6.27. Align Visible Layers…

Su komanda Lygiuoti matomus sluoksnius galite labai tiksliai nurodyti matomų sluoksnių (pažymėtų akies piktograma) padėtį. Šis tikslumas ypatingai naudingas dirbant su animacijomis, kuriose paprastai yra daug mažų sluoksnių. Spustelėjus komandą Lygiuoti matomus sluoksnius parodomas dialogas, kuriame galite pasirinkti kaip turėtų būti lygiuojami sluoksniai.

[Pastaba] Pastaba

Programoje GIMP 1.2 numatytasis lygiavimo pagrindas buvo viršutinis matomas sluoksnis. Programoje GIMP 2 numatytasis lygiavimo pagrindas yra matomosios srities kraštas. Vis dar galite lygiuoti paveikslėlį apatiniame sluoksnyje, netgi jeigu jis nematomas, dialoge pažymėdami parinktį Naudoti (nematomą) apatinį sluoksnį kaip pagrindą.

Pav. 16.87. Sluoksnių lygiavimo pavyzdžio paveikslėlis

Sluoksnių lygiavimo pavyzdžio paveikslėlis

Pavyzdžio paveikslėlyje yra keturi sluoksniai didelėje (150x150 pikselių) matomojoje srityje. Raudonas kvadratas yra 10x10 pikselių, žalias stačiakampis yra 10x20 pikselių, o geltonas stačiakampis yra 20x10 pikselių. Fono sluoksnis (mėlynas, 100x100 pikselių) bus nepaveiktas šios komandos, kadangi dialoge buvo pažymėta parinktis Nepaisyti apatinio sluoksnio. Atminkite, kad atrodo, jog paveikslėlyje esančių sluoksnių tvarka skiriasi nuo jų tikros tvarkos krūvoje, dėl jų padėčių matomojoje srityje. Geltonas sluoksnis yra viršutinis sluoksnis paveikslėlyje ir antras krūvoje.


6.27.1. Komandos aktyvavimas

 • You can access this command from the image menubar through ImageAlign Visible layers…. There is no default keyboard shortcut. If the image holds a single layer only, you get a message from GIMP telling that there must be more than one layer in the image to execute the command.

Pav. 16.88. The Not enough layers message

The „Not enough layers“ message

6.27.2.  Description of the Align Visible Layers dialog

Pav. 16.89. The Align Visible Layers dialog

The „Align Visible Layers“ dialog

Horizontalus stilius; Vertikalus stilius

Šios parinktys nurodo kaip sluoksniai turėtų būti perkelti vienas kito atžvilgiu. Galite pasirinkti:

 • Nėra: Atitinkamai nebus jokių horizontalios arba vertikalios padėties pokyčių.

 • Surinkti: matomi sluoksniai bus lygiuojami matomojoje srityje, parinkčių Horizontalus pagrindas ir Vertikalus pagrindas nurodytu būdu. Jeigu kaip Horizontalų pagrindą pasirinksite Dešinį kraštą, sluoksniai gali išnykti iš matomosios srities. Juos galite grąžinti padidindami matomąją sritį. Jeigu pažymėsite parinktį Naudoti (nematomą) apatinį sluoksnį kaip , sluoksniai bus lygiuojami apatinio sluoksnio viršutiniame kairiajame kampe.

  Pav. 16.90. Horizontalus lygiavimas Surinkti (matomosios srities krašte)

  Horizontalus lygiavimas „Surinkti“ (matomosios srities krašte)

  Originalus sluoksnis su sluoksnių krūva

  Horizontalus lygiavimas „Surinkti“ (matomosios srities krašte)

  Sluoksniai buvo perkelti horizontaliai, kad jų kairieji kraštai būtų lygiuojami prie kairiojo matomosios srities krašto.


  Pav. 16.91. Horizontalus lygiavimas Surinkti (apatiniame sluoksnyje)

  Horizontalus lygiavimas „Surinkti“ (apatiniame sluoksnyje)

  Originalus sluoksnis su sluoksnių krūva

  Horizontalus lygiavimas „Surinkti“ (apatiniame sluoksnyje)

  Sluoksniai buvo perkelti horizontaliai, kad jų kairieji kraštai lygiuotųsi su kairiuoju apatinio sluoksnio kraštu.


 • Užpildyti (iš kairės į dešinę); Užpildyti (iš viršaus į apačią): matomi sluoksniai bus lygiuojami su matomąja sritimi, atsižvelgiant į jūsų pasirinktą kraštą parinktimis Horizontalus pagrindas arba Vertikalus pagrindas. Sluoksniai yra išdėstomi tvarkingai, kad jie neuždengtų vienas kito. Viršutinis krūvos sluoksnis yra padedamas pačioje kairiausioje (arba pačioje viršutinėje) paveikslėlio padėtyje. Apatinis krūvos sluoksnis yra padedamas dešiniausioje (arba pačioje apatinėje) paveikslėlio padėtyje. Kiti sluoksniai yra tvarkingai išdėstomi tarp šių dviejų pozicijų. Jeigu parinktis Naudoti (nematomą) apatinį sluoksnį kaip pagrindą yra pažymėta, sluoksniai yra lygiuojami ties atitinkamu apatinio sluoksnio kraštu.

  Pav. 16.92. Horizontalus lygiavimas Užpildyti (matomoji sritis)

  Horizontalus lygiavimas „Užpildyti“ (matomoji sritis)

  Originalus sluoksnis su sluoksnių krūva

  Horizontalus lygiavimas „Užpildyti“ (matomoji sritis)

  Horizontalus užpildymo lygiavimas, iš kairės į dešinę, parinktis Naudoti (nematomą) apatinį sluoksnį kaip pagrindą nepažymėta. Viršutinis krūvos sluoksnis, žaliasis, yra padedamas pačioje kairėje. Apatinis krūvos sluoksnis, raudonasis, yra padedamas dešinėje, o geltonas sluoksnis yra tarp šių dviejų.


  Pav. 16.93. Horizontalus lygiavimas Užpildyti (apatinis sluoksnis)

  Horizontalus lygiavimas „Užpildyti“ (apatinis sluoksnis)

  Originalus sluoksnis su sluoksnių krūva

  Horizontalus lygiavimas „Užpildyti“ (apatinis sluoksnis)

  Tie patys parametrai kaip ir ankstesniame pavyzdyje, tačiau kaip pagrindą naudojant žemiausią (mėlyną) lygį.


 • Užpildyti (iš dešinės į kairę); Užpildyti (iš apačios į viršų): šie parametrai veikia panašiai į aprašytuosius aukščiau, tačiau užpildoma priešinga kryptimi.

  Pav. 16.94. Vertikalus Užpildymas lygiavimas (apatinis sluoksnis)

  Vertikalus „Užpildymas“ lygiavimas (apatinis sluoksnis)

  Originalus sluoksnis su sluoksnių krūva

  Vertikalus „Užpildymas“ lygiavimas (apatinis sluoksnis)

  Vertikalus lygiavimas Užpildyti, nuo apačios į viršų, apatinis sluoksnis kaip pagrindas


  Norint naudoti Užpildymo parinktis, paveikslėlyje turi būti bent trys matomi sluoksniai.