Skyrius 12. Enrich my GIMP

Turinys

1. Nustatymų dialogas
1.1. Įvadas
1.2. System Resources
1.3. Debugging
1.4. Spalvų valdymas
1.5. Image Import and Export
1.6. Experimental Playground
1.7. Įrankio parinktys
1.8. Numatytojo paveikslėlio nustatymai
1.9. Numatytasis paveikslėlio tinklelis
1.10. Sąsaja
1.11. Tema
1.12. Icon Theme
1.13. Įrankinė
1.14. Dialog Defaults
1.15. Žinyno sistema
1.16. Vaizdavimas
1.17. Langų valdymas
1.18. Paveikslėlių langai
1.19. Paveikslėlio lango išvaizda
1.20. Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta
1.21. Image Window Snapping Behavior
1.22. Įvesties įrenginiai
1.23. Įvesties kontroleriai
1.24. Aplankai
1.25. Duomenų aplankai
2. Tinkleliai ir gairės
2.1. Paveikslėlio tinklelis
2.2. Gairės
3. Tinklelio vaizdavimas
4. Kaip nustatyti Tekstūrų podėlį
5. Creating Shortcuts to Menu Commands
6. Paleisties paveikslėlio tinkinimas

1. Nustatymų dialogas

1.1. Įvadas

Pav. 12.1. Nustatymų puslapių sąrašas

Nustatymų puslapių sąrašas

The preferences dialog can be accessed from the image menu-bar, through EditPreferences. It lets you customize many aspects of the way GIMP works. The following sections detail the settings that you can customize, and what they affect.

Visa Nustatymų informacija yra saugoma faile gimprc, esančiame jūsų asmeniniame GIMP aplanke, todėl jeigu jūs esate patyręs naudotojas, kuriam patogiau dirbti naudojantis tekstų rengykle, o ne grafine sąsaja, nustatymus galite pakeisti redaguodami tą failą. Jeigu tai darysite, ir jeigu naudojate Linux sistemą, terminale įvykdę komandą man gimprc gausite daug techninės informacijos apie šio failo struktūrą.

1.2. System Resources

Pav. 12.2. System Resources

System Resources

This page lets you customize the amount of system memory allocated for various purposes. It also allows you to set the size of thumbnail files that GIMP produces.


1.2.1. Parinktys

Išteklių naudojimas

Mažiausias galimas atšaukimų skaičius

Programa GIMP leidžia atšaukti daugumą veiksmų kiekvienam paveikslėliui naudojant Atšaukimų retrospektyvą, kuriai yra rezervuotas tam tikras atminties dydis. Tačiau programa GIMP nepriklausomai nuo atminties naudojimo visada leidžia atšaukti mažiausią galimą paskutininiųjų veiksmų skaičių: tai yra čia nurodytas skaičius. Daugiau informacijos apie GIMP atšaukimo mechanizmą galite rasti Skyrius 3, „Atšaukimas“.

Didžiausia galima atšaukimų atmintis

Tai yra kiekvienam paveikslėliui rezervuotos atšaukimų atminties dydis. Jeigu Atšaukimų retrospektyva šį dydį viršija, seniausi taškai joje yra ištrinami, nebent jame būtų mažiau atšaukimo taškų, nei aukščiau nurodytas mažiausias galimas skaičius.

Tekstūrų podėlio dydis

Tai yra sistemos RAM dydis, rezervuotas GIMP paveikslėlių duomenims. Jeigu programai GIMP reikia daugiau atminties, ji pradeda naudoti mainų sritį, dėl ko kartais sistema gali pastebimai sulėtėti. Šį dydį galite nustatyti, kai diegiate programą GIMP, o taip pat ir nurodyti čia. Daugiau informacijos rasite sekcijoje Kaip nustatyti tekstūrų podėlį.

Didžiausias galimas naujo paveikslėlio dydis

Tai nėra griežtas apribojimas: jeigu bandysite sukurti didesnį naują paveikslėlį, nei šis nurodytas dydis, jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad tikrai norite jį sukurti. Tai neleidžia jums atsitiktinai sukurti didesnių paveikslėlių, nei norėjote, dėl kurių programa GIMP gali nulūžti arba laaaaaabai sulėtėėėėėti.

Swap compression

This sets the compression method used for tile data stored in the swap. Compression can both reduce the swap size, and increase its speed, by minimizing input and output. Values are best performance (the default), balanced, and best compression, or none to disable compression altogether.

Number of threads to use

Multi-threading allows making use of multiple cores for processing. Not all features make use of that for the moment. A point of interest is that multi-threading happens through GEGL processing, but also in GIMP core itself, for instance to separate painting from display.

Network Access

Check for updates

When this option is enabled, GIMP will regularly check at start-up if a new version is available. If there is, you will get an alert that you can update. Note that this option requires you to have an internet connection and for GIMP to be allowed access to the internet.

