2.6. Žymėjimas pagal spalvą

Pav. 14.27. Pažymėjimo pagal spalvą įrankio piktograma įrankinėje

Pažymėjimo pagal spalvą įrankio piktograma įrankinėje

Įrankis Žymėjimas pagal spalvą skirtas pažymėti paveikslėlio sritis pagal spalvų panašumą. Jis veikia labai panašiai kaip Neaiškaus pažymėjimo įrankis (Burtų lazdelė). Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tai, kad Burtų lazdelė pažymi gretimas sritis, kurių visos dalys sujungtos su pradžios tašku kontūrais, kuriuose nėra didelių tarpų; tuo tarpu Žymėjimo pagal spalvą įrankis pažymi visus pikselius, kurių spalva yra pakankamai panašius į jūsų spustelėto pikselio spalvą, nepaisant jų buvimo vietos, taip pat, naudojant šį įrankį, spustelėjimas ir vilkimas paveikslėlyje neturi jokio poveikio.

2.6.1. Activating the tool

You can access the Select by Color Tool in different ways:

  • From the image menu bar ToolsSelection ToolsBy Color Select,

  • by clicking on the tool icon in the ToolBox,

  • by using the keyboard shortcut Shift +O.

2.6.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Šis įrankis neturi jokių specifinių modifikavimo klavišų, tik tuos, kurie veikia visus žymėjimo įrankius vienodai. Daugiau informacijos apie juos galite rasti skyriuje Žymėjimo įrankiai.

2.6.3. Įrankio valdymas

Pav. 14.28. Įrankio Žymėjimas pagal spalvą naudojimas: pasirinkti pikseliai yra ne tik gretimi

Įrankio „Žymėjimas pagal spalvą“ naudojimas: pasirinkti pikseliai yra ne tik gretimi

Kaip ir naudojant neaiškaus pažymėjimo įrankį, spustelėjus kurį nors paveikslėlio pikselį pradedama žymėti tą pikselį naudojant kaip nuorodą. Jeigu spustelėsite ir vilksite, galėsite pakeisti slenkstį, kaip ir naudodami neaiškaus pažymėjimo įrankį.

You can move the selection outline with the arrow keys, not with the mouse.

2.6.4. Parinktys

Pav. 14.29. Įrankio Žymėjimas pagal spalvą parinktys

Įrankio „Žymėjimas pagal spalvą“ parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

[Pastaba] Pastaba

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Select transparent areas, Sample merged, Draw mask

These three options work exactly the same way they were described for the fuzzy selection already. See for Skyrius 2.5.4, „Parinktys“ details.