12.5. Apie

Komanda Apie parodo langą Apie, kuriame rodoma informacija apie jūsų naudojamą programos GIMP versiją ir ją sukurūsius autorius.

12.5.1. Activating the About Command

  • You can access this command in the image menu through HelpAbout

12.5.2. Dialogo lango aprašymas

Pav. 16.262. Dialogo langas Apie

Dialogo langas „Apie“

Spustelėjus mygtuką Padėkos parodomas sąrašas žmonių, prisidėjusių prie programos GIMP kūrimo, tame tarpe programuotojai, dailininkai ir sąsajos vertėjai.

Spustelėjus mygtuką Licencija paaiškinama kaip gauti programos licenciją.