Paveikslėlių miniatiūros

Miniatiūrų dydis

This options allows you to set the size of the thumbnails shown in the File Open dialog (and also saved for possible use by other programs). The options are No thumbnails, Normal (128x128), and Large (256x256).

Didžiausias failų, kurių kuriamos miniatiūros, dydis

Jeigu paveikslėlio failas yra didesnis nei nurodytasis didžiausias galimas dydis, programa GIMP negeneruos jo miniatiūros. Ši parinktis leidžia išvengti labai didelių failų miniatiūrų kūrimo, dėl ko GIMP gali labai sulėtėti.

Document History

Keep record of used files in the Recent Documents list

When checked, files you have opened will be saved in the Document history. You can access the list of files with the Document history dialog from the image menu-bar : FileOpen RecentDocument History.

1.3. Debugging

[Pastaba] Pastaba

This settings page is not available on Windows.

Pav. 12.3. Debugging Settings Page

Debugging Settings Page

1.3.1. Parinktys

Debug Policy

The Debug Policy tells GIMP what you want to do if GIMP encounters a problem. You have four choices:

Debug warnings, critical errors and crashes

This is the most intrusive option. Usually only used when trying to find a specific bug. This starts the debugger for any kind of crash, error or warning.

Debug critical errors and crashes

Start debugging when GIMP encounters a crash or a critical error.

Debug crashes only

Only start debugging when GIMP encounters a crash.

Never debug GIMP

Whatever happens, the debugger will never be started.

Effective debugging is only possible if you have gdb or lldb installed.

1.4. Spalvų valdymas

Pav. 12.4. Spalvų valdymo nustatymai

Spalvų valdymo nustatymai

1.4.1. Parinktys

This page lets you customize GIMP color management.

Some of the options let you choose a color profile from a menu. If the desired profile is not present in the menu yet, you can add it by clicking on Select color profile from disk....

[Patarimas] Patarimas

Files containing color profiles are easily recognizable by their .icc suffix. In addition to that they are usually stored together in only a few places. If you are running GIMP on Mac OS X, you should try /Library/ColorSync/Profiles/ and Library/Printers/[manufacturer]/Profiles.

Image display mode

Using this option, you can decide how GIMP color management operates. There are three modes you can choose from:

 • No color management: choosing this shuts down color management in GIMP completely.

 • Color managed display: this enables GIMP color management and provides a fully corrected display of the images according to the given color profile for the display.

 • Soft-proofing: when choosing this option, you enable GIMP color management not only to apply the profile for the display, but also for the selected printer simulation profile. Doing so, you can preview the color results of a print with that printer.

  [Pastaba] Pastaba

  Please note, that GIMP color management is used to enhance the display of images and the embedding of profiles to image files only. More specifically, the options you choose in this dialog are not used for printing from within GIMP. This is because printing is a special task done by a printing engine that is not part of GIMP.

Color Managed Display

Vaizduoklio profilis

 • None: GIMP uses the colorimetric profile of your monitor.

 • Select color profile from disk: choose a profile that you have available on your computer.

Try to use the system monitor profile

 • When enabled, GIMP will try to use the display color profile supplied by the system. The configured monitor profile is then only used as a fallback.

Rendering intent

 • This option is about how colors are converted from the color space of your image to your display device. Four modes are available: Perceptual, Relative colorimetric, Saturation and Absolute colorimetric.

  Relative colorimetric is usually the best choice (default). Unless you use a LUT monitor profile (most monitor profiles are matrix), choosing perceptual intent actually gives you relative colorimetric. See also Rendering Intent .

Use black point compensation

 • This option is checked by default. Do use black point compensation unless you have a reason not to.

Optimize image display for:

 • Two options: Speed and Precision/Color fidelity. Speed is activated by default. If not, image display might be better at the cost of speed.

Soft-proofing

Soft-proofing is a mechanism that allows you to see on your screen what printing on paper will look like. More in general, it is soft-proofing from the color space of your image to another color space (printer or other output device).

Soft-proofing profile

None is the choice by default. The drop-down list offers the possibility of Select color profile from disk....

Rendering intent As above, four modes: Perceptual, Relative colorimetric, Saturation and Absolute colorimetric. Try them all and choose what looks the best.

Use black point compensation

Try with and without black point compensation and choose what looks best.

Optimize soft-proofing for:

Two options: Speed and Precision/Color fidelity. Speed is activated by default. If not, soft-proofing might be better at the cost of speed.

Mark out of gamut colors

When this box is checked, the soft-proofing will mark colors that can not be represented in the target color space. On the right there is a color button that you can click to open a color selector to choose the color you want to be used for marking out of gamut colors.

Preferred profiles

RGB profilis

Default is None, which causes the built-in RGB profile to be used. You can select another RGB working space color profile from disk: it will be offered next to the built-in profile when a color profile can be chosen.

Grayscale profile

Default is None, which causes the built-in Grayscale profile to be used. You can select another Grayscale working space color profile from disk: it will be offered next to the built-in profile when a Grayscale profile can be chosen.

