Dalis III. Function Reference

Turinys

14. Tools
1. Įrankinė
1.1. Introduction
1.2. Tool Icons
1.3. Spalva ir indikatoriaus sritis
1.4. Tool Options
2. Žymėjimo įrankiai
2.1. Bendros ypatybės
2.2. Rectangle Selection
2.3. Elipsinio pažymėjimo įrankis
2.4. Laisvo pažymėjimo įrankis (lasas)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Žymėjimas pagal spalvą
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Foreground Select
3. Paint Tools
3.1. Bendros ypatybės
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Užpildymo įrankis
3.5. Gradientas
3.6. Pieštukas
3.7. Teptukas
3.8. MyPaint Brush
3.9. Trintukas
3.10. Dažų purkštuvas
3.11. Plunksna
3.12. Klonavimo įrankis
3.13. Taisyti
3.14. Perspektyvos klonavimas
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Ištepimas
3.17. Šviesinimas ir tamsinimas
4. Transformavimo įrankiai
4.1. Bendros ypatybės
4.2. Lygiavimo įrankis
4.3. Perkelti
4.4. Apkirpimas
4.5. Pasukimas
4.6. Ištempimas
4.7. Šlytis
4.8. Perspektyva
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Apsukimo įrankis
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Kiti
5.1. Apžvalga
5.2. Paths
5.3. Spalvų parinkiklis
5.4. Zoom
5.5. Measure
5.6. Text
5.7. GEGL Operation
15. Dialogs
1. Įvadas į dialogus
2. Su paveikslėlių struktūra susiję dialogai
2.1. Sluoksnių dialogas
2.2. Kanalų dialogas
2.3. Kontūrų dialogas
2.4. Spalvų gamos dialogas
2.5. Histogramos dialogas
2.6. Žvalgymo dialogas
2.7. Atšaukimų retrospektyvos dialogas
3. Su paveikslėlio turiniu susiję dialogai
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Teptukų dialogas
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Raštų dialogas
3.5. Gradientų dialogas
3.6. Palečių dialogas
3.7. Tagging
3.8. Šriftų dialogas
4. Su paveikslėlių valdymu susiję dialogai
4.1. Buferių dialogas
4.2. Paveikslėlių dialogas
4.3. Dokumentų retrospektyvos dialogas
4.4. Šablonų dialogas
5. Miscellaneous Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Įrenginio būsenos dialogas
5.4. Klaidų konsolė
5.5. Dashboard
5.6. Save File
5.7. Failo eksportavimas
5.8. Dialogas Mėginių taškai
5.9. Žymiklio dialogas
5.10. Symmetry Painting dialog
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog
16. Menus
1. Įvadas į meniu
1.1. The Image Menu Bar
1.2. Kontekstiniai meniu
1.3. Tear-off menus
1.4. Tab menus
2. Meniu Failas
2.1. Apžvalga
2.2. New…
2.3. Create
2.4. File Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Atverti paskutiniuosius
2.8. Išsaugoti
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Atstatyti
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Spausdinti
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Užverti
2.20. Užverti visus
2.21. Baigti darbą
3. Meniu Keisti
3.1. Meniu Keisti įrašai
3.2. Atšaukti
3.3. Pakartoti
3.4. Atšaukimų retrospektyva
3.5. Iškirpti
3.6. Kopijuoti
3.7. Kopijuoti matomą
3.8. Įdėti
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Išvalyti
3.15. Užpildyti priekinio plano spalva
3.16. Užpildyti fono spalva
3.17. Užpildyti raštu
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Apvesti pažymėtą sritį
3.21. Apvesti kontūrą
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Keyboard Shortcuts
3.25. Modules
3.26. Vienetų rengyklė
4. Meniu Žymėjimas
4.1. Introduction to the Select Menu
4.2. Viską
4.3. Nieko
4.4. Invertuotą
4.5. Plaukiojantį
4.6. Pagal spalvą
4.7. Iš kontūro
4.8. Pažymėjimų rengyklė
4.9. Išlieti ribas
4.10. Paaštrinti
4.11. Sumažinti
4.12. Padidinti
4.13. Rėmelis
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Apvalainas stačiakampis
4.17. Perjungti greitą kaukę
4.18. Išsaugoti į kanalą
4.19. To Path
5. Meniu Rodymas
5.1. Įvadas į meniu Rodymas
5.2. Naujas rodinys
5.3. Show All
5.4. Taškas į tašką
5.5. Mastelis
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Sumažinti apvadą
5.9. Visame ekrane
5.10. Žvalgymo langas
5.11. Rodymo filtrai
5.12. Color Management
5.13. Rodyti pažymėjimą
5.14. Rodyti sluoksnių ribas
