7.18. Nuleisti sluoksnį

Komanda Nuleisti sluoksnį nuleidžia aktyvų sluoksnį viena pozicija sluoksnių krūvoje. Jeigu aktyvus sluoksnis jau yra krūvos apačioje arba jeigu yra tik vienas sluoksnis, šis meniu įrašas yra išjungtas.

7.18.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerStackLower Layer,

  • arba spustelėdami Sluoksnių dialogo apačioje esančią žemyn rodančios rodyklės piktogramą.