3.5. Iškirpti

Komanda Iškirpti ištrina paveikslėlio pažymėjimų turinį ir išsaugo jį iškarpinėje, kad jį vėliau būtų galima įdėti naudojant komandas Įdėti, Įdėti į arba Įdėti kaip naują. Jeigu nėra pažymėjimo, iškerpamas visas sluoksnis. Sritys, kurių turinys yra iškirptas, lieka permatomos, jeigu sluoksnyje yra alfa kanalas, kitu atveju, jos užpildomos sluoksnio fono spalva.

[Pastaba] Pastaba

Komanda Iškirpti veikia tik dabartiniame aktyviame sluoksnyje. Visi aukščiau ar žemiau aktyvaus sluoksnio esantys sluoksniai yra nepaisomi.

3.5.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through EditCut,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+X.