7.25. Ištrinti sluoksnio kaukę

Komanda Ištrinti sluoksnio kaukę ištrina aktyvaus sluoksnio kaukę, nepakeičiant paties aktyvaus sluoksnio. Jeigu aktyviame sluoksnyje nėra sluoksnio kaukės, šis meniu įrašas yra išjungtas.

7.25.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskDelete Layer Mask,

  • or from the pop-up menu you get by right-clicking on the active layer in the Layers Dialog.