4. Su paveikslėlių valdymu susiję dialogai

4.1. Buferių dialogas

Pav. 15.65. Buferių dialogas (kaip sąrašas)

Buferių dialogas (kaip sąrašas)

Buferiai yra laikinos paveikslėlių duomenų saugyklos, sukurtos iškerpant arba kopijuojant piešiamą elementą (sluoksnį, sluoksnio kaukę, ir t. t.). Šiame buferyje dokumentą galite išsaugoti dviem būdais: KeistiBuferisKopijuoti pavadintą arba KeistiBuferisIškirpti pavadintą Parodomas dialogas, prašantis jūsų pavadinti buferį, kuriame bus saugomi šie duomenys. Nėra griežtos ribos, kiek pavadintų buferių galite sukurti, tačiau, žinoma, kiekvienas naudoja dalį atminties.

The Buffers dialog shows you the contents of all existing named buffers, and allows you to operate on them in several ways. It also shows you, at the top, the contents of the Global Buffer, but this is merely a display: you can't do anything with it.

[Atsargiai] Atsargiai

Pavadinti buferiai yra neišsaugomi tarp seansų. Vienintelis būdas išsaugoti jų turinį yra įdėti juos į paveikslėlius.

4.1.1. Activating the Dialog

This dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from an image menu: WindowsDockable DialogsBuffers;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabBuffers.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Buffers dialog from the image-menu: WindowsBuffers.

4.1.2. Buferių dialogo naudojimas

Pav. 15.66. Buferių meniu

Buferių meniu

Spustelėjus buferį ekrano srityje jis tampa aktyviu buferiu, t. y. tuo, kuris bus naudojamas įdėjimo komandoms, vykdomoms Buferių meniu arba naudojant dialogo apačioje esančius mygtukus. Du kartus spustelėjus buferį jo turinys įdedamas į aktyvų paveikslėlį kaip plaukiojantis pažymėjimas; tai yra greitas būdas įvykdyti komandą Įdėti buferį.

Dialogo apačioje yra keturi mygtukai. Jų atliekamas operacijas taip pat galima pasiekti iš Buferių meniu, kurį galite pasiekti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję aktyvų buferį.

Pav. 15.67. Buferių dialogas (tinklelio rodinys)

Buferių dialogas (tinklelio rodinys)

In the Tab menu for the Buffers dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, the buffers are laid out in a rectangular array. In List mode, they are lined up vertically, with each row showing a thumbnail of the contents of the buffer, its name, and its pixel dimensions.

[Patarimas] Patarimas

Ctrl+F opens a search field. See Žiūrėti kaip sąrašą; Žiūrėti kaip tinklelį

Dialoge rodomų buferių peržiūrų dydį galite pakeisti naudodamiesi dialogo Kortelių meniu pomeniu Peržiūros dydis.

4.1.2.1. Mygtukai apačioje

Dialogo apačioje rasite kelis mygtukus:

Įdėti buferį

Ši komandą įdeda pasirinkto buferio turinį į aktyvų paveikslėlį kaip plaukiojantį pažymėjimą. Vienintelis skirtumas tarp šios ir eilinės komandos Įdėti yra tai, kad ji naudoja pažymėtą buferį, o ne visuotinį iškarpinės buferį.

Įdėti buferį į

This command pastes the contents of the selected buffer into the active image's selection, as a floating selection. The only difference between this and the ordinary Paste Into Selection command is that it uses the selected buffer rather than the global clipboard buffer.

Įdėti buferį kaip naują

This command creates a new single-layer image out of the contents of the selected buffer. The only difference between this and the ordinary Paste as New Image command is that it uses the selected buffer rather than the content of the global clipboard buffer.

Ištrinti buferį

Ši komanda ištrina pasirinktą pavadintą buferį, neklausiama jokių klausimų. Visuotinio buferio ištrinti negalima.

4.1.2.2. Kontekstinis meniu

Pav. 15.68. Kontekstinis meniu Buferiai

Kontekstinis meniu „Buferiai“

Šios komandos paaiškintos aukščiau kartu su mygtukais.