CMYK profilis

Default is None. You can select a CMYK working space color profile from disk to convert RGB to CMYK.

Policies

File Open Behavior

Default is Ask what to do. You can also select Keep embedded profile or Convert to built-in sRGB or grayscale profile to indicate how to treat embedded color profiles when opening an image file.

[Pastaba] Pastaba

Išsamesnė informacija:

 • ICC profiliai yra paaiškinti Vikipedijoje [WKPD-ICC].

 • See OpenICC project ([OPENICC]) where GIMP and other great names of free infography contribute to.

Some online available color profiles:

 • ICC sRGB spalvų gama: ICCsRGB[ICCsRGB]

 • Adobe RGB98 spalvų gama: Adobe RGB (1998)[AdobeRGB]

 • ECI (European Color Initiative) profiliai: ECI[ECI]

Filter Dialogs

Show advanced color options: advanced color options in filter dialogs are not visible when this option is not checked.

1.5. Image Import and Export

Pav. 12.5. Image Import and Export

Image Import and Export

This page lets you customize importing and exporting images.


1.5.1. Parinktys

These options are self-explanatory and pop-up helps give some more information.

1.6. Experimental Playground

Pav. 12.6. Playground Settings Page

Playground Settings Page

1.6.1. Parinktys

Hardware acceleration

The Playground settings are only available if you have explicitly started GIMP with the --show-playground command line setting, or if you have previously enabled one of the experimental settings in Playground.

Use OpenCL

OpenCL is an acronym for Open Computing Language (see Wikipedia). This option tries to improve the processing speed of certain operations by using the GPU (graphic processing unit) instead of the CPU.

[Įspėjimas] Įspėjimas

This is a very experimental feature that is known to crash often! Only enable this if you intend to work on improving it and don't forget that you enabled it.

Insane Options - Experimental Tools

N-Point Deformation Tool

This tool lets you create a rubber-like deformation of the image using points.

Seamless Clone Tool

This tool lets you seamlessly paste one image into another.

[Įspėjimas] Įspėjimas

These are experimental tools that are known to crash, cause slowdowns and not work as expected! Only enable this if you want to test it, or intend to work on improving it, and don't forget that you enabled it.

1.7. Įrankio parinktys

Pav. 12.7. Įrankių parinkčių nustatymai

Įrankių parinkčių nustatymai

Šiame puslapyje galite pakeisti kelis įrankių elgsenos aspektus.


1.7.1. Parinktys

General

Allow editing on non-visible layers

You can edit layers with disabled visibility (the eye icon in the layer dock).

Išeinant išsaugoti įrankių parinktis

Self-explanatory

Išsaugoti įrankių parinktis dabar

Self-explanatory

Atstatyti numatytąsias įrankių parinkčių reikšmes

Self-explanatory

Didinimas

Numatytoji interpoliacija

When you scale something, each pixel in the result is calculated by interpolating several pixels in the source. This option determines the default interpolation method: it can always be changed, though, in the Tool Options dialog.

There are five choices:

None

This is the fastest method, but it's quite crude: you should only consider using it if your machine is very seriously speed-impaired, or when you are designing pixelized images.

Linear

A simple form of interpolation which is good enough for most purposes.

Cubic

This is the default choice, but also slower than Linear. In general this gives better results than Linear, but there are some cases where it can actually look worse.

NoHalo

This method performs a high quality interpolation. Use the NoHalo method when you downscale an image to less than a half of the original size.

LoHalo

This method performs a high quality interpolation. Use the LoHalo method when you do not reduce the size much (rotate, shear).

Bendros piešimo įrankių parinktys

Brush, Dynamics, Pattern, Gradient

Galite nuspręsti ar pakeitus vieno įrankio teptuką ir pan., šis pakeitimas turėtų būti taikomas visiems įrankiams, ar kiekvienas įrankis atskirai (pieštukas, teptukas, dažų purkštuvas, ir t. t.) turėtų atsiminti konkrečiai jam naudotą paskutinį elementą.

Perkėlimo įrankis

Set layer or path as active

Čia galite nurodyti ar pakeitus dabartinį sluoksnį arba kontūrą, naudojant perkėlimo įrankį ir nepaspaudus jokio klavišo, jis tampa aktyviu.

1.8. Numatytojo paveikslėlio nustatymai

Pav. 12.8. Numatytieji naujo paveikslėlio nustatymai

Numatytieji naujo paveikslėlio nustatymai

Šioje kortelėje galite pakeisti numatytuosius dialogo Naujas paveikslėlis parametrus. Informaciją apie kiekvieną parametrą galite rasti sekcijoje Dialogas Naujas paveikslėlis.

