GNU Image Manipulation Program

Brugermanual

Juridisk bemærkning

Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License, version 1.2 eller enhver nyere version, udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. En kopi af licensen er inkluderet i afsnittet kaldet GNU Free Documentation License.


Indholdsfortegnelse

Forord
1. GIMP's brugermanual - forfattere og bidragydere
I. Kom godt i gang
1. Introduktion
1. Velkommen til GIMP
1.1. Forfattere
1.2. GIMP'ens hjælpesystem
1.3. Funktionalitet og anvendelsesmuligheder
2. What's new in GIMP 2.10?
2.1. Updated user interface and initial HiDPI support
2.2. GEGL port, high bit depth support, multi-threading, and more
2.3. Linear color space workflow
2.4. Color management revamped
2.5. Layers and masks
2.6. More use for CIE LAB and CIE LCH
2.7. New and improved tools
2.8. Digital painting improvements
2.9. Digital photography improvements
2.10. Effects
2.11. Usability improvements
2.12. File formats support
2.13. Metadata viewing, editing, and preservation
2.14. On-canvas interaction
2.15. Simplified bug reporting and crash recovery
2.16. API changes
2.17. Roadmap and what's next
2. Fyr op under GIMP'en
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Starting GIMP the first time
2.1. Finally . . .
3. De første skridt med Wilber
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedstørrelsen for udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Separere et objekt from dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. Kom videre når du sidder fast
1. Getting Unstuck
1.1. Stuck!
1.2. Common Causes of GIMP Non-Responsiveness
II. Hvordan bliver jeg en rigtig GIMP-guru?
5. Få billeder ind i GIMP
1. Image Types
2. Creating new Files
3. Opening Files
3.1. Åbn fil
3.2. Åbn placering
3.3. Open Recent
3.4. Using External Programs
3.5. File Manager
3.6. Drag and Drop
3.7. Copy and Paste
3.8. Image Browser
6. Få billeder ud af GIMP
1. Files
1.1. Save / Export Images
1.2. File Formats
2. Preparing your Images for the Web
2.1. Images with an Optimal Size/Quality Ratio
2.2. Reducing the File Size Even More
2.3. Saving Images with Transparency
7. Male med GIMP
1. The Selection
1.1. Udtynding
1.2. Making a Selection Partially Transparent
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The QuickMask
3.1. Overview
3.2. Egenskaber
4. Using QuickMask Mode
5. Baner
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paths and Selections
5.4. Transforming Paths
5.5. Stroking a Path
5.6. Paths and Text
5.7. Paths and SVG files
6. Pensler
7. Adding New Brushes
8. The GIH Dialog Box
9. Varying brush size
9.1. How to vary the height of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Farveovergange
11. Mønstre
12. Paletter
12.1. Farveafbildning
13. Presets
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape
8. Kombinere billeder
1. Introduction to Layers
1.1. Layer Properties
2. Layer Modes
3. Creating New Layers
4. Layer Groups
9. Teksthåndtering
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Tekst
2.1. Embellishing Text
2.2. Adding Fonts
2.3. Font Problems
10. Forbedring af fotografier
1. Working with Digital Camera Photos
1.1. Introduction
1.2. Improving Composition
1.3. Improving Colors
1.4. Adjusting Sharpness
1.5. Removing Unwanted Objects from an Image
1.6. Saving Your Results
11. Farvehåndtering med GIMP
1. Color Management in GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Introduction to a Color Managed Workflow
12. Pimp min GIMP
1. Preferences Dialog
1.1. Introduction
1.2. System Resources
1.3. Farvestyring
1.4. Playground
1.5. Værktøjsindstillinger
1.6. Default Image Preferences
1.7. Standardbilledgitter
1.8. Grænseflade
1.9. Tema
1.10. Tema
1.11. Værktøjskasse
1.12. Dialog Defaults
1.13. Hjælpesystem
1.14. Fremvisning
1.15. Vindueshåndtering
1.16. Billedvinduer
1.17. Udseende af billedvinduer
1.18. Image Window Title and Statusbar
1.19. Image Window Snapping Behavior
