8.27. Iškomponuoti

8.27.1. Apžvalga

Pav. 16.203. Iškomponavimas į paveikslėlius (RGB)

Iškomponavimas į paveikslėlius (RGB)

Originalus paveikslėlis

Iškomponavimas į paveikslėlius (RGB)

Pritaikytas filtras Iškomponuoti (RGB iškomponavimas) su nepažymėta parinktimi Iškomponuoti į sluoksnius.


Pav. 16.204. Decomposition to layers (RGB)

Decomposition to layers (RGB)

Originalus paveikslėlis

Decomposition to layers (RGB)

Pritaikytas filtras Iškomponuoti (RGB iškomponavimas) su pažymėta parinktimi Iškomponuoti į sluoksnius.


Šis filtras išskaido paveikslėlio kanalus (RGB, HSV, CMYK...) į atskirus paveikslėlius arba sluoksnius.

[Pastaba] Pastaba

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.27.2. Filtro aktyvavimas

  • You can find this command in the image window menu under ColorsComponentsDecompose….

8.27.3. Parinktys

Pav. 16.205. Filtro Iškomponuoti parinktys

Filtro „Iškomponuoti“ parinktys

Išskirti kanalus

Šios parinktys yra aprašytos pažymėjus parinktį Iškomponuoti į sluoksnius.

Spalvų modelis
RGB

If the RGB option is chosen, a gray level image is created with three layers (Red, Green and Blue), and two channels (Gray and Alpha).

This function is interesting when using the Threshold tool. You can also perform operations like cutting, pasting or moving selections in a single RGB channel. You can use an extracted grayscale layer as a selection or mask by saving it in a channel (select the whole or a part of the layer, then SelectSave to a channel ).

RGBA

If the RGBA option is chosen, an image is created similar to the RGB Decomposing with an additional Alpha layer filled with the transparency values of the source image. Fully transparent pixels are black and fully opaque pixels are white.

Alfa

This option extracts the image transparency stored in the Alpha channel in the Channel dialog in a separate image. The fully transparent pixels are Black the fully opaque pixels are white. The graytones are smooth transitions of the transparency in the source image.

HSV

This option decomposes image into three grayscale layers, one for Hue, one for Saturation and another for Value.

Although Hue is grayscale, it does represent hues. In color circle, white and black are starting and arrival points and are superimposed. They represent Red color at top of circle. Gray intermediate levels are corresponding to intermediate hues on circle: dark gray to orange, mid gray to green and light gray to magenta.

Sodrumas ir Reikšmė: balta yra didžiausias galimas sodrumas (gryna spalva) ir didžiausia galima reikšmė (labai šviesi). Juoda yra mažiausias galimas sodrumas (balta) ir mažiausia galima reikšmė (juoda).

HSL

Ši parinktis yra panaši į HSV. Vietoje Reikšmės, trečiajame sluoksnyje yra paveikslėlio komponentas L.

CMYK

This option decomposes an image into four grayscale layers, one for Yellow, one for Magenta, one for Cyan, and one for Black.

This option can be useful to transfer an image into printing software with CMYK capabilities.

LAB

This option decomposes image into three grayscale layers, layer L for Luminance, layer A for colors between green and red, layer B for colors between blue and yellow.

LAB iškomponavimas – tai šviesingumo-spalvų giminei priskiriamas spalvų modelis. Vienas kanalas naudojamas šviesingumui, o kiti du kanalai naudojami spalvoms. LAB spalvų modelį naudoja programa Photoshop.

LCH

This option decomposes image into three grayscale layers, layer L for Luminance, layer C for Chroma, and layer H for Hue.

The LCH Decomposing is a color model of the Luminance-Color family.

YCbCr ITU R470, YCbCr ITU R470 256, YCbCr ITU R709, YCbCr ITU R709 256

In GIMP there are four YCbCr decompositions with different values. Each option decomposes an image in three grayscale layers, a layer for Luminance and the other two layers for blueness and redness.

The YCbCr color model, also called YUV, is now used for digital video (initially for PAL analog video). It's based on the idea that the human eye is most sensitive to luminosity, next to colors. The YCbCr Decomposing uses a transformation matrix and the different options are different values recommended by ITU (International Telecommunication Union) applied to the matrix.

Iškomponuoti į sluoksnius

If this option is checked, a new grayscale image is created, with each layer representing one of the channels of the selected mode. If this option is unchecked, every channel is represented in its own image and clearly named in the name bar.

Priekinis planas kaip registracijos spalva

Pavyzdys 16.1. Crop marks

Source image

Cyan component

Black component

(Magenta and Yellow components omitted.)


Ši parinktis skirta specialistams. Ji susijusi su CMYK spausdinimu. Kai pažymėta, kiekvienas dabartinės priekinio plano spalvos pikselis bus juodas visuose iškomponuotų paveikslėlių / sluoksnių komponentuose. Taip jūsų sukurtos kirpimo žymės gali būti matomos visuose kanaluose, suteikiant naudingą informaciją lygiavimui. Registracijos juoda spalva išspausdintas plonas kryželis gali būti naudojamas norint patikrinti ar spausdinimo formos tinkamai sulygiuotos.