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Rodyti gaires
5.17. Rodyti tinklelį
5.18. Show Sample Points
5.19. Kibti prie gairių
5.20. Kibti prie tinklelio
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Užpildo spalva
5.24. Rodyti meniu juostą
5.25. Rodyti liniuotes
5.26. Rodyti slinkties juostas
5.27. Rodyti būsenos juostą
6. Meniu Paveikslėlis
6.1. Overview
6.2. Sukurti kopiją
6.3. Veiksena
6.4. RGB veiksena
6.5. Pilkų atspalvių veiksena
6.6. Indeksuota veiksena
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformuoti
6.15. Apsukti horizontaliai; Apsukti vertikaliai
6.16. Pasukimas
6.17. Piešimo erdvės dydis
6.18. Pritaikyti matomąją sritį prie sluoksnių
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Spaudinio dydis
6.21. Keisti paveikslėlio dydį
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Kruopštus apkirpimas
6.25. Sujungti matomus sluoksnius
6.26. Suploti paveikslėlį
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Gairės
6.29. Nauja gairė
6.30. Nauja gairė (procentais)
6.31. Naujos gairės iš pažymėjimo
6.32. Pašalinti visas gaires
6.33. Configure Grid…
6.34. Paveikslėlio savybės
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. The Layer Menu
7.1. Įvadas į meniu Sluoksnis
7.2. Naujas sluoksnis
7.3. New From Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Sukurti sluoksnio kopiją
7.6. Pritvirtinti sluoksnį
7.7. Sujungti su žemesniu
7.8. Merge Layer Group
7.9. Ištrinti sluoksnį
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Atsisakyti tekstinės informacijos
7.12. Pomeniu Dėklas
7.13. Pasirinkti ankstesnį sluoksnį
7.14. Pasirinkti kitą sluoksnį
7.15. Pasirinkti viršutinį sluoksnį
7.16. Pasirinkti apatinį sluoksnį
7.17. Pakelti sluoksnį
7.18. Nuleisti sluoksnį
7.19. Sluoksnis į viršų
7.20. Sluoksnį į apačią
7.21. Komanda Atvirkščia sluoksnių tvarka
7.22. Pomeniu Kaukė
7.23. Pridėti sluoksnio kaukę
7.24. Pritaikyti sluoksnio kaukę
7.25. Ištrinti sluoksnio kaukę
7.26. Rodyti sluoksnio kaukę
7.27. Keisti sluoksnio kaukę
7.28. Išjungti sluoksnio kaukę
7.29. Kaukė į pažymėjimą
7.30. Pridėti sluoksnio kaukę pažymėjimui
7.31. Atimti sluoksnio kaukę iš pažymėjimo
7.32. Sluoksnio kaukės sankirta su pažymėjimu
7.33. Meniu Sluoksnis pomeniu Permatomumas
7.34. Pridėti alfa kanalą
7.35. Remove Alpha Channel
7.36. Color to Alpha
7.37. Pusiau suploti
7.38. Alfa slenkstis
7.39. Alfa į pažymėjimą
7.40. Pridėti pažymėjimui alfa kanalą
7.41. Atimti iš pažymėjimo
7.42. Alfa kanalo sankirta su pažymėjimu
7.43. Pomeniu Transformuoti
7.44. Apsukti horizontaliai
7.45. Apsukti vertikaliai
7.46. Rotate 90° clockwise
7.47. Rotate 90° counter-clockwise
7.48. Rotate 180°
7.49. Pasirenkamas pasukimas
7.50. Poslinkis
7.51. Sluoksnio ribų dydis
7.52. Prilyginti sluoksnio dydį paveikslėliui
7.53. Keisti sluoksnio dydį
7.54. Crop Layer
8. Meniu Spalvos
8.1. Įvadas į meniu Spalvos
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Sodrumas
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertuoti
8.13. Linear Invert
8.14. Reikšmių invertavimas
8.15. Pomeniu Automatinis
8.16. Išlyginti
8.17. Baltumo balansas
8.18. Ištempti kontrastą
8.19. Stretch Contrast HSV
8.20. Spalvų pagerinimas
8.21. Color Enhance (legacy)
8.22. Pomeniu Komponentai
8.23. Kanalų maišytuvas
8.24. Extract Component
8.25. Mono Mixer
8.26. Komponuoti
8.27. Iškomponuoti
8.28. Perkomponuoti
8.29. The Desaturate Submenu
8.30. Color to Gray
8.31. Desaturate
8.32. Mono Mixer
8.33. Sepia
8.34. Pomeniu Atvaizdis
8.35. Rearrange Colormap
8.36. Set Colormap
8.37. Ateivių atvaizdis
8.38. Spalvų sukeitimas
8.39. Pasukti spalvas
8.40. Gradiento atvaizdis
8.41. Paletės atvaizdis
8.42. Spalvinimas pagal pavyzdį
8.43. The Tone Mapping Submenu
8.44. Fattal et al. 2002
8.45. Mantiuk 2006
8.46. Reinhard 2005
8.47. Stress
8.48. Retinex
8.49. Pomeniu Informacija
8.50. Histograma
8.51. Rėmelio vidurkis
8.52. Spalvos kubo analizė
8.53. Export Histogram
8.54. Glotni paletė
8.55. Threshold
8.56. Colorize
8.57. Posterize
8.58. Color to Alpha…