1.9. Numatytasis paveikslėlio tinklelis

Pav. 12.9. Numatytojo tinklelio nustatymai

Numatytojo tinklelio nustatymai

Šiame puslapyje galite pakeisti numatytąsias GIMP tinklelio, kurį galima įjungti arba išjungti paveikslėlio meniu komanda RodymasRodyti tinklelį, savybes. Čia esantys parametrai atitinka esančius dialoge Konfigūruoti paveikslėlio tinklelį, kurį galima naudoti norint perkonfigūruoti esamo paveikslėlio tinklelį naudojant paveikslėlio meniu komandą PaveikslėlisKonfigūruoti tinklelį. Daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą galite rasti sekcijoje Dialogas Konfigūruoti tinklelį.

1.10. Sąsaja

Pav. 12.10. Įvairūs sąsajos nustatymai

Įvairūs sąsajos nustatymai

This page lets you customize language, layer/channel previews and keyboard shortcuts.


Parinktys

Language

The GIMP's default language is that of your system. You can select another language in the drop-down list. You have to start GIMP again to make this change effective. Please refer to Skyrius 1.2, „Kalba“.

Peržiūros

By default, GIMP shows miniature previews of the contents of layers and channels in several places, including the Layers dialog. If for some reason you would prefer to disable these, you can do it by unchecking Enable layer and channel previews and Enable layer group layers previews. If you do want previews to be shown, you can customize their sizes using the menus for Default layer and channel preview size and Navigation preview size.

You can also customize the Undo preview size and the Navigation preview size.

Klavišų kombinacijos

GIMP can give you the ability to create keyboard shortcuts (key combinations that activate a menu entry) dynamically, by pressing the keys while the pointer hovers over the desired menu entry. However, this capability is disabled by default, because it might lead novice users to accidentally overwrite the standard keyboard shortcuts. If you want to enable it, check Use dynamics keyboard shortcuts here. For more information see Creating Shortcuts to Menu Commands.

Pressing the button for Configure Keyboard Shortcuts brings up the Keyboard Shortcuts Dialog, which allows you to see all actions and assign or change their keyboard shortcuts.

If you change shortcuts, you probably want your changes to be available in future GIMP sessions. If not, uncheck Save keyboard shortcuts on exit. But remember that you have done this, or you may be frustrated later. If you don't want to save shortcuts on exit every session, you can save the current settings at any time using the Save Keyboard Shortcuts Now button, and they will be applied to future sessions. If you decide that you have made some bad decisions concerning shortcuts, you can reset them to their original state by pressing Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values. You can also choose to Remove All Keyboard Shortcuts.

1.11. Tema

Pav. 12.11. Temos nustatymai

Temos nustatymai

This page lets you select a theme, which determines many aspects of the appearance of the GIMP user interface. Clicking on a theme in the list causes it to be applied immediately, so it is easy to see the result and change your mind if you don't like it.

1.12. Icon Theme

Pav. 12.12. Icon Theme Preference

Icon Theme Preference

This page lets you select a theme for the icons of the GIMP user interface. Test them: you will see the result instantly in this preference dialog.

1.13. Įrankinė

Pav. 12.13. Įrankinės nustatymai

Įrankinės nustatymai

1.13.1. Parinktys

Pav. 12.14. Numatytoji įrankinės išvaizda

Numatytoji įrankinės išvaizda

This page lets you customize the appearance of the Toolbox, by deciding whether the three context information areas should be shown at the bottom.

Išvaizda

Show GIMP logo (drag-and-drop target)

You can click-drag-and-drop an image from a file browser into this area to open it.

Rodyti priekinio plano ir fono spalvą

Controls whether the color area on the left (2) appears in the Toolbox.

Rodyti aktyvų teptuką, raštą ir gradientą

Controls whether the area in the center (3), with the brush, pattern, and gradient icons, appears in the Toolbox.

Rodyti aktyvų paveikslėlį

Controls whether a preview of the currently active image appears on the right (4).

Use tool groups

Since GIMP-2.10.18, tools can be grouped in the toolbox (see Skyrius 1.2, „Tool Icons“).

Tools configuration

In this list, tools with an eye are present in the Toolbox. By default, color tools have no eye: you can add them to the Toolbox by clicking the corresponding checkbox to create an eye.

Since GIMP-2.10.18, tools are grouped. You can:

 • Move groups by using drag-and-drop or the arrow buttons at the bottom of the dialog.

 • Create a new group by using the Create a new tool group at the bottom of the dialog. This tool group is created empty.

Changes take effect immediately.

1.14. Dialog Defaults

Pav. 12.15. Dialog Default

Dialog Default

This page lets you customize the default parameters of dialogs.


1.15. Žinyno sistema

Pav. 12.16. Help System Preferences

Help System Preferences

This page lets you customize the behavior of the GIMP help system.


1.15.1. Parinktys

General

Rodyti paaiškinimus

Tool tips are small help pop-ups that appear when the pointer hovers for a moment over some element of the interface, such as a button or icon. Sometimes they explain what the element does; sometimes they give you hints about non-obvious ways to use it. If you find them too distracting, you can disable them here by unchecking this option. We recommend that you leave them enabled unless you are a very advanced user.

