GNU Image Manipulation Program

Brugermanual

Juridisk bemærkning

Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne i GNU Free Documentation License, version 1.2 eller enhver nyere version, udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. En kopi af licensen er inkluderet i afsnittet kaldet GNU Free Documentation License.


Indholdsfortegnelse

Forord
1. GIMP's brugermanual — forfattere og bidragydere
I. Kom godt i gang
1. Introduktion
1. Velkommen til GIMP
1.1. Forfattere
1.2. GIMPs hjælpesystem
1.3. Funktionalitet og anvendelsesmuligheder
2. Nyheder i GIMP
2. Fyr op under GIMP
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. De første skridt med GIMP
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedets størrelse til udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Adskil et objekt fra dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. Hvad kan du gøre, hvis du sidder fast
1. Indledning
2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer
2.1. Der er en flydende markering
2.2. Markeringen er skjult
2.3. Du arbejder uden for markeringen
2.4. Den aktive tegneflade er ikke synlig
2.5. Den aktive tegneflade er gennemsigtig
2.6. Du forsøger at arbejde uden for laget
2.7. Du forsøger at arbejde på en laggruppe
2.8. Billedet er i tilstanden indekseret farve.
2.9. Ingen synlig effekt når du forsøger at bruge en pensel, et viskelæder eller et andet værktøj
2.10. Ingen synlig effekt, når du forsøger at bruge værktøjerne flytning, rotation eller transformering
2.11. Viskelæder og pensler virker ikke mere
2.12. Viskelæder gør ikke området gennemsigtigt
2.13. Uventede farver når du forsøger at bruge pensel eller viskelæder
2.14. Beskæringsværktøjet efterlader et tomt område efter beskæring
2.15. Jeg har ventet længe, men GIMP svarer ikke
2.16. Generelle retningslinjer for, hvad du skal tjekke, hvis du sidder fast
3. Sådan løses manglende vinduer og dialoger
3.1. Alle værktøjsvinduer mangler
3.2. Dialogen til værktøjsindstillinger mangler
3.3. Nogle af værktøjsikonerne mangler
3.4. Området, som øverst viser de åbne billeder, mangler
4. Sådan løses problemer med at eksportere billeder
4.1. Jeg eksporterer til et jpeg-billede, og det gennemsigtige område blev hvidt eller sort
4.2. Jeg eksporterer til et gif-billede, og farverne ændrede sig
II. Hvordan bliver jeg en rigtig GIMP-guru?
5. Få billeder ind i GIMP
1. Image Types
2. Creating new Files
3. Opening Files
3.1. Åbn fil
3.2. Åbn placering
3.3. Open Recent
3.4. Using External Programs
3.5. File Manager
3.6. Drag and Drop
3.7. Copy and Paste
3.8. Image Browser
6. Få billeder ud af GIMP
1. Filer
1.1. Gem/eksportér billeder
1.2. Filformater
2. Forbered dine billeder til nettet
2.1. Billeder med et optimalt forhold mellem størrelse og kvalitet
2.2. Reducér filstørrelsen endnu mere
2.3. Gem billeder med gennemsigtighed
7. Male med GIMP
1. The Selection
1.1. Udtynding
1.2. Making a Selection Partially Transparent
2. Opret og brug markeringer
2.1. Flyt og ændr størrelsen på en markering
2.2. Læg til eller træk fra markeringer
3. The QuickMask
3.1. Overview
3.2. Egenskaber
4. Brug af ekspresmaske
5. Kurver
5.1. Opret en kurve
5.2. Kurveegenskaber
5.3. Kurver og markeringer
5.4. Transformér kurver
5.5. Optegn en kurve
5.6. Kurver og tekst
5.7. Kurver og SVG-filer
6. Pensler
7. Tilføj nye pensler
8. Dialogen GIH
9. Ændr penselstørrelsen
9.1. Sådan ændres penslens størrelse
9.2. Opret hurtigt en pensel
10. Farveovergange
11. Mønstre
12. Paletter
12.1. Farveafbildning
13. Presets
14. Tegn enkle objekter
14.1. Tegn en ret linje
14.2. Lav en simpel figur
8. Kombinere billeder
