Kapitel 14. Værktøjer

Indholdsfortegnelse

1. Værktøjskassen
1.1. Indledning
1.2. Værktøjsikoner
1.3. Farve- og indikatorområde
1.4. Værktøjsindstillinger
2. Markeringsværktøjer
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Forgrundsmarkering
3. Maleværktøjer
3.1. Common Features
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Spandudfyld
3.5. Farveovergang
3.6. Blyant
3.7. Malerpensel
3.8. MyPaint Brush
3.9. Viskelæder
3.10. Sprøjtepensel
3.11. Blæk
3.12. Kloning
3.13. Hel
3.14. Perspektivkloning
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Udtvær
3.17. Lysne/brænde
4. Transformeringsværktøjer
4.1. Common Features
4.2. Justér
4.3. Flyt
4.4. Beskær
4.5. Rotér
4.6. Skalér
4.7. Trapezér
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Vend
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Other
5.1. Oversigt
5.2. Kurver
5.3. Farvevælger
5.4. Zoom
5.5. Opmål
5.6. Tekst
5.7. GEGL-handling

1. Værktøjskassen

1.1. Indledning

GIMP har en omfattende værktøjskasse til hurtigt at udføre grundlæggende opgaver såsom at lave markeringer eller tegne kurver. De mange værktøjer, der er indeholdt i GIMPs værktøjskasse, beskrives detaljeret her.

(Hvis du er nysgerrig, så er et “værktøj” i GIMP-lingo en måde at udføre handlinger på et billede, der kræver adgang til dets visning, enten for at lade dig angive, hvad du vil gøre ved at flytte markøren rundt i visningen, eller for at vise dig resultaterne af de ændringer, du har foretaget, interaktivt. Men hvis du vil tænke på et værktøj som en sav og et billede som et stykke træ, vil det nok ikke gøre den store skade).

[Bemærk] Bemærk

Se Hovedvinduer: Værktøjskassen for en oversigt over Værktøjskassen og dens indhold.

GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools can be thought of as falling into five categories:

 • Markerinsgværktøjer som angiver eller ændrer den del af billedet, der vil blive påvirket af efterfølgende handlinger;

 • Maleværktøjer som ændrer farven i dele af billedet;

 • Transformeringsværktøjer som ændrer billedets geometri;

 • Farveværktøjer som ændrer farven i hele billedet;

 • Other tools, which don't fall into the other three categories.

1.2. Værktøjsikoner

Med GIMP 2.10.18 kan værktøjsikoner grupperes, og denne indstilling er aktiveret som standard. Værktøjsgrupper er markeret med en lille mørk trekant i nederste højre hjørne af ikonet. Det viste gruppeikon er det første ikon i gruppen. Højreklik eller hold musemarkøren over gruppeikonet for at få vist listen over værktøjer i gruppen.

Du kan få den tidligere visning tilbage ved at fjerne markeringen i Brug værktøjsgrupper i Afsnit 1.13, “Værktøjskasse”.

Figur 14.1. Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Værktøjsikonerne i Værktøjskassen

Use tool groups option unchecked. The default order of tools in the toolbox is different since GIMP-2.10.8; you can customize it in the Interface>Toolbox page of the Preferences.


Most tools can be activated by clicking on an icon in the Toolbox. By default, some tools are accessible only via the menus (namely the Color tools are accessible only either as Colors or as ToolsColors). Every tool, in fact, can be activated from the Tools menu; also, every tool can be activated from the keyboard using an accelerator key.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: the Color tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Interface > Toolbox page of the Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use the Color tools a lot, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, regardless of the Toolbox, you can always access any tool at any time using the Tools menu from an image menubar.

Markørens form ændres, når den er inde i et billede, til en form, der angiver, hvilket værktøj der er aktivt (hvis du i Indstillinger har indstillet BilledvinduerMusemarkørerMarkørtilstandVærktøjsikon).

1.3. Farve- og indikatorområde

Figur 14.2. Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

Farve- og indikatorområde i Værktøjskassen

1.3.1. Farveområde

Figur 14.3. Aktive farver i Værktøjskassen

Aktive farver i Værktøjskassen

Farveområde

Dette område viser GIMPs grundlæggende palet, som består af to farver, forgrund og baggrund, der bruges til maling, udfyldning og mange andre operationer. Hvis du klikker på en af farverne, åbnes dialogen Farveredigering, som giver dig mulighed for at ændre den.

Standardfarver

Klikkes på dette lille symbol, nulstilles forgrunds- og baggrundsfarverne til henholdsvis sort og hvid. Et tryk på tasten D har samme effekt.

Ombyt forgrunds- og baggrundsfarver

Klikkes på den lille buede linje med to pilespidser, byttes der om på forgrunds- og baggrundsfarverne. Et tryk på X-tasten har samme effekt.

[Vink] Vink

Du kan klikke og trække en af disse farver direkte ind i et lag: Den vil udfylde hele laget.

1.3.2. Værktøjsindikatorområde

Figur 14.4. Aktiv pensel, mønster og farveovergang i Værktøjskassen

Aktiv pensel, mønster og farveovergang i Værktøjskassen

Denne del af Værktøjskassen viser den aktuelt valgte pensel, mønster og gradient, hvis indstillingen Vis aktive pensler, mønstre og farveovergange er aktiveret i Indstillinger for Værktøjskassen. Hvis du klikker på en af dem, åbnes en dialog, hvor du kan ændre den.

