4. Meniu Žymėjimas

4.1. Introduction to the Select Menu

Pav. 16.30. The Contents of the Select menu

The Contents of the „Select“ menu

This section explains the commands on the Select menu of the image menubar.

[Pastaba] Pastaba

Be čia aprašytų komandų, šiame menu galite taip pat rasti kitus įrašus. Jie nėra pačios programos GIMP dalis, tačiau buvo pridėti plėtinių (įskiepių). Informaciją apie įskiepio veikimą galite rasti jo dokumentacijoje.