8. Meniu Spalvos

8.1. Įvadas į meniu Spalvos

Pav. 16.143. Meniu Spalvos turinys

Meniu „Spalvos“ turinys

Šioje sekcijoje aprašomas meniu Spalvos, kuriame yra komandos, veikiančios paveikslėlio spalvas.

[Pastaba] Pastaba

Be čia aprašytų komandų, šiame menu galite taip pat rasti kitus įrašus. Jie nėra pačios programos GIMP dalis, tačiau buvo pridėti plėtinių (įskiepių). Informaciją apie įskiepio veikimą galite rasti jo dokumentacijoje.

8.1.1. Colors Common Features

Presets

The button opens a menu:

Pav. 16.144. Preset Menu

Preset Menu

which lets you Import Settings from File or Export Settings to File, and gives you access to the Manage Save Settings dialog:

Pav. 16.145. Manage saved Settings Dialog

Manage saved Settings Dialog

Preview and Split view
  • Preview: this option is checked by default and displays changes directly on canvas.

  • Split view: if this option is checked, the image window is divided in two parts. Changes appear in the left part and the right part remains unchanged for comparison.