Rodyti žinyno mygtukus

This option controls whether the help buttons are shown on every tool dialog, which may be used alternatively to invoke the help system.

User manual

This drop-down list lets you select between Use a locally installed copy and Use the online version. See Skyrius 12.2, „Žinynas“.

Žinyno naršyklė

Naudotina žinyno naršyklė

GIMP Help is supplied in the form of HTML files, i.e., web pages. You can view them using either a special help browser that comes with GIMP, or a web browser of your choice. Here you choose which option to use. Because the help pages were carefully checked to make sure they work well with GIMP's browser, whereas other web browsers are somewhat variable in their support of features, the safer option is to use the internal browser; but really any modern web browser should be okay.

[Pastaba] Pastaba

Note that the GIMP help browser is not available on all platforms. If it is missing, this option is hidden and the standard web browser will be used to read the help pages.

Action Search

Maximum History Size

Default value is 100 (0-1000) items in the history.

Show unavailable actions

When this check-box is enabled, a search of actions will also return inactive actions.

Clear Action History

Self-explanatory.

1.16. Vaizdavimas

Pav. 12.17. Vaizdavimo nustatymai

Vaizdavimo nustatymai

Šiame puslapyje galite pakeisti permatomų paveikslėlio dalių vaizdavimo būdą, o taip pat patikslinti savo vaizduoklio skiriamąją gebą.


1.16.1. Parinktys

Permatomumas

Check style

Naudojant numatytuosius parametrus programa GIMP permatomumą vaizduoja naudojant vidutinių tonų kvadratėlių šachmatų lentos raštą, tačiau jeigu norite, galite tą pakeisti į kitokį šachmatinį raštą, gryną juodą, baltą arba pilką spalvą.

Kvadratėlių dydis

Čia galite pakeisti šachmatų lentos rašto, naudojamo parodyti permatomumą, kvadratėlių dydį.

Pav. 12.18. Kalibravimo dialogas

Kalibravimo dialogas

Vaizduoklio skiriamoji geba

Vaizduoklio skiriamoji geba yra pikselių, horizontaliai ir vertikaliai, santykis su coliais. Čia galite pasirinkti tris parinktis:

 • Aptikti automatiškai. (lengviausia, tikriausiai netikslu).

 • Įvesti rankiniu būdu

 • Naudojant mygtuką Kalibruoti.

Kalibravimo dialogas

My monitor was impressively off when I tried the Calibrate Dialog. The Calibrate Game is fun to play. You will need a soft ruler.

1.17. Langų valdymas

Pav. 12.19. Langų valdymo nustatymai

Langų valdymo nustatymai

This page lets you customize the way windows are handled in GIMP. You should note that GIMP does not manipulate windows directly, instead it sends requests to the window manager (i.e., to Windows if you are running in Windows; to Mutter if you are running in a standard GNOME setup in Linux; etc). Because there are many window managers, and not all of them are well behaved, it cannot be guaranteed that the functions described here will actually work as described. However, if you are using a modern, standards-compliant window manager, they ought to.

1.17.1. Parinktys

Langų valdyklės užuominos

Lango tipo užuominos įrankinei ir dokams

The choices you make here determine how the Toolbox, and the docks that hold dialogs, will be treated. You have three possibilities for them:

 • If you choose Normal Window, they will be treated like any other windows.

 • If you choose Utility Window, the reduce button in the title bar is absent and the docks will remain permanently on your screen.

  Pav. 12.20. Utility window title bar

  Utility window title bar

  Normal title bar

  Utility window title bar

  The title bar in a utility window


 • If you choose Keep above, they will be kept in front of every other window at all times.

Note that changes you make here will not take effect until the next time you start GIMP.

Fokusas

Aktyvuoti fokusuojamą paveikslėlį

Normally, when you focus an image window (usually indicated by a change in the color of the frame), it becomes the active image for GIMP, and therefore the target for any image-related actions you perform. Some people, though, prefer to set up their window managers such that any window entered by the pointer is automatically focused. If you do this, you may find that it is inconvenient for focused images to automatically become active, and may be happier if you uncheck this option.

Langų padėtys

Išeinant išsaugoti langų padėtis

Jeigu ši parinktis pažymėta, kitą kartą paleidę programą GIMP pamatysite tuos pačius dialogų langus tose pačiose padėtyse, kaip jos buvo prieš užveriant programą.

Išsaugoti langų padėtis dabar

This button is only useful if Save window positions on exit is unchecked. It allows you to set up your windows they way you like, click the button, and then have them come up in that arrangement each time you start GIMP.

Atstatyti numatytąsias langų padečių reikšmes

Jeigu nuspresite, kad jums nepatinka išsaugotas langų išdėstymas, o verčiau naudosite numatytąjį išdėstymą, galite jį atstatyti spustelėję šį mygtuką.

1.18. Paveikslėlių langai

Pav. 12.21. Bendri paveikslėlių langų nustatymai

Bendri paveikslėlių langų nustatymai

This page lets you customize several aspects of the behavior of image windows.