1. Introduction to Layers
1.1. Layer Properties
2. Layer Modes
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Opret nye lag
5. Layer Groups
9. Teksthåndtering
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Tekst
2.1. Teksteffekter
2.2. Tilføj skrifttyper
2.3. Problemer med skrifttyper
10. Forbedring af fotografier
1. Arbejd med billeder fra digitalkameraer
1.1. Indledning
1.2. Forbedr kompositionen
1.3. Forbedr farver
1.4. Justér skarpheden
1.5. Fjern uønskede objekter i et billede
1.6. Gem dine resultater
11. Farvestyring med GIMP
1. Color Management in GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Introduction to a Color Managed Workflow
12. Pimp min GIMP
1. Preferences Dialog
1.1. Introduction
1.2. System Resources
1.3. Debugging
1.4. Farvestyring
1.5. Image Import and Export
1.6. Experimental Playground
1.7. Værktøjsindstillinger
1.8. Default Image Preferences
1.9. Standardbilledgitter
1.10. Grænseflade
1.11. Tema
1.12. Icon Theme
1.13. Værktøjskasse
1.14. Dialog Defaults
1.15. Hjælpesystem
1.16. Fremvisning
1.17. Vindueshåndtering
1.18. Billedvinduer
1.19. Udseende af billedvinduer
1.20. Image Window Title and Statusbar
1.21. Image Window Snapping Behavior
1.22. Inputenheder
1.23. Inputcontrollere
1.24. Mapper
1.25. Data Folders
2. Grids and Guides
2.1. The Image Grid
2.2. Rektangler
3. Gengiv et gitter
4. Sådan indstilles flisebufferen (tile cache)
5. Lav genveje til menukommandoer
6. Tilpas opstartsbilledet
13. Scripting
1. Plugins
1.1. Introduction
1.2. Using Plugins
1.3. Installing New Plugins
1.4. Writing Plugins
2. Using Script-Fu Scripts
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fu scripts
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Different Kinds Of Script-Fus
3. En vejledning til Script-Fu
3.1. Getting Acquainted With Scheme
3.2. Variables And Functions
3.3. Lists, Lists And More Lists
3.4. Your First Script-Fu Script
3.5. Giving Our Script Some Guts
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Your script and its working
III. Funktionsreference
14. Værktøjer
1. Værktøjskassen
1.1. Indledning
1.2. Værktøjsikoner
1.3. Farve- og indikatorområde
1.4. Værktøjsindstillinger
2. Markeringsværktøjer
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Forgrundsmarkering
3. Maleværktøjer
3.1. Common Features
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Spandudfyld
3.5. Farveovergang
3.6. Blyant
3.7. Malerpensel
3.8. MyPaint Brush
3.9. Viskelæder
3.10. Sprøjtepensel
3.11. Blæk
3.12. Kloning
3.13. Hel
3.14. Perspektivkloning
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Udtvær
3.17. Lysne/brænde
4. Transformeringsværktøjer
4.1. Common Features
4.2. Justér
4.3. Flyt
4.4. Beskær
4.5. Rotér
4.6. Skalér
4.7. Trapezér
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Vend
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Other
5.1. Oversigt
5.2. Kurver
5.3. Farvevælger
5.4. Zoom
5.5. Opmål
5.6. Tekst
5.7. GEGL-handling
15. Dialoger
1. Dialog Introduction
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Layers Dialog
2.2. Channels Dialog
2.3. Paths Dialog
2.4. Colormap Dialog
2.5. Histogram dialog
2.6. Navigation Dialog
2.7. Undo History Dialog
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Brushes Dialog
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Patterns Dialog
3.5. Gradients Dialog
3.6. Palettes Dialog
3.7. Tagging
3.8. Fonts Dialog
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Buffers Dialog
4.2. Images Dialog
4.3. Document History Dialog
4.4. Templates Dialog
5. Miscellaneous Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Device Status Dialog
