4.11. Sumažinti

Komanda Sumažinti sumažina pažymėtos srities dydį perkeldama kiekvieną pažymėtos srities krašto tašką tam tikru atstumu nuo artimiausio paveikslėlio krašto (link pažymėtos srities centro). Išliejimas yra išsaugomas, tačiau išliejimo forma kampuose arba stataus lūžio vietose gali būti pakeista.

4.11.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through SelectShrink....

4.11.2. Dialogo Sumažinti aprašymas

Pav. 16.36. Dialogas Sumažinti pažymėtą sritį

Dialogas „Sumažinti pažymėtą sritį“

Kiek sumažinti pažymėtą sritį

Teksto laukelyje nurodykite kiek sumažinti pažymėtą sritį. Numatytieji vienetai yra pikseliai, tačiau greta esančiame meniu galite pasirinkti kitus matavimo vienetus.

Selected area continue outside image

Was Shrink from image border; the action is unchanged. This option is only of interest if the selection runs along the edge of the image. If it does and this option is checked, then the selection shrinks away from the edge of the image. If this option is not checked, the selection continues to extend to the image border. See Selected area continue outside image.