1.18.1. Parinktys

General

Use Show all by default

Please refer to Skyrius 5.3, „Show All“ to understand this option.

Use Dot for dot by default

Using Dot for dot means that at 1:1 zoom, each pixel is the image is scaled to one pixel on the display. If Dot for dot is not used, then the displayed image size is determined by the X and Y resolution of the image. See the Scale Image section for more information.

Judančių brūkšnelių greitis

When you create a selection, the edge of it is shown as a dashed line with dashes that appear to move, marching slowly along the boundary: they are jokingly called marching ants. The smaller the value entered here, the faster the ants march (and consequently the more distracting they are!).

Mastelio ir dydžio keitimo elgsena

Pakeitus mastelį, keisti ir lango dydį

Jeigu pažymėta ši parinktis, tada kiekvieną kartą pakeitus paveikslėlio mastelį bus keičiamas paveikslėlio langas. Kitu atveju paveikslėlio langas keičiant mastelį išliks to paties dydžio.

Pakeitus paveikslėlio dydį, keisti ir lango dydį

Jeigu ši parinktis pažymėta, tada kiekvieną kartą pakeitus paveikslėlio dydį, apkirpus arba jį pakeitus, bus atitinkamai keičiamas paveikslėlio lango dydis. Kitu atveju paveikslėlio langas išliks to paties dydžio.

Pradinis mastelis

Galite pasirinkti, kad pirmą kartą atvėrus paveikslėlius jie būtų ištempiami, kad visas paveikslėlis tilptų lange, arba, kad būtų rodomi 1:1 masteliu. Jeigu pasirinksite antrą parinktį ir paveikslėlis bus per didelis, kad tilptų ekrane, tada paveikslėlio lange bus rodoma tik jo dalis (tačiau kitas dalis galėsite matyti naudodami slankiklius).

Tarpo klavišas

Nuspaudus tarpo klavišą
 • Slinkti vaizdą (numatytoji parinktis) arba

 • Toggle to Move Tool

 • Jokio veiksmo

Pelės žymikliai

Rodyti teptuko kontūrą

Jeigu ši parinktis pažymėta, naudojant piešimo įrankį paveikslėlyje bus rodomas teptuko kontūras, kai judinsite žymiklį. Lėtose sistemose, jeigu teptukas yra labai didelis, dėl to atliekant judesius GIMP gali šiek tiek vėluoti: tokiu atveju išjungus šią parinktį situacija gali pagerėti. Priešingu atveju ji jums tikriausiai bus gana naudinga.

Rodyti piešimo įrankio žymiklį

Jeigu ši parinktis pažymėta, bus rodomas žymiklis. Jeigu rodomas teptuko kontūras, prie jo bus pridėtas šis žymiklis. Žymiklio tipą nurodo kita parinktis.

Žymiklio veiksena

Ši parinktis neturi jokio poveikio, nebent yra pažymėta parinktis Rodyti piešimo įrankio žymiklį. Tokiu atveju turite tris pasirinkimus: Įrankio piktograma – šalia žymiklio rodoma dabartinio aktyvaus įrankio piktograma; Įrankio piktograma su kryželiu – rodoma piktograma ir kryželis, parodantis žymiklio centrą; Tik kryželis.

Pointer handedness

This option decides the direction of the pointer. The default is Right-handed. When Left-handed is chosen, the pointer is flipped horizontally.

1.19. Paveikslėlio lango išvaizda

Pav. 12.22. Numatytoji paveikslėlio lango išvaizda

Numatytoji paveikslėlio lango išvaizda

This page lets you customize the default appearance of image windows, for normal mode and for fullscreen mode. All of the settings here can be altered on an image-specific basis using entries in the View menu.


The only parts that may need further explanation are the ones related to padding. Padding is the color shown around the edges of the image. You can choose among four colors for the padding color: to use the color specified by the current theme; to use the light or dark colors specified for checks, such as represent transparent parts of the image; or to use a custom color, which can be set using the color button for Custom padding color.

Keep canvas padding in Show All mode: in this mode (Skyrius 5.3, „Show All“), you can see pixels outside the canvas. When this option is not checked, the area outside the canvas is filled with a checkerboard pattern, even if you have selected a custom padding color. When the option is checked, the canvas has the custom padding color.

Pav. 12.23. Example

Example

Padding color is yellow. Keep canvas padding is not checked.

Example

Padding color is yellow. Keep canvas padding is checked.


1.20. Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta

Pav. 12.24. Paveikslėlio lango pavadinimo ir būsenos juostos formatai

Paveikslėlio lango pavadinimo ir būsenos juostos formatai

Šiame puslapyje galite nurodyti dviejose vietose rodomą tekstą: paveikslėlio pavadinimo juostoje ir būsenos juostoje. Pavadinimo juosta turėtų būti rodoma virš paveikslėlio; tačiau tai priklauso nuo langų valdyklės, todėl negarantuojama, kad taip bus visais atvejais. Būsenos juosta rodoma po paveikslėliu, dešinėje pusėje. Daugiau informacijos galite rasti sekcijoje Paveikslėlio langas.