5.4. Fejlkonsol
5.5. Dashboard
5.6. Save File
5.7. Eksportér fil
5.8. Sample Points Dialog
5.9. Pointer Dialog
5.10. Symmetry Painting dialog
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog
16. Menuer
1. Introduktion til menuer
1.1. Billedets menulinje
1.2. Kontekstmenuer
1.3. Aftagelige menuer
1.4. Fane-menuer
2. Menuen Fil
2.1. Oversigt
2.2. New…
2.3. Opret
2.4. File Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Gem
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Fortryd ændringer
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Luk
2.20. Close all
2.21. Afslut
3. Menuen Redigér
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Fortryd
3.3. Gentag
3.4. Fortrydelseshistorik
3.5. Klip
3.6. Kopiér
3.7. Copy Visible
3.8. Indsæt
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Ryd
3.15. Fill with FG Color
3.16. Fill with BG Color
3.17. Fill with Pattern
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Bestryg markering
3.21. Bestryg bane
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Tastaturgenveje
3.25. Programudvidelser
3.26. Enheder
4. Menuen Marker
4.1. Introduktion til menuen Marker
4.2. Vælg alt
4.3. Intet
4.4. Invertér
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Markeringsredigering
4.9. Udvisk
4.10. Skærp
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Kant
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Rounded Rectangle
4.17. Toggle QuickMask
4.18. Save to Channel
4.19. To Path
5. Menuen Vis
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Show All
5.4. Dot for Dot
5.5. Zoom
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Shrink Wrap
5.9. Full Screen
5.10. Navigation Window
5.11. Display Filters
5.12. Farvestyring
5.13. Show Selection
5.14. Show Layer Boundary
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Show Guides
5.17. Show Grid
5.18. Show Sample Points
5.19. Snap to Guides
5.20. Lås til gitter
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Padding Color
5.24. Show Menubar
5.25. Show Rulers
5.26. Show Scrollbars
5.27. Show Statusbar
6. Menuen Billede
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Tilstand
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformér
6.15. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.16. Rotation
6.17. Lærredstørrelse
6.18. Fit Canvas to Layers
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Udskriftsstørrelse
6.21. Skalér billede
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Zealous Crop
6.25. Forén synlige lag
6.26. Fladgør billede
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Rektangler
6.29. New Guide
6.30. New Guide (by Percent)
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Billedegenskaber
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. Menuen Lag
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Nyt lag
7.3. New From Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Merge Layer Group
7.9. Delete Layer
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Kassér tekstoplysninger
7.12. Stack Submenu
7.13. Select Previous Layer
7.14. Select Next Layer
7.15. Select Top Layer
7.16. Select Bottom Layer
7.17. Raise Layer
7.18. Lower Layer
7.19. Layer to Top
7.20. Layer to Bottom
7.21. The Reverse Layer Order command
7.22. The Mask Submenu
7.23. Tilføj lagmaske
7.24. Apply Layer Mask
7.25. Delete Layer Mask
7.26. Show Layer Mask
7.27. Edit Layer Mask
7.28. Disable Layer Mask
7.29. Mask to Selection
7.30. Add Layer Mask to Selection
7.31. Subtract Layer Mask from Selection
7.32. Intersect Layer Mask with Selection
7.33. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.34. Tilføj alfakanal