8.59. Dither
8.60. RGB Clip
8.61. Hot…
9. Meniu Įrankiai
9.1. Įvadas į meniu Įrankiai
10. Meniu Filtrai
10.1. Meniu Filtrai įvadas
10.2. Pakartoti paskutinį
10.3. Vėl parodyti paskutinį
10.4. Atstatyti visus filtrus
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. Pomeniu Script-Fu
11. Windows Menu
12. Meniu Žinynas
12.1. Įvadas į meniu Žinynas
12.2. Žinynas
12.3. Kontekstinis žinynas
12.4. Dienos patarimas
12.5. Apie
12.6. Search and Run a Command
12.7. Įskiepių naršyklė
12.8. Procedūrų naršyklė
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP internete
12.11. User Manual
17. Filters
1. Introduction
2. Common Features
3. Blur Filters
3.1. Introduction
3.2. Focus Blur
3.3. Gaussian Blur
3.4. Lens Blur
3.5. Mean Curvature Blur
3.6. Median Blur
3.7. Pixelize
3.8. Selective Gaussian Blur
3.9. Variable Blur
3.10. Circular Motion Blur
3.11. Linear Motion Blur
3.12. Zoom Motion Blur
3.13. Tileable Blur
4. Enhance Filters
4.1. Introduction
4.2. Antialias
4.3. Deinterlace
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Red Eye Removal
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Despeckle
4.10. Destripe
4.11. NL Filter
4.12. Wavelet Decompose
5. Distort Filters
5.1. Introduction
5.2. Apply Lens
5.3. Emboss
5.4. Engrave
5.5. Lens Distortion
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mosaic
5.8. Newsprint
5.9. Polar Coordinates
5.10. Ripple
5.11. Shift
5.12. Spherize
5.13. Value Propagate
5.14. Video
5.15. Waves
5.16. Whirl and Pinch
5.17. Wind
5.18. Curve Bend
5.19. Emboss (legacy)
5.20. Page Curl
6. Light and Shadow Filters
6.1. Introduction
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Lens Flare
6.5. Gradient Flare
6.6. Lighting Effects
6.7. Sparkle
6.8. Drop Shadow
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspective
6.13. Xach-Effect
7. Noise Filters
7.1. Introduction
7.2. CIE lch Noise
7.3. HSV Noise
7.4. Hurl
7.5. Pick
7.6. RGB Noise
7.7. Slur
7.8. Spread
8. Edge-Detect Filters
8.1. Introduction
8.2. Difference of Gaussians
8.3. Edge
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
8.7. Image Gradient
9. Generic Filters
9.1. Introduction
9.2. Convolution Matrix
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Normal Map
9.6. Dilate
9.7. Erode
10. Combine Filters
10.1. Introduction
10.2. Depth Merge
10.3. Filmstrip
11. Artistic Filters
11.1. Introduction
11.2. Apply Canvas
11.3. Cartoon
11.4. Cubism
11.5. Glass Tile
11.6. Oilify
11.7. Photocopy
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Softglow
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Clothify
11.13. GIMPressionist
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Predator
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Weave
12. Decor Filters
12.1. Introduction
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Coffee Stain
12.5. Fog
12.6. Fuzzy Border
12.7. Old Photo
12.8. Round Corners
12.9. Slide
12.10. Stencil Carve
12.11. Stencil Chrome
13. Map Filters
13.1. Introduction
13.2. Bump Map
13.3. Displace
13.4. Fractal Trace
13.5. Illusion
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Paper Tile
13.10. Tile Seamless
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Map Object
13.13. Tile
14. Rendering Filters
14.1. Introduction
14.2. Flame
14.3. Fractal Explorer
14.4. IFS Fractal
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Solid Noise
14.10. Difference Clouds
14.11. Bayer Matrix
14.12. Checkerboard
14.13. Diffraction Patterns
14.14. Grid
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Maze
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML Explorer
14.21. Grid (legacy)
14.22. Jigsaw
14.23. Qbist
14.24. Spyrogimp
14.25. Circuit
14.26. Gfig
14.27. Lava
14.28. Line Nova
14.29. Sphere Designer
15. Web Filters
15.1. Introduction
15.2. ImageMap
15.3. Semi-Flatten
15.4. Slice
16. Animation Filters
16.1. Introduction
16.2. Blend
16.3. Burn-In
16.4. Rippling
16.5. Spinning Globe
16.6. Waves
16.7. Optimize
16.8. Playback