7.7. Sujungti su žemesniu

Komanda Sujungti su žemesniu sujungia aktyvų sluoksnį su po juo esančiu sluoksniu, atsižvelgiant į įvairias aktyvaus sluoksnio savybes, pvz., jo nepermatomumą ir sluoksnio veikseną. Gautas sujungtas sluoksnis bus Normalioje veiksenoje ir bus tokio pat permatomumo kaip ir po juo esantis sluoksnis. Jeigu žemiau esantis sluoksnis nėra nepermatomas, arba jeigu jis yra kitoje veiksenoje nei Normali, tada ši komanda iš esmės pakeis paveikslėlio išvaizdą.

Komanda Sujungti su žemesniu dažniausiai naudojama sluoksnių sudarymui, pradedant nuo pagrindo sluoksnio (paprastai nepermatomo ir Normalioje veiksenoje, kad galėtumėte matyti, ką darote), ir ant jo uždedant pakeitimo sluoksnį su norima forma, nepermatomumu ir sluoksnio veiksena. Šiuo atveju sujungus su žemesniu pakeitimo sluoksnį du sluoksniai bus sujungti į vieną, nepakeičiant paveikslėlio išvaizdos.

7.7.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerMerge Down.