1.20.1. Formato pasirinkimas

You can choose among several predesigned formats, or you can create one of your own, by writing a format string in the entry area. Here is how to understand a format string: anything you type is shown exactly as you type it, with the exception of variables, whose names all begin with %. Here is a list of the variables you can use:

Kintamasis Meaning
%f Bare filename of the image, or Untitled
%F Full path to file, or Untitled
%p Paveikslėlio id skaičius (jis yra unikalus)
%i Rodinio numeris, jeigu paveikslėlis yra atvertas daugiau nei viename
%t Paveikslėlio tipas (RGB, pilkų atspalvių, indeksuotas)
%z Mastelio daugiklis kaip procentai
%s Šaltinio ištempimo daugiklis (matelio lygis = %d/%s)
%d Paskirties ištempimo daugiklis (mastelio lygis = %d/%s)
%Dx Išsiplėčia iki x, jeigu paveikslėlis yra nešvarus, kitu atveju nedaro nieko
%Cx Išsiplėčia iki x, jeigu paveikslėlis yra švarus, kitu atveju nedaro nieko
%l Sluoksnių skaičius
%L Sluoksnių skaičius (ilga forma)
%m Paveikslėlio naudojama atmintis
%n Aktyvaus sluoksnio / kanalo pavadinimas
%P Aktyvaus sluoksnio / kanalo id
%w Paveikslėlio plotis pikseliais
%W Paveikslėlio plotis realiais vienetais
%h Paveikslėlio aukštis pikseliais
%H Paveikslėlio aukštis realiais vienetais
%u Vienetų simbolis (pvz., pikselis – px)
%U Vieneto santrumpa
%% A literal % symbol

1.21. Image Window Snapping Behavior

Pav. 12.25. Image Window Snapping Behavior

Image Window Snapping Behavior

This page allows you to customize snapping in the image. Only Snap to Guides is activated by default. You can also check Snap to Grid, Snap to Canvas Edges and Snap to Active Path, in normal mode and fullscreen mode.

Snapping distance is the activation distance of snapping, in pixels. Default value is 8 pixels (1-255).

1.22. Įvesties įrenginiai

Pav. 12.26. Įvesties įrenginių nustatymai

Įvesties įrenginių nustatymai

Išplėstiniai įvesties įrenginiai

Share tool and tool options between input devices

When enabled, the same tool and tool options will be used for all input devices. No tool switching will occur when the input device changes.

Konfigūruoti išplėstiniu įvesties įrenginius

This large button allows you to set the devices associated with your computer: tablet, MIDI keyboard, etc. If you have a tablet, you will see a dialog like this:

Pav. 12.27. Planšetės nustatymai

Planšetės nustatymai

Išeinant išsaugoti įvesties įrenginių parametrus

When you check this box, GIMP remembers the tool, color, pattern, and brush you were using the last time you quit.

Išsaugoti įvesties įrenginių parametrus dabar

Self-explanatory.

Atstatyti numatytąsias įvesties įrenginių parametrų reikšmes

Ištrina jūsų parametrus ir atstato numatytuosius parametrus.

1.23. Įvesties kontroleriai

Pav. 12.28. Įvesties kontrolerių nustatymai

Įvesties kontrolerių nustatymai

This dialog has two lists of additional input controllers: Available Controllers on the left, Active Controllers on the right. It is used to enable or disable an input device and configure it.

A click on an item will highlight it and you can move the controller from one list to the other by clicking on the respective arrow key. When you try to move a controller from the list of active controllers to the available controllers, a dialog pops up and you will have the choice of removing the controller or just disabling it.

When you double click on a (typically active) controller or alternatively click on the Edit button at the bottom of the list, you can configure this controller in a dialog window:

Pagrindinis pelės ratukas

Pav. 12.29. Pagrindinis pelės ratukas

Pagrindinis pelės ratukas


General
Dump events from this controller

This option must be checked if you want a print on the stdout of the events generated by the enabled controllers. If you want to see those event you should start GIMP from a terminal or making it to print the stdout to file by the shell redirection. The main use of this option is for debug.

Enable this controller

This option must be checked if you want to add a new action to the mouse wheel.

Pelės ratuko įvykiai

Šiame lange su slinkties juostomis yra: kairėje: galimi pelės ratuko įvykiai, daugiau ar mažiau susieti su valdymo klavišais; dešinėje: įvykiui priskirtas veiksmas. Taip pat yra du mygtukai, vienas skirtas Keisti pasirinktą įvykį, kitas – Atšaukti pasirinkto įvykio veiksmą.

Kai kurie veiksmai jau yra priskirti. Jie yra kaip pavyzdžiai, nes jie neveikiantys.