1.3.3. Område for det aktive billede

Figur 14.5. Aktivt billedområde i Værktøjskassen

Aktivt billedområde i Værktøjskassen

A thumbnail of the active image can be displayed in this area if the Display Active Image option is checked in Preferences/Toolbox. If you click on this thumbnail, the Images dialog is opened, useful if you have many images on your screen. You can also click and drag this thumbnail to an enabled XDS[7] file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Værktøjsindstillinger

Figur 14.6. Dialogen Værktøjsindstillinger

Dialogen Værktøjsindstillinger

Værktøjet Airbrushs dialog til værktøjsindstillinger.


Hvis du har sat tingene op, som de fleste mennesker har, vil aktivering af et værktøj få dets indstillingsdialog til at dukke op under Værktøjskassen. Hvis du ikke har sat tingene op på denne måde, bør du nok gøre det: Det er meget svært at bruge værktøjer effektivt uden at kunne tilpasse deres indstillinger.

[Vink] Vink

Værktøjsindstillingerne vises under Værktøjskassen i standardopsætningen. Hvis du mister den på en eller anden måde, kan du få den tilbage ved at oprette en ny dialog med værktøjsindstillinger ved hjælp af VinduerDokbare dialogerVærktøjsindstillinger og derefter dokke den under Værktøjskassen. Se afsnittet om Dialoger og dokning, hvis du har brug for hjælp.

Hvert værktøj har sit eget specifikke sæt af indstillinger. De valg, du foretager for dem, bevares under hele sessionen, indtil du ændrer dem. Faktisk bevares værktøjsindstillingerne fra session til session. At værktøjsindstillingerne bevares på tværs af sessioner, kan nogle gange være irriterende: Et værktøj opfører sig meget mærkeligt, og du kan ikke finde ud af hvorfor, før du kommer i tanke om, at du brugte en usædvanlig indstilling, sidste gang du arbejdede med det for to uger siden.

I bunden af værktøjsindstillingernes dialog er der fire knapper:

Save Tool Preset...

Denne knap giver dig mulighed for at gemme indstillingerne for det aktuelle værktøj, så du kan gendanne dem senere. Den åbner Afsnit 5.1, “Tool Presets Dialog”, hvor du kan give den nye forudindstilling et navn. Når du gendanner indstillinger, vises kun gemte forudindstillinger for det aktive værktøj, så du behøver ikke bekymre dig om at inkludere navnet på værktøjet, når du tildeler et navn her.

Restore Tool Preset...

This button allows you to restore a previously saved preset of options for the active tool. If no presets have ever been saved for the active tool, the button will be insensitive. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all saved option sets: choosing a menu entry will apply those settings.

Slet forudindstillinger af værktøj …

Med denne knap kan du slette et tidligere gemt indstillingssæt for det aktive værktøj. Hvis der aldrig er blevet gemt et indstillingssæt for det aktive værktøj, gentager knappen blot værktøjets navn. Ellers vil et klik på knappen åbne en menu med navnene på alle gemte forudindstillinger; den valgte forudindstilling vil blive slettet.

Nulstil til standardværdier

Denne knap nulstiller indstillingerne for det aktive værktøj til deres standardværdier. Hvis du holder Skift nede, mens du trykker på Nulstil-knappen, vil indstillingerne for alle værktøjer blive nulstillet til deres standardværdier.

Ud over kommandoerne til de ovenstående knapper har værktøjsindstillingernes fanebladsmenu en ekstra undermenu:

Redigér forudindstilling af værktøj

Denne undermenu viser en liste over forudindstillinger for det aktive værktøj, som du kan redigere. Hvis du vælger en af dem, åbnes Redigering af værktøjsforudindstillinger med den pågældende værktøjsforudindstilling indlæst. Derfra kan du redigere forindstillingen, medmindre det er en af de standardforindstillinger, der følger med GIMP.

Nedenfor forklarer vi interaktionen med skydere og musens rullehjul.

Nye skydere

Option sliders have changed with GIMP-2.10.18: Sliders typically used in GEGL-based filters and tools’ options now have a compact style by default: they take a lot less space vertically and have a vastly improved behavior. You can use multiple modifiers with either left-click or mouse wheel scrolling:

 • Left-click + drag changes a value with a default increment.

 • Shift + left-click + drag (or right-click + drag) changes a value with a smaller step .

 • Ctrl + left-click + drag changes a value with a larger step.

Here is the full reference:

Når du har indstillet værdien omtrentligt, kan du indstille den præcist ved hjælp af de to små pileknapper til højre for skyderen.

Værdiområdet i skyderområdet fungerer som tekstredigering: Her kan du redigere værdien eller indtaste en ny værdi direkte.

For nogle indstillinger kan du trække markøren uden for værktøjsdialogen. For eksempel kan du på den måde med størrelsesskyderen få den maksimale værdi (10000).

Muserullehjulshandlinger på lærredet

Når du bruger værktøjer, kan du bruge musens rullehjul i kombination med forskellige ændringstaster til at gøre nyttige ting med værktøjsindstillingerne for det valgte værktøj:

 • Alt + Mouse-wheel: forøg/formindsk uigennemsigtighed

 • Shift + Primary + Mouse-wheel: forøg/formindsk højde-breddeforhold

 • Shift + Alt + Mouse-wheel: forøg/formindsk vinkel

 • Primary + Alt + Mouse-wheel: forøg/formindsk størrelse

 • Shift + Primary + Alt + Mouse-wheel: forøg/formindsk mellemrum

Note: the Primary modifier is usually Ctrl or Cmd, depending on your platform.[7] Se [XDS].