3.26. Vienetų rengyklė

The Units command displays a dialog which shows information about the units of measurement that are currently being used by GIMP. It also allows you to create new units which can be used by GIMP in a variety of situations.

3.26.1. Activate the Command

You can access this command from the image menubar through EditUnits.

3.26.2. Dialogo lango Vienetų rengyklė aprašymas

Pav. 16.28. Dialogo langas Vienetų rengyklė

Dialogo langas „Vienetų rengyklė“

Aukščiau esančiame paveikslėlyje parodytas dialogo langas Vienetų rengyklė. Šiame sąraše rodomi dabar apibrėžti matavimo vienetai. Norėdami sukurti naują matavimo vienetą galite spustelėti mygtuką Naujas arba Dublikuoti.

Sąrašo elementų aprašymas

  • Išsaugota: Jeigu šis stulpelis yra pažymėtas, užvėrus programą GIMP vieneto apibrėžimas bus išsaugotas. Kai kurie vienetai visada išsaugomi, netgi jeigu jie nepažymėti paukščiuku. Jie sąraše yra paryškinti.

  • ID: programos GIMP naudojama eilutė, skirta identifikuoti vienetą jos konfigūracijos failuose.

  • Daugiklis: kiek vienetų sudaro colį.

  • Skaitmenys: šis laukelis yra užuomina skaičių įvesties laukeliams. Jis nurodo kiek dešimtainių skaitmenų įvesties laukelis turėtų pateikti, norint gauti maždaug tą patį tikslumą kaip colio įvesties laukelyje su dviem dešimtainiais skaitmenimis.

  • Simbolis: vieneto simbolis, jei šis tokį turi (pvz., coliai – "). Jeigu vienetas neturi simbolio, naudojama vieneto santrumpa.

  • Sutrumpinimas: vieneto santrumpa (pvz., centimetrų – cm).

  • Vienaskaita: vieneto vienaskaitos forma, kurią programa GIMP gali naudoti rodant pranešimus apie vienetą.

  • Daugiskaita: vieneto daugiskaitos forma, kurią programa GIMP gali naudoti rodant pranešimus apie vienetą.

3.26.3. Naujų vienetų apibrėžimas

Pav. 16.29. Dialogas Naujas vienetas

Dialogas „Naujas vienetas“

Adding the new unit wilbers


Aukščiau parodytą dialogą galite atverti spustelėdami dialoge Vienetų rengyklė esantį mygtuką Naujas arba Dublikuoti. Dialogo įvesties laukeliai yra aprašyti aukščiau.

If you click on the New button, most input fields are empty. If you click on the Duplicate button, the values initially displayed in the input fields of the dialog are the values of the unit you have currently selected in the Unit Editor dialog. You can then edit the values to create your new unit.