8.40. Spalvinimas pagal pavyzdį

8.40.1. Apžvalga

Pav. 16.222. Filtro Spalvinti pagal pavyzdį pavyzdys

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ pavyzdys

Originalus paveikslėlis

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ pavyzdys

Pritaikytas filtras Spalvinti pagal pavyzdį


Šis filtras leidžia spalvinti senus juodai baltus paveikslėlius sukuriant atvaizdį į spalvotą šaltinio paveikslėlį arba gradientą.

[Atsargiai] Atsargiai

Prieš naudojant šį filtrą jūsų pilkų atspalvių paveikslėlį reikia konvertuoti į RGB veikseną Your gray-tone image must be changed to RGB before using this filter (PaveikslėlisVeiksenaRGB).

8.40.2. Filtro aktyvavimas

This filter is found in the image window menu under ColorsMapSample Colorize.

8.40.3. Parinktys

Pav. 16.223. Filtro Spalvinti pagal pavyzdį parinktys

Filtro „Spalvinti pagal pavyzdį“ parinktys

Šis filtro langas padalintas į dvi dalis: paskirtis – kairėje, pavyzdys – dešinėje.

Paskirtis, pavyzdys

Pagal numatytuosius parametrus parodytos paveikslėlių peržiūros atkuria tą paveikslėlį, kuriame suaktyvinote filtrą.

Pavyzdys gali būti visa peržiūra arba šios peržiūros pažymėjimas. Išskleidžiamame sąraše galite pasirinkti kitą pavyzdžio paveikslėlį iš paveikslėlių, kurie buvo atverti jūsų ekrane suaktyvinus šį filtrą, pavadinimų sąrašo. Jeigu pasirinksite Iš gradiento (arba Iš atvirkščio gradiento), pavyzdys bus gradientų dialoge pasirinktas gradientas (arba jo inversija). Jis bus po pavyzdžio peržiūra esančioje gradiento juostoje. Pavyzdžio peržiūra yra išjungta, o dviem juostoje esančiai žymikliais galite pasirinkti gradiento rėžį, kuris bus pritaikytas paveikslėliui arba pažymėjimui.

Paskirtis yra, pagal numatytuosius parametrus, šaltinio paveikslėlis. Išskleidžiamame sąraše galite matyti paveikslėlių, kurie buvo atverti programoje GIMP, kai suaktyvinote filtrą, sąrašą ir pasirinkti kitą paskirties paveikslėlį. Jeigu šiame paveikslėlyje yra pažymėta sritis, ji bus rodoma pilkų atspalvių, kitu atveju, pilkų atspalvių bus visa peržiūra.

Rodyti pažymėjimą

Šia parinktimi perjungiama tarp viso paveikslėlio ir pažymėtos srities, jei tokia yra.

Rodyti spalvotą

Ši parinktis perjungia tarp spalvų ir pilkų atspalvių.

Gauti pavyzdžio spalvas

Spustelėjus šį mygtuką po pavyzdžio peržiūra esančioje gradiento juostoje rodomos pavyzdžio spalvos. Jeigu jūsų pavyzdyje yra mažai spalvų, perėjimai gali būti nelygūs. Norėdami juos pakoreguoti, pažymėkite parinktį Tolygios pavyzdžio spalvos.

Parinkties Naudoti pospalvius poveikį suprasti sunkiau. Iš pradžių tarkime, kad pilkų atspalvių paveikslėlyje yra tik Reikšmės informacija (šviesingumas, daugiau arba mažiau šviesos). RGB paveikslėlyje kiekviename pikselyje yra trijų spalvų ir Reikšmės informacija. Taigi, skirtingų spalvų pikseliai gali turėti tą pačią Reikšmę. Jeigu ši parinktis pažymėta, spalvos bus sumaišytos ir pritaikytos tą Reikšmę turintiems Paskirties paveikslėlio pikseliams. Jei ji nepažymėta, bus pritaikyta vyraujanti spalva.

Išvesties lygiai

Du įvesties laukeliai ir du slankikliai veikia taip pat: apriboja paskirties paveikslėliui pritaikytiną spalvų rėžį. Galite pasirinkti tikslų rėžį. Rezultatas rodomas realiu laiku paskirties paveikslėlio peržiūroje.

Įvesties lygiai

Trys įvesties laukeliai ir trys slankikliai leidžia pakoreguoti tamsių tonų, pustonių ir šviesių tonų svarbą. Rezultatas realiu laiku rodomas paskirties peržiūroje.

Išsaugoti intensyvumą

Jeigu pažymėta ši parinktis, vidutinis paskirties paveikslėlio šviesos intensyvumas bus toks pat kaip ir šaltinio paveikslėlio.

Originalus intensyvumas

Jeigu ši parinktis pažymėta, į Įvesties lygių intensyvumo parametrus bus neatsižvelgiama: bus išsaugotas originalus intensyvumas.