6.30. Nauja gairė (procentais)

Komanda Nauja gairė (procentais) paveikslėlyje prideda gairę. Gairės pozicija nurodoma aukščio ir pločio procentais.

[Patarimas] Patarimas

Gaires paveikslėlyje galite pridėti greičiau paprasčiausiai spustelėdami ir vilkdami gaires iš paveikslėlio liniuočių ir padėdami jas norimoje vietoje. Tačiau taip pridėdami gaires jų padėtį nurodote ne taip tiksliai kaip naudodami šią komandą.

6.30.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the image menubar through ImageGuidesNew Guide (by Percent).

6.30.2. Nauja gairė (procentais) parinktys

When you select this menu item, a dialog opens, which allows you to set the Direction and Position, by percent, of the new guide.

This option is interesting if you want to place guides exactly at the middle of the image, using 50%.

Pav. 16.97. Dialogas Nauja gairė (procentais)

Dialogas „Nauja gairė (procentais)“

Kryptis

Sąraše galite pasirinkti gairės Kryptį, arba Horizontalią arba Vertikalią.

Pozicija

Taip pat galite pasirinkti naujos gairės Poziciją. Koordinačių pradžia yra kairysis viršutinis matomosios srities kampas.