1.20. Inputenheder
1.21. Inputcontrollere
1.22. Mapper
1.23. Data Folders
2. Grids and Guides
2.1. The Image Grid
2.2. Rektangler
3. Rendering a Grid
4. How to Set Your Tile Cache
5. Creating Shortcuts to Menu Functions
6. Customize Splash-Screen
13. Scripting
1. Plugins
1.1. Introduction
1.2. Using Plugins
1.3. Installing New Plugins
1.4. Writing Plugins
2. Using Script-Fu Scripts
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fus
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Different Kinds Of Script-Fus
2.5. Standalone Scripts
2.6. Image-Dependent Scripts
3. A Script-Fu Tutorial
3.1. Getting Acquainted With Scheme
3.2. Variables And Functions
3.3. Lists, Lists And More Lists
3.4. Your First Script-Fu Script
3.5. Giving Our Script Some Guts
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Your script and its working
III. Funktionsreference
14. Værktøjer
1. The Toolbox
1.1. Introduction
1.2. Tool Icons
1.3. Color and Indicator Area
1.4. Værktøjsindstillinger
2. Selection Tools
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Forgrundsmarkering
3. Paint Tools
3.1. Common Features
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Spandudfyld
3.5. Farveovergang
3.6. Blyant
3.7. Malerpensel
3.8. MyPaint Brush
3.9. Viskelæder
3.10. Sprøjtepensel
3.11. Blæk
3.12. Kloning
3.13. Hel
3.14. Perspektivkloning
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Udtvær
3.17. Lysne/brænde
4. Transform Tools
4.1. Common Features
4.2. Justér
4.3. Flyt
4.4. Beskær
4.5. Rotér
4.6. Skalér
4.7. Trapezér
4.8. Perspektiv
4.9. Vend
4.10. The Cage Tool
4.11. Unified Transform
4.12. Warp Transform
4.13. Handle Transform
5. Other
5.1. Overview
5.2. Baner
5.3. Farvevælger
5.4. Zoom
5.5. Opmål
5.6. Tekst
5.7. GEGL-handling
15. Dialoger
1. Dialog Introduction
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Layers Dialog
2.2. Channels Dialog
2.3. Paths Dialog
2.4. Colormap Dialog
2.5. Histogram dialog
2.6. Navigation Dialog
2.7. Undo History Dialog
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Brushes Dialog
3.3. Patterns Dialog
3.4. Gradients Dialog
3.5. Palettes Dialog
3.6. Tagging
3.7. Fonts Dialog
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Buffers Dialog
4.2. Images Dialog
4.3. Document History Dialog
4.4. Templates Dialog
5. Misc. Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Device Status Dialog
5.4. Fejlkonsol
5.5. Save File
5.6. Eksportér fil
5.7. Sample Points Dialog
5.8. Pointer Dialog
5.9. Symmetry Painting dialog
16. Menuer
1. Introduktion til menuer
1.1. Billedets menulinje
1.2. Kontekstmenuer
1.3. Aftagelige menuer
1.4. Fane-menuer
2. Menuen Fil
2.1. Oversigt
2.2. New…
2.3. Opret
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Gem
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Fortryd ændringer
2.12. Export…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Luk
2.20. Close all
2.21. Afslut
3. Menuen Redigér
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Fortryd
3.3. Gentag
3.4. Fade
3.5. Fortrydelseshistorik
3.6. Klip
3.7. Kopiér
3.8. Copy Visible
3.9. Indsæt
3.10. Paste Into Selection
3.11. Paste In Place
3.12. Paste Into Selection In Place
3.13. Paste as
3.14. Buffer
3.15. Ryd
3.16. Fill with FG Color
3.17. Fill with BG Color
3.18. Fill with Pattern
3.19. Fill Selection Outline
3.20. Fill Path
3.21. Bestryg markering
3.22. Bestryg bane
3.23. The Preferences Command
3.24. Tastaturgenveje
3.25. Programudvidelser
3.26. Enheder
4. Menuen Marker
4.1. Introduktion til menuen Marker
4.2. Vælg alt
4.3. Intet
4.4. Invertér
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Markeringsredigering
4.9. Udvisk
4.10. Skærp
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Kant
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Rounded Rectangle
4.17. Toggle QuickMask
4.18. Save to Channel
4.19. To Path
5. Menuen Vis
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Dot for Dot
