialog displays the list of open images on your screen; each of them is represented with a thumbnail. This dialog is useful when you have many overlapping images on your screen: thus, you can raise the wanted image to foreground.

4.2.1. Activating the dialog

The Images dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsImages;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabImages.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Images dialog from the image-menu: WindowsImages.

4.2.2. Paveikslėlių dialogo naudojimas

In multi-window mode, at the top of the dialog, a drop-list of open images appears if the Show Image Selection option is checked in the Tab Menu.

Centre rodomi atverti paveikslėliai, kaip sąrašas arba kaip tinklelis, atsižvelgiant į pasirinktą veikseną. Sąrašo veiksenoje dabartinis paveikslėlis yra paryškintas, tinklelio veiksenoje – apibrauktas. Du kartus spustelėjus paveikslėlio pavadinimą šis paveikslėlis jūsų ekrane iškeliamas į priekinį planą. Šį paveikslėlį galite pasirinkti paprasčiausiai jį spustelėję.

Tinklelio ir Sąrašo veiksenos, peržiūros dydis

In the Tab menu for the Images dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, the images are laid out in a rectangular array. In List mode, they are lined up vertically, with each row showing a thumbnail of the contents of the image, its name, and its pixel dimensions.

[Patarimas] Patarimas

Ctrl+F opens a search field. See Žiūrėti kaip sąrašą; Žiūrėti kaip tinklelį

You can change the size of the image previews in the dialog using the Preview Size submenu of the dialog's Tab menu.

Mygtukai

Dialogo apačioje esantys trys mygtukai leidžia valdyti pasirinktą paveikslėlį. Šie mygtukai rodomi, jeigu Kortelės dialoge yra pažymėta parinktis Rodyti mygukų juostą. Tas pačias komandas galite gauti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję dialogą.

Iškelti šio paveikslėlio rodinius

Pažymėtas paveikslėlis atsiranda jūsų ekrano priekiniame plane. Jeigu šis paveikslėlis turi kitą rodinį, šis rodinys taip pat yra iškeliamas, tačiau lieka už originalo. Ta pati iškeliamame meniu, kuris parodomas dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus dialogą, esanti parinktis yra pavadinta Iškelti rodinius.

Sukurti naują šio paveikslėlio rodinį

Sukuria pasirinkto paveikslėlio lango (ne paveikslėlio) kopiją.

Ištrinti

This command works only on an image which is loaded without any window. Though images can be opened by the New Window command, if the image has been already loaded without window by a primitive procedure command (such as gimp-image-new, file-png-load, etc.), it can not be unloaded even if its windows are closed to the last. Then use this command to close it.