Įvykiui priskirto veiksmo pasirinkimas

Jeigu pasirinkę įvykį spustelėsite mygtuką Keisti, bus atvertas šis dialogas:

Pav. 12.30. Kontrolerio įvykio veiksmo pasirinkimas

Kontrolerio įvykio veiksmo pasirinkimas

Jeigu šiam įvykiui egzistuoja veiksmas, šio veiksmo metu bus atvertas šis langas. Kitu atveju lange bus rodomos sekcijos, rikiuojančios veiksmus. Norėdami pamatyti veiksmą jį spustelėkite.

Pagrindinė klaviatūra

Šį dialogą galite naudoti taip pat kaip ir pelės ratuko dialogą. Čia esantys įvykiai yra susiję su klaviatūros rodyklių klavišais, arba susieti su valdymo klavišais, arba ne.

Pav. 12.31. Pagrindinė klaviatūra

Pagrindinė klaviatūra

[Pastaba] Pastaba

Šių sąvokų pavyzdį galite rasti sekcijoje Kintamo dydžio teptuko kūrimas .

1.24. Aplankai

Pav. 12.32. Pagrindiniai aplankų nustatymai

Pagrindiniai aplankų nustatymai

Šiame puslapyje galite nurodyti dviejų svarbių aplankų, naudojamų programos GIMP laikiniems failams saugoti, vietas. Žemiau esančiuose puslapiuose galite pakeisti vietas, kur ieškoma išteklių, pvz., teptukų ir pan. Jų aprašymus galite rasti sekcijoje Duomenų aplankai. Čia galite pakeisti aplankus redaguodami įrašus arba spustelėję dešinėje esančius mygtukus, kad atvertumėte failų parinkimo langą.

Aplankai

Laikinas aplankas

Šis aplankas yra naudojamas laikiniems failams: failai, sukurti laikinam darbinių duomenų saugojimui, o paskui to paties GIMP seanso metu ištrinami. Tam nereikia daug vietos arba didelio našumo. Pagal numatytuosius parametrus naudojamas jūsų asmeniniame GIMP aplanke esantis poaplankis tmp, tačiau jeigu tame diske labai trūksta vietos arba jis labai lėtas, galite pakeisti šį aplanką į kitą. Šis aplankas turi egzistuoti ir jūs turite turėti teises į jį rašyti, arba atsitiks negeri dalykai.

Mainų aplankas

This is the folder used as a memory bank when the total size of images and data open in GIMP exceeds the available RAM. If you work with very large images, or images with many layers, or have many images open at once, GIMP can potentially require hundreds of megabytes of swap space, so available disk space and performance are definitely things to think about for this folder. By default, it is set to your personal GIMP directory, but if you have another disk with more free space, or substantially better performance, you may see a significant benefit from moving your swap folder there. The directory must exist and be writable by you.

1.25. Duomenų aplankai

Pav. 12.33. Nustatymai: teptukų aplankai

Nustatymai: teptukų aplankai

GIMP uses several types of resources – such as brushes, patterns, gradients, etc. – for which a basic set are supplied by GIMP when it is installed, and others can be created or downloaded by the user. For each such resource type, there is a Preference page that allows you to specify the search path: the set of directories from which items of the type in question are automatically loaded when GIMP starts. These pages all look very much the same: the page for brushes is shown above as an example.

By default, the search path consists of two folders: a system folder, where items that are included with GIMP are placed, and a personal folder, inside your personal GIMP directory, where items added by you should be placed. The system folder should not be marked as writable, and you should not try to alter its contents. The personal folder must be marked as writable or it is useless, because there is nothing inside it except what you put there.

Paieškos kelią galite pakeisti dialogo viršuje esančiais mygtukais.

Parinktys

Pasirinkti aplanką

Jeigu spustelėsite vieną iš sąraše esančių aplankų, jis bus pasirinktas kitam veiksmui.

Pridėti / pakeisti aplanką

If you type the name of a folder in the entry space, or navigate to it using the file chooser button on the right, and then click the left button, this will replace the selected folder with the one you have specified. If nothing in the list is selected, the folder will be added to the list.

The icon to the left of the text entry area will change when the folder you have specified does not exist. GIMP will not create it for you, so you should do this yourself. Depending on the icon-theme you use, the icon mentioned above will change from green to red, or from thumbs-up to thumbs-down, to notify you of a non-existent folder.

Pakelti / nuleisti

Jeigu spustelėsite rodyklių mygtukus, pažymėtas aplankas bus perkeltas sąraše prieš arba po kito aplanko. Kadangi aplankai yra skaitomi eilės tvarka, šiais mygtukais galite pakeisti šiuose aplankuose esančių elementų įkėlimo eilės tvarką.

Ištrinti aplanką

If you click on the button that shows the trash-can or X icon, depending on the icon theme used, the selected folder will be deleted from the list. Note that the folder itself is not affected; it is merely removed from the search path. Deleting the system folder is probably a bad idea, but nothing prevents you from doing it.