7.15. Pasirinkti viršutinį sluoksnį

The Select Top Layer command makes the top layer in the stack the active layer for the image and highlights it in the Layers dialog. If the active layer is already the top layer in the stack, this menu entry is disabled.

[Pastaba] Pastaba

Atminkite, kad standartinėje Windows stiliaus angliškoje klaviatūroje numatytajai klavišų kombinacijai naudojamas Home klavišas yra kairiau nuo skaičių klaviatūros esančioje šešių klavišų grupėje, o ne skaičių klaviatūroje.

7.15.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerStackSelect Top Layer,

  • or by using the keyboard shortcut Home.

Or you simply click the layer name in the Layers Dialog.