10.2. Pakartoti paskutinį

Komanda Pakartoti paskutinį atlieka vėliausiai įvykdyto įskiepio veiksmą dar kartą, naudojant tuos pačius parametrus. Ji neparodo dialogo ir neklausia patvirtinimo.

[Pastaba] Pastaba

Please note that this command repeats the most recently executed plug-in, regardless of whether it is in the Filters menu or not.

10.2.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the image menubar through FiltersRepeat filter,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+F.