11.5. Glass Tile

11.5.1. Overview

Figur 17.199. The same image, before and after applying glass tile effect.

The same image, before and after applying glass tile effect.

Original image

The same image, before and after applying glass tile effect.

Filter Glass Tile applied


After applying this filter, the active layer or selection is rendered as through a glass brick wall.

11.5.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersArtisticGlass Tile…

11.5.3. Indstillinger

Figur 17.200. Glass Tile filter options

“Glass Tile” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Tile width, Tile height

Sets tile width and length (10-50 pixels).

By default, width and height are linked, indicated by the chain symbol next to the input boxes. If you want to set width and height separately, click on that chain symbol to unlink them.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.