7.51. Prilyginti sluoksnio dydį paveikslėliui

Komanda Prilyginti sluoksnio dydį paveikslėliui pakeičia sluoksnio ribų dydį, kad jos sutaptų su paveikslėlio ribomis, neperkeliant sluoksnio turinio paveikslėlio atžvilgiu.

7.51.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerLayer to Image Size.