Kapitel 4. Kom videre når du sidder fast

Indholdsfortegnelse

1. Kom videre når du sidder fast
1.1. Sidder fast!
1.2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer

1. Kom videre når du sidder fast

1.1. Sidder fast!

OK, du sidder fast. Du forsøger at bruge et værktøj på et af billederne, men der sker ikke noget, og lige meget hvad du prøver, gør det ingen forskel. Dine hænder knyttes, og dit ansigt begynder at føles varmt. Må du slå programmet ihjel og miste al dit arbejde? Det er nederen!

Tøv en kende. Det sker ofte, selv for folk som har brugt GIMP længe, men generelt er det ikke svært at finde årsagen (og løse problemet), hvis du ved, hvor du skal kigge hen. Bevar roen og gennemgå en tjekliste, som sandsynligvis vil få dig op at køre med GIMP igen.

1.2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer

1.2.1. Der er en flydende markering

Figur 4.1. Dialogen lag viser en flydende markering.

Dialogen lag viser en flydende markering.

Sådan kan du se det: Er der en flydende markering, er mange handlinger ikke mulige, før den flydende markering er forankret. Tjek det ved at kigge på dialogen Lag (sikr dig, at den viser det billede, du arbejder på) og se, om det øverste lag er en Flydende markering.

Sådan løses det: Forankr den flydende markering eller lav den om til et ordinært (ikkeflydende) lag. Har du brug for hjælp til det, så se under Flydende markeringer.

1.2.2. Markeringen er skjult

Figur 4.2. Menupunktet Vis markering

Menupunktet Vis markering

Sørg for, at “Vis markering” er aktiveret i menuen Vis.


Sådan kan du se det: Er det problemet, vil du sandsynligvis allerede have indset det ved at læse dette. Nogle gange gør den flimrende linje (“marcherende myrer”) rundt om en markering det vanskeligt at se vigtige detaljer i billedet, hvorfor det i GIMP er muligt at skjule markeringen ved at deaktivere Vis markering i menuen Vis. Det er dog nemt at glemme, at du har gjort det.

Sådan løses det: Hvis dette var problemet, havde du nok allerede gættet det nu, da det kun sker, hvis du selv har valgt at deaktivere indstillingen. Åbn Vis i billedmenuen og klik på Vis markering, hvis den ikke er aktiveret.

1.2.3. Du arbejder uden for markeringen

Figur 4.3. Menupunktet Alt i menuen Markering

Menupunktet Alt i menuen Markering

Klik Alt i menuen Markering for at få alt markeret.


Sådan løses det: Har du fået ødelagt en markering, du gerne ville beholde, så tryk Ctrl+Z (fortryd) et par gange for at gendanne markeringen, og så vil vi finde ud af, hvad problemet er. Der er et par muligheder. Kan du ikke se en markering, kan der have været en meget lille en eller måske en helt uden pixels. Er det tilfældet, er det helt sikkert ikke en markering, du vil beholde, så hvordan er du nået dertil? Kan du se en markering, men troede du var inden i den, kan den være inverteret i forhold til, hvad du troede. Den nemmeste måde at finde ud af det på er ved at trykke på knappen Ekspresmaske: Det markerede område vil være klart og resten maskeret. Er det problemet, kan du løse det ved at slå Ekspresmaske fra og vælge Invertér i menuen Markering.

1.2.4. Det aktive tegneobjekt er ikke synligt

Figur 4.4. Usynligt lag

Usynligt lag

Det aktive lags synlighed er slået fra i dialogen Lag.


Sådan kan du se det: I dialogen Lag kan du slå lagenes synlighed til og fra. Se i dialogen Lag om laget, du vil arbejde med, er aktivt (dvs. mørkere), og at der er et øje til venstre for det. Hvis ikke, er det problemet.

Sådan løses det: Er det ønskede lag ikke aktivt, så klik på det i dialogen Lag for at gøre det aktivt (er ingen lag aktive, kan det aktive tegneobjekt være en kanal; se efter på fanebladet Kanaler i dialogen Lag. Det ændrer dog ikke på løsningen). Er der ikke et øje, så klik i venstre side i dialogen Lag: Det skulle gøre laget synligt. Se afsnittet i hjælp om Dialogen Lag, hvis du har brug for mere hjælp.

1.2.5. Det aktive tegneobjekt er gennemsigtigt

Figur 4.5. Gennemsigtigt lag

Gennemsigtigt lag

Det aktive lags uigennemsigtighed er sat til 0 i dialogen Lag.


Sådan kan du se det: Er lagets uigennemsigtighed sat til 0, kan du ikke se det, du tegner på det. Kig på skyderen til Uigennemsigtighed og se, hvilken side den er til. Er den helt til venstre, er dét dit problem.

Sådan løses det: Flyt skyderen eller skriv 100 i talfeltet.

1.2.6. Du forsøger at arbejde uden for laget

Sådan kan du se det: I GIMP behøver lag ikke at have samme størrelse som billedet: De kan være større eller mindre. Prøver du at male uden for et lag, sker der ingenting. For at se om det kunne være problemet, så kig efter et rektangel med en gul og sortstribet ramme, som ikke indeholder det område, du prøver at tegne i.

Sådan løses det: Du må forstørre laget. Der er to kommandoer nederst i menuen Lag, der lader dig gøre dette: Lag til billedstørrelse, som sætter lagets grænser lig billedets kanter, og Lagets kantstørrelse, som åbner en dialog, hvor lagets størrelse kan angives.

1.2.7. Billedet er i tilstanden indekseret farve.

Sådan kan du se det: GIMP kan håndtere tre forskellige farvetilstande: RGB(A), indekseret og gråtoner. Tilstanden indekseret farve bruger en farveafbildning, hvor alle i billedet brugte farver er indekserede. Med farvevælgeren i GIMP vælger du RGB-farver. Det betyder, at forsøger du at male med en anden farve, end den er indekseret som i farveafbildningen, kan du få uventede resultater (f.eks. at du maler med en forkert farve eller ikke kan male).

Sådan løses det: Brug altid tilstanden RGB-farver, når du maler på billeder. Du kan bekræfte eller vælge en anden farvetilstand i menuen Billede under Tilstand.

1.2.8. Viskelæder og pensler virker ikke mere

Du har valgt udklipsholderpenslen, mens udklipsholderen er tom.

Figur 4.6. Tom udklipsholderpensel

Tom udklipsholderpensel