7.35. Remove Alpha Channel
7.36. Farve til alfa
7.37. Semi-flatten
7.38. Alfatærskel
7.39. Alpha to Selection
7.40. Add Alpha channel to Selection
7.41. Subtract from Selection
7.42. Intersect Alpha channel with Selection
7.43. The Transform Submenu
7.44. Flip Horizontally
7.45. Flip Vertically
7.46. Rotate 90° clockwise
7.47. Rotate 90° counter-clockwise
7.48. Rotate 180°
7.49. Arbitrary Rotation
7.50. Forskydning
7.51. Layer Boundary Size
7.52. Layer to Image Size
7.53. Skalering af lag
7.54. Beskær lag
8. Menuen Farver
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Mætning
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertér
8.13. Linear Invert
8.14. Value Invert
8.15. The Auto Submenu
8.16. Udlign
8.17. Hvidbalance
8.18. Stræk kontrast
8.19. Stræk HSV-kontrast
8.20. Farveforbedring
8.21. Farveforbedring (forældet)
8.22. The Components Submenu
8.23. Kanalmixer
8.24. Extract Component
8.25. Mono Mixer
8.26. Sammensætning
8.27. Opbrydning
8.28. Recompose
8.29. The Desaturate Submenu
8.30. Color to Gray
8.31. Desaturate
8.32. Mono Mixer
8.33. Sepia
8.34. The Map Submenu
8.35. Rearrange Colormap
8.36. Set Colormap
8.37. Alien Map
8.38. Farveudveksling
8.39. Rotate Colors
8.40. Gradient Map
8.41. Palette Map
8.42. Prøvefarvelægning
8.43. The Tone Mapping Submenu
8.44. Fattal et al. 2002
8.45. Mantiuk 2006
8.46. Reinhard 2005
8.47. Stress
8.48. Retinex
8.49. The Info Submenu
8.50. Histogram
8.51. Border Average
8.52. Farveterningsanalyse
8.53. Export Histogram
8.54. Jævn palet
8.55. Threshold
8.56. Colorize
8.57. Posterize
8.58. Color to Alpha…
8.59. Dither
8.60. RGB Clip
8.61. Hot…
9. Menuen Værktøjer
9.1. Introduktion til menuen Værktøjer
10. Menuen Filtre
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Gentag seneste
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. Menuen Vinduer
12. Menuen Hjælp
12.1. Introduktion til menuen Hjælp
12.2. Hjælp
12.3. Konteksthjælp
12.4. Dagens tip
12.5. Om
12.6. Search and Run a Command
12.7. Udvidelsesmodulbrowser
12.8. Procedurebrowseren
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP online
12.11. User Manual
17. Filtre
1. Introduktion
2. Fælles funktioner
3. Filtre til sløring
3.1. Introduction
3.2. Focus Blur
3.3. Gaussian Blur
3.4. Lens Blur
3.5. Mean Curvature Blur
3.6. Median Blur
3.7. Små firkanter
3.8. Selektiv gaussisk sløring
3.9. Variable Blur
3.10. Circular Motion Blur
3.11. Linear Motion Blur
3.12. Zoom Motion Blur
3.13. Tileable Blur
4. Filtre til forbedring
4.1. Introduction
4.2. Udjævning
4.3. Fjern linjespring
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Red Eye Removal
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Fjern kornstøj
4.10. Fjern striber
4.11. Ikke-lineært filter
4.12. Wavelet Decompose
5. Filtre til forvrængning
5.1. Introduction
5.2. Apply Lens
5.3. Relief
5.4. Indgravering
5.5. Lens Distortion
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mosaik
5.8. Avistryk
5.9. Polar Coordinates
5.10. Krusninger
5.11. Skift
5.12. Spherize
5.13. Værdipropagering
5.14. Video
5.15. Bølger
5.16. Hvirvel og knibning
5.17. Vind
5.18. Kurvebøjning
5.19. Emboss (legacy)
5.20. Page Curl
6. Lys- og skyggefiltre
6.1. Introduction
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Lens Flare
6.5. Gradient Flare
6.6. Lyseffekter
6.7. Udsmeltning
6.8. Baggrundsskygge
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektiv
6.13. Xach-Effect
7. Støjfiltre
7.1. Introduction
7.2. CIE lch Noise
7.3. HSV Noise
7.4. Hurl
7.5. Pick
7.6. RGB Noise
7.7. Slur
7.8. Spred
8. Filtre til kantdetektering
8.1. Introduction