5.4. Zoom
5.5. Flip and Rotate (0°)
5.6. Shrink Wrap
5.7. Full Screen
5.8. Navigation Window
5.9. Display Filters
5.10. Farvestyring
5.11. Show Selection
5.12. Show Layer Boundary
5.13. Show Guides
5.14. Show Grid
5.15. Show Sample Points
5.16. Snap to Guides
5.17. Lås til gitter
5.18. Snap to Canvas
5.19. Snap to Active Path
5.20. Padding Color
5.21. Show Menubar
5.22. Show Rulers
5.23. Show Scrollbars
5.24. Show Statusbar
6. Menuen Billede
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Tilstand
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformér
6.15. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.16. Rotation
6.17. Guillotine
6.18. Lærredstørrelse
6.19. Fit Canvas to Layers
6.20. Fit Canvas to Selection
6.21. Udskriftsstørrelse
6.22. Skalér billede
6.23. Crop Image
6.24. Zealous Crop
6.25. Forén synlige lag
6.26. Fladgør billede
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Rektangler
6.29. New Guide
6.30. New Guide (by Percent)
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Billedegenskaber
7. Menuen Lag
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Nyt lag
7.3. New Layer Group
7.4. New From Visible
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Delete Layer
7.9. The Text Commands of the Layer Menu
7.10. Kassér tekstoplysninger
7.11. Stack Submenu
7.12. Select Previous Layer
7.13. Select Next Layer
7.14. Select Top Layer
7.15. Select Bottom Layer
7.16. Raise Layer
7.17. Lower Layer
7.18. Layer to Top
7.19. Layer to Bottom
7.20. The Reverse Layer Order command
7.21. The Mask Submenu
7.22. Tilføj lagmaske
7.23. Apply Layer Mask
7.24. Delete Layer Mask
7.25. Show Layer Mask
7.26. Edit Layer Mask
7.27. Disable Layer Mask
7.28. Mask to Selection
7.29. Add Layer Mask to Selection
7.30. Subtract Layer Mask from Selection
7.31. Intersect Layer Mask with Selection
7.32. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.33. Tilføj alfakanal
7.34. Remove Alpha Channel
7.35. Farve til alfa
7.36. Semi-flatten
7.37. Alfatærskel
7.38. Alpha to Selection
7.39. Add Alpha channel to Selection
7.40. Subtract from Selection
7.41. Intersect Alpha channel with Selection
7.42. The Transform Submenu
7.43. Flip Horizontally
7.44. Flip Vertically
7.45. Rotate 90° clockwise
7.46. Rotate 90° counter-clockwise
7.47. Rotate 180°
7.48. Arbitrary Rotation
7.49. Forskydning
7.50. Layer Boundary Size
7.51. Layer to Image Size
7.52. Skalering af lag
7.53. Beskær lag
8. Menuen Farver
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Mætning
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertér
8.13. Linear Invert
8.14. Value Invert
8.15. The Auto Submenu
8.16. Udlign
8.17. Hvidbalance
8.18. Farveforbedring
8.19. Color Enhance (legacy)
8.20. Normalisér
8.21. Stræk kontrast
8.22. Stræk HSV
8.23. The Components Submenu
8.24. Kanalmixer
8.25. Sammensætning
8.26. Extract Component
8.27. Mono Mixer
8.28. Opbrydning
8.29. Recompose
8.30. Color to Gray
8.31. Desaturate
8.32. Sepia
8.33. The Map Submenu
8.34. Rearrange Colormap
8.35. Set Colormap
8.36. Alien Map
8.37. Farveudveksling
8.38. Rotate Colors
8.39. Gradient Map
8.40. Palette Map
8.41. Prøvefarvelægning
8.42. Fattal et al. 2002
8.43. Mantiuk 2006
8.44. Reinhard 2005
8.45. Stress
8.46. Retinex
8.47. The Info Submenu
8.48. Histogram
8.49. Border Average
8.50. Farveterningsanalyse
8.51. Export Histogram
8.52. Jævn palet
8.53. Threshold
8.54. Colorize
8.55. Posterize
8.56. Color to Alpha…
8.57. Dither
8.58. RGB Clip
8.59. Hot…
9. Menuen Værktøjer
9.1. Introduktion til menuen Værktøjer
10. Menuen Filtre
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Gentag seneste
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. Menuen Vinduer
12. Menuen Hjælp
12.1. Introduktion til menuen Hjælp
12.2. Hjælp
12.3. Konteksthjælp
12.4. Dagens tip
12.5. Om
12.6. Pluginbrowser
12.7. Procedurebrowseren
12.8. GIMP online
17. Filtre
1. Introduktion
1.1. Forhåndsvisning
2. Common Features
