8.42. Spalvinimas pagal pavyzdį

8.42.1. Apžvalga

Pav. 16.227. Filtro Spalvinti pagal pavyzdį pavyzdys

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Spalvinti pagal pavyzdį


Šis filtras leidžia spalvinti senus juodai baltus paveikslėlius sukuriant atvaizdį į spalvotą šaltinio paveikslėlį arba gradientą.

8.42.2. Filtro aktyvavimas

This filter is found in the image window menu under ColorsMapSample Colorize.

8.42.3. Parinktys

Pav. 16.228. Filtro Spalvinti pagal pavyzdį parinktys

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ parinktys

Šis filtro langas padalintas į dvi dalis: paskirtis – kairėje, pavyzdys – dešinėje.

Paskirtis, pavyzdys

Pagal numatytuosius parametrus parodytos paveikslėlių peržiūros atkuria tą paveikslėlį, kuriame suaktyvinote filtrą.

The sample can be the whole preview, or a selection of this preview. With the drop list, you can select another sample-image among the names of images present on your screen when you called the filter. If you choose From Gradient (or From Inverse Gradient), the selected gradient in Gradient Dialog (or its inverse) will be the sample. It will be displayed into the gradient bar below the sample preview. The sampling preview is grayed out and two cursors allow you to select the gradient range that will be applied to the image or selection.

Paskirtis yra, pagal numatytuosius parametrus, šaltinio paveikslėlis. Išskleidžiamame sąraše galite matyti paveikslėlių, kurie buvo atverti programoje GIMP, kai suaktyvinote filtrą, sąrašą ir pasirinkti kitą paskirties paveikslėlį. Jeigu šiame paveikslėlyje yra pažymėta sritis, ji bus rodoma pilkų atspalvių, kitu atveju, pilkų atspalvių bus visa peržiūra.

Rodyti pažymėjimą

Šia parinktimi perjungiama tarp viso paveikslėlio ir pažymėtos srities, jei tokia yra.

Rodyti spalvotą

Ši parinktis perjungia tarp spalvų ir pilkų atspalvių.

Gauti pavyzdžio spalvas

Spustelėjus šį mygtuką po pavyzdžio peržiūra esančioje gradiento juostoje rodomos pavyzdžio spalvos. Jeigu jūsų pavyzdyje yra mažai spalvų, perėjimai gali būti nelygūs. Norėdami juos pakoreguoti, pažymėkite parinktį Tolygios pavyzdžio spalvos.

Use Subcolors is more difficult to understand. Let's say first that in a grayscale image there is information only for Value (luminosity, more or less light). In a RGB image, each pixel has information for the three colors and Value. So, pixels with different color may have the same Value. If this option is checked, colors will be mixed and applied to Destination pixels having that Value. If it is unchecked, then the dominating color will be applied.

Output Levels

Du įvesties laukeliai ir du slankikliai veikia taip pat: apriboja paskirties paveikslėliui pritaikytiną spalvų rėžį. Galite pasirinkti tikslų rėžį. Rezultatas rodomas realiu laiku paskirties paveikslėlio peržiūroje.

Input Levels

Trys įvesties laukeliai ir trys slankikliai leidžia pakoreguoti tamsių tonų, pustonių ir šviesių tonų svarbą. Rezultatas realiu laiku rodomas paskirties peržiūroje.

Išsaugoti intensyvumą

Jeigu pažymėta ši parinktis, vidutinis paskirties paveikslėlio šviesos intensyvumas bus toks pat kaip ir šaltinio paveikslėlio.

Originalus intensyvumas

Jeigu ši parinktis pažymėta, į Įvesties lygių intensyvumo parametrus bus neatsižvelgiama: bus išsaugotas originalus intensyvumas.