8.2. Difference of Gaussians
8.3. Edge
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
8.7. Image Gradient
9. Generelle filtre
9.1. Indledning
9.2. Foldningsmatrix
9.3. Afstandsafbildning
9.4. GEGL-graf
9.5. Normalt kort
9.6. Udvid
9.7. Erodér
10. Filtre til kombinering
10.1. Introduktion
10.2. Dybdeforening
10.3. Filmstrimmel
11. Kunstneriske filtre
11.1. Introduction
11.2. Lærred
11.3. Cartoon
11.4. Kubisme
11.5. Glass Tile
11.6. Oliemaleri
11.7. Photocopy
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Softglow
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Clothify
11.13. GIMPressionist
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Predator
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Weave
12. Dekorationsfiltre
12.1. Introduction
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Coffee Stain
12.5. Fog
12.6. Fuzzy Border
12.7. Old Photo
12.8. Round Corners
12.9. Slide
12.10. Stencil Carve
12.11. Stencil Chrome
13. Filtre til afbildning
13.1. Introduction
13.2. Højdekort
13.3. Forskydning
13.4. Fraktalafbildning
13.5. Illusion
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Papirbrikker
13.10. Tile Seamless
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Map Object
13.13. Fliselæg
14. Filtre til gengivelse
14.1. Introduction
14.2. Flamme
14.3. Fractal Explorer
14.4. IFS Fractal
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Fast støj
14.10. Difference Clouds
14.11. Bayer Matrix
14.12. Skakbræt
14.13. Diffraktionsmønstre
14.14. Gitter
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Maze
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML Explorer
14.21. Grid (legacy)
14.22. Puslespil
14.23. Qbist
14.24. Spyrogimp
14.25. Circuit
14.26. Figurer
14.27. Lava
14.28. Line Nova
14.29. Kugledesigner
15. Webfiltre
15.1. Introduktion
15.2. ImageMap
15.3. Semi-Flatten
15.4. Skive
16. Filtre til animation
16.1. Introduktion
16.2. Bland
16.3. Burn-In
16.4. Krusning
16.5. Roterende kugle
16.6. Bølger
16.7. Optimér
16.8. Afspilning
I. Taste- og musereference
Fil — Tastereferencer for menuen Fil
Redigér — Tastereferencer for menuen Redigér
Markér — Tastereferencer for menuen Markér
Vis — Tastereferencer for menuen Vis
Billede — Tastereferencer for menuen Billede
Lag — Tastereferencer for menuen Lag
Værktøjer — Tastereferencer for menuen Værktøjer
Filtre — Tastereferencer for menuen Filtre
Vinduer — Tastereferencer for menuen Vinduer
Hjælp — Tastereferencer for menuen Hjælp
Zoomværktøj — Tastereference for undermenuen Zoomværktøj
Ordliste
Bibliography
A. GIMP History
1. The Very Beginning
2. The Early Days of GIMP
3. The One to Change the World
4. Version 2.0
5. What's New in GIMP 2.2?
6. What's New in GIMP 2.4?
7. What's New in GIMP 2.6?
8. What's New in GIMP 2.8?
9. What's new in GIMP 2.10?
B. Reporting Bugs and Requesting Enhancements
1. Making sure it's a Bug
2. Reporting the Bug
C. How to Contribute
1. Prerequisites
1.1. Join Discourse
1.2. Create a Local Working Copy of Code
1.3. Installing your sandbox
1.4. The gimp-help folder
2. Workflow
2.1. Writing
2.2. Validating
2.3. Images
2.4. Create HTML Files
2.5. Sending your files
3. Annexes
4. Working under Windows
D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using GIMP’s ‘Colors/Exposure’
1. High bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”: much better than Curves for lightening the shadows and midtones of an image without blowing the highlights
2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”
3. Use Notes
4. Conclusion
E. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
F. Hov! Her mangler hjælp
Stikordsregister