3. Sløringsfiltre
3.1. Introduction
3.2. Gaussian Blur
3.3. Små firkanter
3.4. Selektiv gaussisk sløring
3.5. Circular Motion Blur
3.6. Linear Motion Blur
3.7. Zoom Motion Blur
3.8. Tileable Blur
4. Forbedringsfiltre
4.1. Introduction
4.2. Udjævning
4.3. Fjern linjespring
4.4. Fjern kornstøj
4.5. Fjern striber
4.6. Ikke-lineært filter
4.7. Red Eye Removal
4.8. Skærp
4.9. Uskarp maske
5. Forvrængningsfiltre
5.1. Introduction
5.2. Blinde områder
5.3. Kurvebøjning
5.4. Relief
5.5. Indgravering
5.6. Erase Every Other Row
5.7. Lens Distortion
5.8. Mosaik
5.9. Avistryk
5.10. Page Curl
5.11. Polar Coords
5.12. Krusninger
5.13. Skift
5.14. Værdipropagering
5.15. Video
5.16. Bølger
5.17. Hvirvel og knibning
5.18. Vind
5.19. Apply Lens
6. Lys- og skyggefiltre
6.1. Introduction
6.2. Gradient Flare
6.3. Lens Flare
6.4. Lyseffekter
6.5. Udsmeltning
6.6. Supernova
6.7. Baggrundsskygge
6.8. Perspektiv
6.9. Xach-Effect
6.10. Glasflise
7. Støjfiltre
7.1. Introduction
7.2. HSV Noise
7.3. Hurl
7.4. Pick
7.5. RGB Noise
7.6. Slur
7.7. Spred
8. Filtre for kantdetektering
8.1. Introduction
8.2. Difference of Gaussians
8.3. Edge
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
9. Generiske filtre
9.1. Introduction
9.2. Foldningsmatrix
9.3. Dilate
9.4. Erode
10. Kombinationsfiltre
10.1. Introduktion
10.2. Dybdeforening
10.3. Film
11. Kunstneriske filtre
11.1. Introduction
11.2. Lærred
11.3. Cartoon
11.4. Clothify
11.5. Kubisme
11.6. GIMPressionist
11.7. Oliemaleri
11.8. Photocopy
11.9. Predator
11.10. Softglow
11.11. Van Gogh (LIC)
11.12. Weave
12. Dekoreringsfiltre
12.1. Introduction
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Coffee Stain
12.5. Fuzzy Border
12.6. Old Photo
12.7. Round Corners
12.8. Slide
12.9. Stencil Carve
12.10. Stencil Chrome
13. Kortfiltre
13.1. Introduction
13.2. Højdekort
13.3. Forskydning
13.4. Fraktalafbildning
13.5. Illusion
13.6. Tile Seamless
13.7. Map Object
13.8. Papirbrikker
13.9. Small Tiles
13.10. Fliselæg
13.11. Fordrejet
14. Genereringsfiltre
14.1. Introduction
14.2. Difference Clouds
14.3. Fog
14.4. Plasma
14.5. Fast støj
14.6. Flamme
14.7. IFS Fractal
14.8. Skakbræt
14.9. CML Explorer
14.10. Diffraktionsmønstre
14.11. Gitter
14.12. Puslespil
14.13. Maze
14.14. Qbist
14.15. Sinus
14.16. Circuit
14.17. Fractal Explorer
14.18. Figurer
14.19. Lava
14.20. Line Nova
14.21. Kugledesigner
14.22. Spyrogimp
15. Internetfiltre
15.1. Introduktion
15.2. ImageMap
15.3. Semi-Flatten
15.4. Skive
16. Animationsfiltre
16.1. Introduktion
16.2. Blanding
16.3. Burn-In
16.4. Rippling
16.5. Spinning Globe
16.6. Bølger
16.7. Optimer
16.8. Afspilning
I. Taste- og musereference
Hjælp — Tastereferencer for menuen Hjælp
Værktøjer — Tastereferencer for menuen Værktøjer
Fil — Tastereferencer for menuen Fil
Dialoger — Tastereferencer for undermenuen Dialoger der kan dokkes
Vis — Tastereferencer for menuen Vis
Redigér — Tastereferencer for menuen Redigér
Lag — Tastereferencer for menuen Lag
Markér — Tastereferencer for menuen Markér
Filtre — Tastereferencer for menuen Filtre
Zoomværktøj — Tastereferencer for undermenuen Zoom
Ordliste
Bibliography
A. GIMP History
1. The Very Beginning
2. The Early Days of GIMP
3. The One to Change the World
4. Version 2.0
5. What's New in GIMP 2.2?
6. What's New in GIMP 2.4?
7. What's New in GIMP 2.6?
8. What's New in GIMP 2.8?
B. Reporting Bugs and Requesting Enhancements
1. Making sure it's a Bug
2. Reporting the Bug
3. What Happens to a Bug Report after you Submit it
C. How to Contribute
1. Prerequisites
1.1. Join our mailing list
1.2. Create a Local Working Copy of Code
1.3. Installing your sandbox
1.4. The gimp-help-2 folder
2. Workflow
2.1. Writing
2.2. Validating
2.3. Images
2.4. Create HTML Files
2.5. Sending your files
3. Annexes
4. Working under Windows
4.1. Adapting Cygwin to use with GIMP documentation tools
D. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
E. Hov! Her mangler hjælp
Stikordsregister